Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Наукова діяльність кафедри

Наукова тема кафедри фармації :«РОЗВИТОК ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

Державний реєстраційний номер: 0120U105612

Research Subject of Pharmacy Department

«DEVELOPMENT OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL COMPETENCE IN PROCESS OF GENERAL TRAINING OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL SPECIALISTS»

Мета  роботи:

 • здійснювати пошук нових високоефективних комбінацій лікарських засобів, отриманих  з рослинної лікарської сировини, що мають нейропротективну, кардіопротективну, гепатопротективну, урикозоуричну, імуномоделюючу, антиоксидантну та протизапальну дію;
 • досліджувати вплив екологічних факторів на здатність лікарських рослин накопичувати біологічно активні речовини;
 • досліджувати запаси дикорослої та культивованої лікарської рослинної сировини Миколаївської, Одеської та Херсонської областей;
 • досліджувати біологічні ефекти витягів з рослин-паразитів користуючись  методами біомоніторингу.

Aims:

 • – to carry out search of new highly efficient combinations of medicines obtained from medicinal plants having neuro-protective, cardio-protective, hepato-protective, uricozeuretic, immune-modeling, antioxidant and anti-inflammatory effect;
 • – to investigate influence of environmental factors on medicinal plants capacity to accumulate     biologically active substances;
 • – to investigate wild and cultivated medicinal plants reserves in Mykolayiv, Odessa and Kherson regions;
 • – to investigate biological effects of parasite plants extracts using bio-monitoring methods.  

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: розвиток медико-фармацевтичних наук, екологічної компетентності; експериментальне доклінічне дослідження хімічних речовин, вдосконалення технологічних підходів у виробництві лікарських засобів та збереженні їх фармакологічної цінності.

Очікувані результати:

Наукові праці, методичні документи, опанування дослідницькими методиками.

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

6. Етапи виконання:

НомерПочатокЗакінченняЗвітний документНазва етапу
112.202012.2025Остаточний звітФітохімічний аналіз рослинної сировини, in vitro дослідження біологічної активності

Керівники роботи:

Кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри   –  Редькіна Євгенія Анатоліївна (Тел.: +38 (099) 751-33-80)

Відповідальний за подання документів: 

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри – Прозорова Галина Олександрівна (Тел.: +38 (095) 608-96-52).

НАУКОВА ШКОЛА

Заслуженого діяча науки та техніки України, доктора медичних наук, професора

ЛУК’ЯНЧУКА (LUKIANCHUK) ВІКТОРА ДМИТРОВИЧА

«РОЗРОБКА МЕТОДІВ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ НАСЛІДКІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ КИСНОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ»

Пріоритетним напрямком досліджень представників наукової школи є пошук, дослідження та розробка нових високоефективних і безпечних засобів лікарської профілактики й фармакотерапії наслідків гострого гіпоксичного синдрому, що формується за умов невідкладних станів. У теперішній час дослідники школи працюють над темою «Вивчення залежності між параметрами фармакокінетики, токсикометрії та хімічною будовою оригінальних координаційних сполук германію з різними металами та біолігандами» (№ держреєстрації 0116U006004).

Захищені дисертаційні дослідження (докторські та кандидатські)

