Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Документи для вступу

Іноземці, які здобули повну загальну середню або базову освіту у себе на батьківщині або в інших зарубіжних країнах, приймаються для здобуття вищої освіти та навчання в аспірантурі (докторантурі) відповідно до «Порядку організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», який затверджений Наказом МОН України від 01.11.2013 р. за № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).

Для вступу до академії за акредитованими освітніми програмами ступеня освіти «бакалавр» та «магістр» іноземні громадяни подають такі документи:

Іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

  • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
  • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
  • оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
  • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  • 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
  • копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Окрім того, освітні документи зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої їм освіти (впродовж одного року з моменту зарахування) навчальний заклад відраховує такого іноземця.