Матеріальна база кафедри

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ ФАРМАЦІЇ

Для формування практичних навичок під час опанування фаховими дисциплінами на кафедрі фармації створено спеціалізовані кабінети та навчальні лабораторії:

Кабінет біологічної та медичної хімії, фармакогнозії, фармацевтичної ботаніки

Паспорт кабінету біологічної та медичної хімії, фармакогнозії, фармацевтичної ботаніки

Кабінет фармакології, клінічної фармації та фармацевтичної опіки

Паспорт кабінету фармакології, клінічної фармації та фармацевтичної опіки

Кабінет фармацевтичної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії

Паспорт кабінету фармацевтичної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії

Кабінет інфектології, епідеміології, мікробіології та бактеріологічних досліджень

Паспорт кабінету інфектології, епідеміології, мікробіології та бактеріологічних досліджень

Кабінет організації та економіки фармації, фармацевтичного менеджменту та маркетингу, фармацевтичного товарознавства

Паспорт кабінету організації та економіки фармації, фармацевтичного менеджменту та маркетингу, фармацевтичного товарознавства

Лабораторія органічної та неорганічної хімії

Паспорт лабораторії органічної та неорганічної хімії

Лабораторія з контролю якості та безпеки лікарських засобів

Паспорт лабораторії з контролю якості та безпеки лікарських засобів

Кабінет аптечної технології ліків

Паспорт кабінету аптечної технології ліків

Кабінет промислової технології ліків

Паспорт кабінету промислової технології ліків

Навчальний комплекс «Аптека»

Паспорт навчального комплексу «Аптека»

Кабінет анатомії, фізіології, патоморфології та патофізіології

Паспорт кабінету