 1. Бабенко Михайло Миколайович – «Пошук антидотно-лікувальних засобів серед германійорганічних сполук з біолігіндами на моделі гострого отруєння динітрортокрезолом» – 2009 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 2. Белоусова Ірина Петрівна – «Патогенетичне обгрунтування фармакокорекції гіпоксичного синдрому похідними ксантину» – 2000 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 3. Бібік Олена Юріївна – «Експериментальне обґрунтування комбінованого застосування ацелізин і тіотриазоліну в умовах гострої ішемії головного мозку» – 2002 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 4. Болгов Дмитрий Михайлович – «Лікувально-профілактична ефективність тіотриазоліну при синдромі тривалого роздавлювання» – 2003 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 5. Висоцька Лариса Валеріївна – «Пошук церебропротекторних засобів серед нових координаційних сполук германію з біолігандами» – 2009 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 6. Висоцький Антон Анатолійович – «Експериментальна оцінка церебропротекторної активності координаційної сполуки геоманію з біолігандами на моделі закритої черепно-млзгової травми» – 2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 7. Висоцький Ігор Юрійович — «Токсикодинаміка та терапія гострих інгаляційних отруєнь епоксидними смолами (експериментальне дослідження» – 2007 р. (спеціальність 14.03.06 – фармакологія та токсикологія).
 8. Войтенко Антон Георгійович – «Фармакологічне вивчення протигіпоксичної дії препарату авеол» – 2012 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 9. Гаврилов Іван Іванович – «Фармакотерапевтична ефективність корвітину за умов синдрому тривалого розчавлювання» – 2013 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 10. Гордійчук Дар’я Олександрівна – «Пародонтопротекторна активність ацетилцистеїну на моделі хронічного генералізованого пародонтиту» – 2015 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 11. Гризунова Галіна Константинівна – «Хемобіокінетіка епіхлоргідріна і її модифікація кверцетином» – 1993 р. (спеціальність 14.00.20 – токсикологія).
 12. Деркачевська Вікторія Василівна – «Експериментальна оцінка детоксикуючої активності корвітину при каловому перитоніті» – 2010 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 13. Дзубан Катерина Михайлівна – «Експериментальне обґрунтування профілактичного застосування блокаторів кальцієвих каналів в умовах гіпоксії на фоні перегріву» – 1996 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 14. Житіна Ірина Олександрівна – «Пошук засобів лікування цереброваскулярної недостатності ішемічного ґенезу в ряду нових різнометальних комплексів германію з гідроксокислотами» – 2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 15. Коробков Олексій Анатолійович – «Патогенетичне обгрунтування фармакокорекції синдрому тривалого роздавлювання пентоксифіліном» – 2002 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 16. Кравець Дмитрий Станиславович – «Токсикокінетика динітроортокрезолу в умовах профілактичного застосування силібору з ацетатом альфа-токоферолу» – 2001 р. (спеціальність 14.03.06 – фармакологія та токсикологія).
 17. Крилова Олена Володимірівна – «Фармакокінетичний аналіз церебропротекторної дії координаційної сполуки германію з оксиетиліедендифосфоновою кислотою та пірацетамом» – 2010 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 18. Лисенко Олена Анатоліївна – «Вплив БЕМІТ на функціональний стан печінки щурів при гіпоксичної гіпоксії на тлі перегріву» – 1994 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 19. Лучишин Тарас Романович – «Пошук засобів фармакотерапії синдрому ендогенної інтоксикації серед координаційних сполук германію» – 2013 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 20. Немятих Оксана Дмитрівна – «Пошук засобів профілактики гіпоксії замкнутого простору» – 2004 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 21. Оглобліна Мирослава Володимірівна – «Пошук засобів профілактики ішемії головного мозку серед антиоксидантів в ряду похідних тіазолідину» – 2006 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 22. Поліщук Євген Миколайович – «Експериментальне обґрунтування доцільості застосування нової координаційної сполуки Цереброгерм для лікування травматичного пошкодження головного мозку» – 2016 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 23. Рензяк Сергій Ярославович – «Пошук та вивчення антигіпоксантів з термопротекторними властивостями серед 4-тіазолідинів» – 2009 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 24. Рисухіна Наталія Володимірівна – «Фармакодинаміка та фармакокінетика потенційного церебропротектора ВІТАГЕРМ-2 на моделі закритої черепно-мозгової травми» – 2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 25. Савченкова Лариса Василівна – «Експериментальне обґрунтування шляхів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в нагріваючому мікрокліматі» – 1999 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 26. Савченкова Лариса Василіївна – «Фармакологічна регуляція метаболічних процесів при одночасному впливі на організм гострої гіпоксичної гіпоксії з гіпертермією» – 1991 р.( спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 27. Семенова Іріна Олександрівна – «Вплив комбінації кверцетину з ацетилсаліциловою кислотою на біохемілюмінесценції у тварин з гипоксическим синдромом» – 1998 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 28. Січанова Олена Вікторівна – «Токсикокінетика динітроортокрезолу в умовах профілактичного застосування силібору з ацетатом альфа-токоферолу» – 1999 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 29. Ткаченко Євгенія Василівна – «Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності нового похідного тіазолідину при гіпоксичному синдромі» – 2007 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 30. Федорова Валерія Сергіївна – «Фармакотерапевтична ефективність ацетилцистеїну на моделі закритої черепно-мозгової травми» – 2012 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 31. Шебалдова Катерина Олександрівна – «Експериментальне обґрунтування розробки засобів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в ряду координаційних сполук германію» –2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).

Підготовлені до захисту дисертаційні дослідження (кандидатські)

 1. Літвіненко Дмитро Федорович – «Пошук потенційного антигіпоксанта серед нових координаційних сполук германію та дослідження його фармакокінетики» (спеціальність 14.03.05. –фармакологія).

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1) Lukianchuk V. Changes in the Pharmaceutical Market in Terms of COVID-19 / V. Lukianchuk, Y. Redkina, H.Prozorova, L. Vysotska, T. Ihnatova // Sys Rev Pharm . – 2020. – V.11(11). – P. 1323-1327.

2)Lukianchuk V. D. The peculiarities of off-label use of drugs in pediatrics / S. M. Drohovoz, Ya. O. Butko, L. B. Ivantsyk  [et al.] // Запорожский медицинский журнал. 2020. – Т. 22, № 5(122) –  C. 714-718.

3) Lukianchuk V.D. Pharmacokinetics of the new cerebropetector ferrum bis (citrato) germanate at the stage of its distribution to the organs in closed head injury / V.D. Lukianchuk, Т.А.Bukhtiarova, І.І.Seifullina [et al.] // International Journal of Medicine and Medical Research .-2019.-№5 (1), P.58-65.

4) Lukianchuk V.D. Cerebroprotection by germanium coordination compounds in experimental acute global brain ischemia / V.D. Lukianchuk,  І.І.Seifullina, О.Е. Martsinko [et al.] // International Journal of Medicine and Medical Research.-2018.-№ 4(1).- P. 60-66. 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1) Lukianchuk V. D. The peculiarities of off-label use of drugs in pediatrics / S. M. Drohovoz, Ya. O. Butko, L. B. Ivantsyk  [et al.] // Запорожский медицинский журнал. 2020. – Т. 22, № 5(122) –  C. 714-718.

2) Лук’янчук В. Д.  Фармакокінетичне дослідження процесів елімінації потенційного церебропротектора Цереброгерму в щурів з травмою головного мозку / В. Д. Лук’янчук // Фармакологія та лікарська токсикологія, Т.14. –  № 3/2020. – С. 185-190.

3) Лук’янчук В.Д. Порівняльна токсикометрія гетерометалічних комплексів германію (IV) та 3d-металів на основі лимонної та винної кислот / В.Д.Лук’янчук,  І.Й.Сейфуліна, Д.С. Кравець // Вісник наукових досліджень. – 2017. – №4.  С. 127-132.

4) Лук’янчук В.Д. Кінетика абсорбції МІГУ-6-потенційного засобу фармакотерапії ендотоксемії / В. Д. Лук’янчук, Н. В. Мелещенко, І. Й. Сейфулліна  [та ін. ] // Вісник наукових досліджень. 2017. № 1. – С. 12—132.    

5) Лук’янчук В. Д. Фармакологічні властивості органічних і координаційних сполук германію – сучасні уявлення / В. Д. Лук’янчук, І. Й. Сейфулліна, Д. Ф. Літвиненко, О. Е. Марцинко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 1. – С. 3-13. 

Керівник наукової теми «Вивчення залежності між параметрами фармакокінетики, токсикометрії та хімічною будовою оригінальних координаційних сполук германію з різними металами та біолігандами» (№ держреєстрації 0116U006004).

Наявність авторських свідоцтв та/або патентів: 

1. Патент на корисну модель 110014 Україна, МПК (2016.01) A61K 31/00Застосування германійвмісної координаційної сполуки манган тартратогепманат (іv) з біологічно активним органічним лігандом винною кислотою, що має виражений антигіпоксичний ефект / Лук’янчук В. Д.Літвіненко Д. Ф.Козир В. А.Сейфулліна І. Й.Чебаненко О. А.Марцинко О. Е.– № u201602031; заявл. 02.03.2016 ; опубл. 26.09.2016

2. Патент на корисну модель 117878 Україна, МПК (2017.01) A61K 31/00ЗАСТОСУВАННЯ МАНГАН(ІІ)БІС(ЦИТРАТО)ГЕРМАНАТУ(IV) ЯК АНТИГІПОКСИЧНОГО ЗАСОБУ / Сейфулліна І. Й.Бухтіарова Т. А.Лук’янчук В. Д.Чебаненко О. А.Марцинко О. Е.Козир В. А.– № u201701122; заявл. 07.02.2017; опубл. 10.07.2017

3. Патент на корисну модель 108689 Україна, МПК (2006.01) A61P 39/06C07D 249/08A61K 31/4196 …. Застосування 2-(4-аміно-5-(4-нітрофеніл)-4н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти як антиоксидантного засобу / Лук’янчук В. Д.Щербак М. О.Каплаушенко А. Г. – № a201310454 ; заявл. 27.08.2013 ; опубл. 25.05.2015

4. Патент на корисну модель 108688 Україна, МПК (2006.01) A61P 39/06C07D 249/08A61K 31/4196 …. Застосування 2-(5-(3,4,5-триметоксифеніл)-1н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти як антиоксидантного засобу / Лук’янчук В. Д.Каплаушенко А. Г.Самелюк Ю. Г. – № a201310452 ; заявл. 27.08.2013 ; опубл. 25.05.2015

5. Патент на корисну модель 96363 Україна, МПК (2015.01) G09B 23/00A61K 33/00Спосіб фармакотерапії травматичного пошкодження головного мозку / Лук’янчук В. Д.Чебаненко О. А.Поліщук Є. М.Сейфулліна І. Й.Рисухіна Н. В.Марцинко О. Е. – № u201401462 ; заявл. 14.02.14 ; опубл. 10.02.2015

6. Патент на корисну модель 95720 Україна, МПК (2006.01) G01N 21/76. Спосіб комплексної оцінки біохемілюмінесценції тканин організму / Кравець Д. С.Романенко Д. В.Лук’янчук В. Д.Грекова О. В.Поліщук Є. М.Крилова О. В.Сенченко О. М.Лук’янчук О. В. – № u201403766; заявл. 10.04.14 ; опубл. 12.01.2015

7. Патент на корисну модель 88153 Україна, МПК (2014.01) A61B 5/00Спосіб визначення середньоефективної дози та оптимального часу застосування лікарського засобу / Міщенко К. М.Лук’янчук В. Д.Кравець Д.С.Шебалдова К. О. – № u201302916 ; заявл. 11.03.2013 ; опубл. 11.03.2014

8. Патент на корисну модель 84416 Україна, МПК (2013.01) A61P 43/00Спосіб фармакологічної профілактики гострої гіпоксії з гіперкапнією / Марцинко О. Е.Шебалдова К. О.Лук’янчук В. Д. – № u201302951 ; заявл. 11.03.2013 ; опубл. 25.10.2013

9. Патент на корисну модель 83323 Україна, МПК (2013.01) A61P 43/00Спосіб фармакокорекції закритої черепно-мозкової травми комплексною сполукою на основі германію і діетилентриамінпентаоцтової кислоти з натрієм / Сейфулліна І. Й.Федорова В. С.Ніженковський О. І.Песарогло О. Г.Марцинко О. Е.Лук’янчук В. Д.Кравець Д. С. – № u201210420 ; заявл. 03.09.2012; опубл. 10.09.2013

10. Патент на корисну модель 80686 Україна, МПК (2013.01) C07D 249/00A61K 31/41. 5-(4-нітро-, (4-метокси), (3,4,5-триметокси)феніл)-4-аміно(н)-3-тіо-1,2,4-триазоли, що проявляють антиоксидантну активність / Лук’янчук В. Д.Самелюк Ю. Г.Каплаушенко А. Г.Щербак М. О. – № u201214001 ; заявл. 10.12.2012 ; опубл. 10.06.2013

11. Патент на корисну модель 74544 Україна, МПК (2012.01) A61K 6/00Лікувально-профілактичний спосіб при хронічному генералізованому пародонтиті / Крилов В. В.Гордійчук Д. О.Лук’янчук В. Д. – № u201203448 ; заявл. 22.03.2012; опубл. 12.11.2012

12. Патент на корисну модель 64782 Україна, МПК (2011.01) A61K 31/00Спосіб фармакокорекції синдрому ендогенної інтоксикації комплексною сполукою на основі германію, нікотинаміду та оксіетилідендифосфонової кислоти / Сейфулліна І. Й.Лучишин Т. Р.Лук’янчук В. Д.Рисухіна Н. В. – № u201101048 ; заявл. 31.01.2011 ; опубл. 25.11.2011

Участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент:

1. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Приступи Богдана Володимировича «Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при експериментальному запаленні» (захист при спеціалізованій вченій раді Д 41.600.01 в Одеському національному медичному університеті МОЗ України у 2018 р.).

2. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Антонів Ольги Ігорівни «Вплив похідних тіазолідину на функціонально-метаболічний стан організму за умов гіпоксії» (захист при спеціалізованій вченій раді Д 41.600.01 в Одеському національному медичному університеті МОЗ України 2 2018 р.).

3. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Валіводзь Ірини Петрівни  «Фармакокінетика 3-алкоксіпохідних 1,4-бенздіазепіну» (захист при спеціалізованій вченій раді Д 41.600.01 в Одеському національному медичному університеті МОЗ України у 2019 р.) 

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Лук’янчук В.Д. Шляхи сучасної фармакотерапії за умов легеневої недостатності при коронавірусній хворобі // Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти: матеріали наук. практ. симп. (13 жовтня 2021 р., м. Миколаїв). С. 409-412.

2. Lukianchuk V. Comparative assessment of the absorption capacity of the new metal complex antihypocsant okagerm-4 under normal conditions and in hypoxia // International scientific journal «Grail of Science»  № 11 (December, 2021): за  матеріалами II Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Modern  science: concepts, theories and methods of basic and applied research», що проводилася 24грудня 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія)

діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Дійсний член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»

САВЧЕНКОВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА

Наукові публікації:

1. Савченкова Л.В. Фармакоэпидемиологический и клинико-экономический анализ потребления антибактериальных препаратов в многопрофильном стационаре / Л.В.Савченкова., Джабаров И.П. // Социальная фармация в здравоохранениию- 2018.- т.4, №1.- С. 32-39.

2. Савченкова Л.В., Саидова М.Н., Пулотзода И.П. Применение цефалоспоринов в многопрофильном стационаре Республики Таджикистан // Journal of Siberian Medical Sciences. 2020. № 4. С. 82–89.

3. Савченкова Л.В. Аналіз споживання β-лактамних антибіотиків в багатопрофільному стаціонарі республіки Таджикистан з використанням DDD-методології / Л. В. Савченкова, М. Н. Саідова, І. П. Джабаров // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. — Київ, 2017. — 484 с.

4. Savchenkova L. V. Pharmacoepidemiological analysis of the use of antibacterial drugs in the pulmonary department of the multi-specialty hospital of the Republic of Tajikistan / L. V. Savchenkova , M. N. Saidova , N. S. Sanginova , I. P. Jabarov // Vìsnik farmacìï – 2017.- №1. Р. 50-55.

5. Савченкова Л.В. Антибактериальные препараты в «домашних аптечках» жителей Республики Таджикистан / Хомидов Д.К. // Сборник материалов XXIV Российского национального конгресса «Человек и лекарство»: тезисы докладов.- Москва, 10-13 апреля 2017. 

6. Савченкова Л.В. Фармакоепідеміологічне дослідження впливу фармацевтів на використання антибіотиків в Республіці Таджикистан / Савченкова Л.В., Хомідов Д.К. // Ліки – Людині: сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів:  Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, – м.Харків, 30-31 березня 2017 р.

5. Савченкова Л. В. Фармакоепідеміологічний аналіз тенденцій використання бета-лактамних антибіотиків для лікування пневмонії в республіці Таджикистан / Л. В. Савченкова, М. Н. Саїдова, Н. С. Сангінова // Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 2. – С. 98-105. 

6. Савченкова Л. В. Фармакоэпидемиологическая оценка применения антибиотиков для лечения внебольничной пневмонии в Республике Таджикистан / Савченкова Л. В.,  М.Н. Саидова, Н.С. Сангинова // Научные ведомости БелГУ. Медицина, Фармация. №12 (261) 2017, Выпуск 38. – С. 120-129.

7. Савченкова Л. В. Изучение роли провизора в реализации политики рационального применения и предотвращения развития устойчивости к антимикробным препаратам в Республике Таджикистан / Л.В.Савченкова, Д.К. Хомидов // Рецепт.- 2017.- №4. 

8. Savchenkova L. V. The pharmacoepidemiological analysis of the consumption of antimicrobial drugs for systemic use in outpatient practice / L. V. Savchenkova, M. N. Saidova, D. K. Khomidov // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 10-16.

9. Фармакоэпидемиологический анализ лечения внебольничной пневмонии в стауцонарах г.Душанье / Саидова М.Н., Сангинова Н.С. // Рецепт.- 2016.- №2.

15. Инновационные лекарственные препараты в медицинской практике / Саидов Н.Б., Акимова М.С. // Наука и инновации.- 2016.- 1(5).

10. DDD-анализ использования β-лактамных антибиотиков в многопрофильном стационаре Республики Таджикистан / Саидова М.Н., Джабаров И.П. // Современная медицина: актуальные вопросы.  – 2016.- №12 (53): 48-55.

Авторські свідоцтва та/або патенти:

1. Патент на корисну модель 98593 Україна, МПК (2012.01) С2Лікарський засіб у формі таблеток на основі кріоактивованого порошку плодів аронії  / Дмитрієвський Д.І., Савченкова Л.В., Немятих О.Д., Рокотянська В.В., Акімова М.С.– № а201109288; заявл. 25.07.2011 ; опубл. 25.02.2012.

2. Патент на корисну модель 97749 Україна, МПК C07D 215/22A61K 31/4704A61P 29/00 N-r-аміди 4-гідрокси-6,7-диметоксі-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти, які виявляють анальгетичну активність / Моспанова О. В., Савченкова Л. В., Янкович С.І.Бевз О.В.Українець І.В.– № а201014919; заявл. 13.12.2010; опубл. 12.03.2012.

3. Патент на корисну модель 62140 Україна, МПК A61K 36/00 Спосіб фармакокорекції цукрового діабету / Бурцева О.В., Савченкова Л.В., Тернінко І.І.– № u201101803; заявл. 15.02.2011; опубл. 10.08.2011.

4. Патент на корисну модель 41703 Україна, A61B 10/00 Спосіб оцінки якості життя хворих з хімічними опіками стравоходу / Савченкова Л.В., Філатов Д. О.– № u200807511; заявл. 02.06.2008; опубл. 10.06.2009

5. Патент на корисну модель 23125 Україна, МПК: A61K 31/00Спосіб комбінованої фармакотерапії хронічної серцевої недостатності / Бадінов О. В.Афоніна Т. В., Савченкова Л. В., опубл. 10.05.2007

Наукові публікації:

1. Савченкова Л.В. Аналіз споживання β-лактамних антибіотиків в багатопрофільному стаціонарі республіки Таджикистан з використанням DDD-методології / Л. В. Савченкова, М. Н. Саідова, І. П. Джабаров // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. — Київ, 2017. — 484 с.

діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Дійсний член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінячної фармакології «IUPHAR»

АВРАМЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

1. Avramenko A. A. The case  of false negative result  of helik-test of patient with chronic non – atrophic gastritis with intracellular “depot” helicobacter pylori infection (Случай ложно отрицательного результата HELIC-теста  у  больной хроническим неатрофическим  гастритом  и внутриклеточным «депо» хеликобактерной инфекции) //Світ медицини та біології. – 2018. – № 2 (64). – С.9-12. (WEB OF SCIENCE).

2. Anatoly A. Avramenko The case of formation of ≪kissing≫ ulcers of duodenal bulb of the patient with chronic nonatrophic gastritis on the background of the eating of a vegetable salad and physical exertion (Случай формирования «целующихся» язв луковицы двенадцатиперстной кишки  у больного хроническим неатрофическим гастритом на фоне приёма овощного салата и физической нагрузки) // Wiadomości Lekarskie, 2019, 72, 5 cz. I, 946-949. (SCOPUS). (Польша).

3. Anatoly  A.  Avramenko The effect of intracellular “depot” helicobacter pylori infection on the quality of eradication with monotheraphy of patients with chronic non-atrophic gastritis by the bismuth colloidal subcitrate (Влияние внутриклеточных «депо» хеликобактерной инфекции на качество эрадикации при монотерапии коллоидным висмутом субцитратом у больных хроническим неатрофическим гастритом)// Wiadomości Lekarskie, 2019; 72 (10): 1909-1911. (SCOPUS).

4. Anatoly  A.  Avramenko Frequency of implementation and impact of appendectomy at activation of the pathological process in patients with chronic non-atrophic gastritis   (Частота выполнения  и влияние аппендэктомии  на активацию патологического процесса у больных хроническим неатрофическим гастритом) (DOI: 10.36740/WLek202007133)  // Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020,1489-1491 (SCOPUS).  (.

5. Anatoly  A.  Avramenko Influence of systematic taking blockers of Н2-histamine receptors on the degree of semination of gastric mucosa with helicobacter pylori infection of patient with chronic non – atrophic gastritis (Влияние систематического приёма блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов на степень обсеменения слизистой желудка хеликобактерной инфекцией у больных хроническим неатрофическим    гастритом)//Wiadomości Lekarskie, 2020;73(11):2503-2506 (SCOPUS). 

6. Anatoly  A.  Avramenko Influence of pecularities of anatomical structure (shape) of duodenal bulb on the mechanism of formation of “kissing” ulcers of patients with chronic non-atrophic gastritis (Влияние особенностей анатомического строения (формы) луковицы двенадцатиперстной кишки на механизм формирования «целующихся» язв у больных хроническим неатрофическим    гастритом)// Wiadomości Lekarskie, 2020; 73 (12),Р1: 2568-2571.  (SCOPUS).

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Авраменко А.А. Ингибиторы протонной помпы – панацея или проблема современной мировой гастроэнтерологии? // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2020. – № 3 (61). – С.29 – 47.

2. Авраменко А.А. Случай формирования «целующихся» язв луковицы двенадцатиперстной кишки и реактивного панкреатита у моряка // Вісник морської медицини. – 2020. – №4. – С.18-22.

3. Авраменко А.А. Патогенетическая обоснованность появления феномена «гиперуреазной активности» при низкой концентрации хеликобактерной инфеции после проведения неполной эрадикации // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2020. – № 4 (62). – С.45 – 50.

4. Авраменко А.А. Влияние длительности проведения комплексного обследования больных хроническим неатрофическим гастритом на достоверность хелик-теста // Клінічна та експериментальна патологія.  – 2018. – T.XVII, № 1(63). – С. 3- 6.

5. Авраменко А.А. Случай выявления поддельного препарата «Де-нол» при проведении антихеликобактерной терапии  // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – T.XVII, № 1(63). – С.136-138.

Наявність авторських свідоцтв та/або патентів: 

1. Патент на корисну модель № 128945 Україна, UA, МПК GO1N 33/497(2006.01), A61B 5/091(2006.01) Спосіб тестування гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз за допомогою ХЕЛІК-тесту / А.О. Авраменко, О.А. Авраменко – u 2018 05050; Заявл. 07.05.2018; Опубл. 10.10.2018; Бюл. № 19. – 3 с. 

2. Патент на корисну модель № 132949 Україна, UA, МПК A61B 1/24(2006.01), A61B 1/012(2006.01), A61B17/06(2006.01)  Мундштук для проведення ендоскопічного дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту/ А.О. Авраменко, О.А. Авраменко – u 2018 06088; Заявл. 01.06.2018; Опубл. 25.03.2019; Бюл. № 6. – 3 с.

3. Патент на корисну модель № 127086 Україна, UA, МПК GO1N 33/497(2006.01), A61B 5/091(2006.01) Спосіб тестування гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз за допомогою ХЕЛІК-тесту / А.О. Авраменко, О.А. Авраменко – u 2017 02617; Заявл. 15.03.2018; Опубл. 10.07.2018; Бюл. № 13. – 4 с.

4. Патент на корисну модель № 123594 Україна, UA, МПК A61B 1/00 Спосіб виявлення дуоденогастрального рефлюксу у хворих на хронічний гелікобактеріоз за Авраменком А.О. / Авраменко А.О. u 2017 11194; Заявл. 16.11.2017; Опубл. 26.02.2018; Бюл. № 4. – 3 с.

5. Патент на корисну модель № 123179 Україна, UA, МПК GO1N 33/497, A61B 5/091   Спосіб тестування гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз за допомогою ХЕЛІК-тесту / А.О. Авраменко, О.А. Авраменко – u 2017 09728; Заявл. 05.10.2017; Опубл. 12.02.2018; Бюл. № 3. – 3 с. 

наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Френкель Юрій Давидович. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «NO-залежні механізми розладів окиснювального метаболізму головного мозку щурів при порушенні утворення мелатоніну» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Захист дисертації – 11  листопада 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України.

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента:

1.Васюк В. Л. Роль дисбіоза в патогенезі і антидисбіотична профілактика експериментальних гепатопатій: дис. на здобуття доктора мед. н. Тернопіль, 2019 р.

2. Знамеровський С.Г. Патофізіологічні механізми розвитку експериментального жовчного перитоніту та  методи його корекції: дис. на здобуття кандидата мед. н. Харків, 2019  р.

наукове консультування підприємств, установ, організацій:

Наукове консультування у ПКВО «Фармація» у форматі науко-практичних семінарів (договір № 112-03/08/21 від 17.08.2021).

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Авраменко А.О. Побічні ефекти інгібіторів протонної помпи // Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти: матеріали наук. практ. симп. (13 жовтня 2021 р., м. Миколаїв). С. 409-412.

НЕЧИПОРЕНКО ВАЛЕНТИНА ТИХОНІВНА

наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.Нечипоренко В.Т. Аналіз та узагальнення ключових методів екстракції, виділення та характеристики біологічно активних сполук, отриманих з екстрактів рослин / Нечипоренко В.Т., Прозорова Г.О., Назаренко І.В., Соколик О.П.  // Аннали Мечниковського Інституту. 2022. №1. С. (На розгляді в редакції: Україна)

наукове консультування підприємств, установ, організацій:

Наукове консультування у ПКВО «Фармація» у форматі науко-практичних семінарів (договір № 112-03/08/21 від 17.08.2021).

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Нечипоренко В. Т. Біокаталіз у багатокомпонентних реакціях як альтернатива хімічним каталізаторам // Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти: матеріали наук. практ. симп. (13 жовтня 2021 р., м. Миколаїв). С. 409-412.

2. Нечипоренко В. Т. Останні тенденції фармацевтичної та аналітичної хімії // Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти: матеріали наук. практ. симп. (13 жовтня 2021 р., м. Миколаїв). С. 412-416.

3. Нечипоренко В. Т. Узагальнення поточного стану протоколу захисту селену в органічному синтезі. Матеріали науково-практична конференції «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості» (друк у січні 2022 р.)

діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

Дійсний член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»

ВИСОЦЬКА (ЧАДОВА) ЛАРИСА ВАЛЕРІЇВНА

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Vysotska L. Changes in the Pharmaceutical Market in Terms of COVID-19 / V. Lukianchuk, Y. Redkina, H.Prozorova, L. Vysotska, T. Ihnatova // Sys Rev Pharm . – 2020. – V.11(11). – P. 1323-1327.

Наявність авторських свідоцтв та/або патентів:

1. Патент на корисну модель 43771 Україна, МПК (2011.01) C07D 231/00C07D 249/00A61K 31/415-r-4-r1-1,2,4-триазол-3-тіони, що мають антиоксидантну активність / Каплаушенко А. Г.Панасенко О. І.Чадова Л. В.Лук’янчук В. Д.Парченко Володимир ВолодимировичКниш Є. Г. – № u201107930 ; заявл. 23.06.11 ; опубл. 25.08.2009

2. Патент на корисну модель 37927 Україна, МПК (2006) C07D 231/00, C07D 249/00, A61K 31/41. МОРФОЛІНІЙ 2-(5-(4-ПІРИДИЛ)-4-(2-МЕТОКСИФ ЕНІЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛТІО)АЦЕТАТ, ЩО ПРОЯВЛЯЄ АНТИОКСИД АНТНУ І ДЕТОКСИКУЮЧУ АКТИВНОСТІ/ Каплаушенко А. Г., Лук’янчук В. Д., Панасенко О. І.,  Книш Є. Г.Чадова Л. В., Рисухіна Н.   – № u200809816 ; заявл. 28.07.2008; опубл. 10.12.2008

3. Патент на корисну модель 13746 Україна, МПК (2006) A61P9/10. СПОСІБ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ / Чадова Лариса Валеріївна, Лук’янчук Віктор Дмитрович, Сейфулліна Інна Йосипівна, Ткаченко Валентина Миколаївна   – № u200509941; заявл. 21.10.2005; опубл. 17.04.2006

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1.  Лікарські рослини, що використовуються при лікуванні вірусу імунодефіциту людини / Висоцька Л.В. // Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти: матеріали наук. практ. симп. (13 жовтня 2021 р., м. Миколаїв). С. 409-412.

2.  Фітотерапія проти депресії та тривоги: систематичний огляд з оцінкою потенційної психоонкологічної актуальності / Висоцька Л.В. // Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти: матеріали наук. практ. симп. (13 жовтня 2021 р., м. Миколаїв). С. 409-412.

діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Дійсний член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінячної фармакології «IUPHAR»

ПРОЗОРОВА (ЖЕРНОВА) ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

1. Prozorova G. Modern view on the problem of treatment of fibrocystic breast disease from the position of herbal medicine / О. Sokolik, G. Prozorova // Research Results in Pharmacology (Scopus). 2022. №1. С. (Прийнято до друку: Чехія)

2. Prozorova G. Current research opportunities for potential phytotherapeutic agents for the treatment of pathologies of the female reproductive system / О. Sokolik, G. Prozorova // European Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2022. №1. С. (Прийнято до друку: Польща)

3. Prozorova H. Changes in the Pharmaceutical Market in Terms of COVID-19 / V. Lukianchuk, Y. Redkina, H.Prozorova, L. Vysotska, T. Ihnatova // Sys Rev Pharm . – 2020. – V.11(11). – P. 1323-1327. (SCOPUS).  

4. Synthesis and Hypolipidemic Activity of New 6,6-Disubstituted 3-R-6,7-Dihydro-2H-[1,2,4]triazino[2,3-c]quinazolin-2-Ones/ О.Y. Voskoboynik, O. S. Kolomoets, O. M. Antypenko, G. О. Zhernova,b // Journal of Heterocyclic Chemistry DOI 10.1002/jhet. – 2017. – Vol 000. – P. 318-325. (SCOPUS).  

5. Прозорова Г.О. Вплив хронічної алкоголізації щурів на параметри тіол-дисульфідної системи головного мозку та пошук нових фармакотерапевтичних схем корекції дисбалансу / О.П.Соколик, Г.О.Прозорова // Вісник проблем біології і медицини – 2020 – Вип. 4 (158).  – С. 193-199.

6. Prozorova G. Features of functional disturbances of the glutathione system of the rats` brain under conditions of oxidative and nitrosative stress on the background of chronic alcohol intoxication – prospects for neuroprotection with peptide drugs / О. Sokolik, G. Prozorova // Elixir. 2022. №1. С.  (На розгляді в редакції: Індія)

7. Sokolik О., Prozorova G. Analysis of key points in the development of mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of diseases of the central nervous system: mitochondrial dysfunction in the diseases of the central nervous system. Neuroscience Research Notes(Scopus). 2022. №1. С. (На розгляді в редакції: Малайзія)

8. Прозорова Г.О. Аналіз та узагальнення ключових методів екстракції, виділення та характеристики біологічно активних сполук, отриманих з екстрактів рослин / Нечипоренко В.Т., Прозорова Г.О., Назаренко І.В., Соколик О.П.  // Аннали Мечниковського Інституту. 2022. №1. С. (На розгляді в редакції: Україна)

Наявність авторських свідоцтв та/або патентів:

1. Патент на корисну модель Україна, МПК (2016.01) A61K 31/00 C07D 255/04 (2006.01) C07D 239/72 (2006.01) 1,2,2-ТРИМЕТИЛ-3-(3-R-2-ОКСО-2Н-[1,2,4]ТРИАЗИНО[2,3-с]ХІНАЗОЛІН-6-ІЛ)ЦИКЛОПЕНТАН-1- КАРБОНОВІ КИСЛОТИ, ЩО ПРОЯВЛЯЮТЬ ГІПОГЛІКЕМІЧНУ АКТИВНІСТЬ / Воскобойнік О.Ю., Жернова Г.О., Тржецинський С.Д., Коваленко С.І.; заявник та патентовласник Запорізький державний медичний університет. – №  111522;  заявл. 26.010.2015; опубл. 10.05.2016 , Бюл.№ 9.

2. Патент на корисну модель Україна, МПК C07D 253/06 (2006.01). Заміщенні [2-(3-R-1H-[1,2,4]триазол-5-іл)феніл]аміни, що проявляють гіпоглікемічну активність / Холодняк С.В., Жернова Г.О., Шабельник К.П., Антипенко Л.М., Тржецинський С.Д., Коваленко С.І., Білий А.К.; заявник та патентовласник Запорізький державний медичний університет. – № 94667; заявл. 02.06.2014; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22. 

3. Патент на корисну модель,  Україна, МПК (2012.01) G01N 33/00. Спосіб діагностики ендогенної інтоксикації у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень / Шальмін О.С., Разнатовська О.М., Жернова Г.О.; заявник та патентовласник Запорізький державний медичний університет. – № 74506; заявл. 28.05.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.

4. Патент на корисну модель, Україна, МПК (2012.01) G01N 33/00. Спосіб оцінки адаптаційно-пристосувальних реакцій організму у хворих на хіміорезистентний туберкульоз /Шальмін О.С., Разнатовська О.М., Жернова Г.О.; заявник та патентовласник Запорізький державний медичний університет. – № 74508; заявл. 28.05.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.

5. Патент на корисну модель, Україна, МПК (2012.01) G01N 33/00. Спосіб оцінки тяжкості перебігу ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу / Шальмін О.С., Разнатовська О.М., Ясінський Р.М., Жернова Г.О.; заявник та патентовласник Запорізький державний медичний університет. – № 74509; заявл. 28.05.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Прозорова Г. О. Дослідження цитохрому Р450 – сучасний стан, питання та перспективи розвитку // Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти: матеріали наук. практ. симп. (13 жовтня 2021 р., м. Миколаїв). С. 418-421.

керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком:

Керівництво студентським науковим гуртком «Atropa belladonna».

діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

Дійсний член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінячної фармакології «IUPHAR»

НАЗАРЕНКО ІННА ВАЛЕРІЇВНА

наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

1) Назаренко І.В. Аналіз та узагальнення ключових методів екстракції, виділення та характеристики біологічно активних сполук, отриманих з екстрактів рослин / Нечипоренко В.Т., Прозорова Г.О., Назаренко І.В., Соколик О.П.  // Аннали Мечниковського Інституту. 2022. №1. С. (На розгляді в редакції: Україна)

2) Nazarenko I. Assessment of management efficiency and infrastructure development of Ukraine / I. Lesika, N. Bobrovskaa, O. Bilichenkoa // Management Science Letters. V. 10. – 2020. – P.3071-3080.

наукове консультування підприємств, установ, організацій:

Наукове консультування у ПКВО «Фармація» у форматі науко-практичних семінарів (договір № 112-03/08/21 від 17.08.2021).

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

Назаренко І. В. Метаболоміка: історичні перспективи та майбутні напрямки розвитку: матеріали науково-практична конференції «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості» (друк у січні 2022 р.)

РЕДЬКІНА ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1) Vysotska L. Changes in the Pharmaceutical Market in Terms of COVID-19 / V. Lukianchuk, Y. Redkina, H.Prozorova, L. Vysotska, T. Ihnatova // Sys Rev Pharm . – 2020. – V.11(11). – P. 1323-1327.

2) Термогравиметрические исследования суппозиториев с клопидогрелем / Е.А. Редькина, В.В. Гладышев, Б.С. Бурлака // Рецепт.- 2018.- Т.21, №6.- С. 779 – 785. (Наукометричне іноземне видання – УП “Професійні видання”(Мінськ) 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1) Вивчення цінової кон’юнктури вітчизняного ринку антиагрегантів / Є.А. Редькіна, Н.О. Ткаченко, В.В. Гладишев, І.О. Пухальська // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики.-2017.-Т.10, №2(24).- С.214 – 213.

2) Маркетингові дослідження українського ринку антиагрегантів / Є.А. Редькіна, Н.О. Ткаченко, В.В. Гладишев //Фармацевтичний журнал.-2016.-№3-4.-С.12-15. 

3) Вивчення впливу допоміжних речовин на вивільнення клопідогрелю з ректальних супозиторіїв / Є. А. Редькіна, В. В. Гладишев, Б. С. Бурлака, І. О. Пухальська // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики.-2018.-Т.11, №1(26).- С.74- 78. 

4) Вивчення впливу концентрації поверхнево-активних речовин на вивільнення клопідогрелю з ректальних супозиторіїв / Є. А. Редькіна, В. В. Гладишев, Б. С. Бурлака, І. Л. Кечин // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики.-2018.-Т.11, №2(27).- С.185- 189.

5) Изучение структурно-механических свойств суппозиториев с клопидогрелем / Е.А. Редькина, В.В. Гладышев, Б.С. Бурлака // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики.-2018.-Т.11, №3(28).- С.281- 285. 

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Формування маркетингової політики щодо застосування антисептичних засобів для протидії COVID-19 / Є.А.Редькіна, Т.В.Ігнатова.// Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти: матеріали наук. практ. симп. (13 жовтня 2021 р., м. Миколаїв). С. 409-412.

ІГНАТОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

захист дисертації на здобуття наукового ступеня:

Доктор філософії (ДР № 003270 від 30.11.2021р.)

Спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

Тема: «Синтез, фізико – хімічні та біологічні властивості 4-R-5- фенетил -2,4-дигідро -3H – 1,2,4 – тріазол – 3- тіонів та їх заміщених».

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

1. Ignatova T. V., Frolova Yu. S., Kaplaushenko A. H. Computer Providing of Acute Toxicity of Derivatives 5-Phenethyl-4-R-3-Thio (Amino) 1,2,4-Triazole by GUSAR-Online. International Academy Journal Web of Scholar. 2020 Vol. 7 (49). P. 1–5.

2. Ignatova T. V., Synthesis and physical-chemical properties of 5-phenethyl-4-R-4Н-1,2,4-triazole-3-thioles and their chemical transformations. // Kaplaushenko A. G., Frolova Yu. S. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol. 9 (2). Р. 474–479.

3. IhnatovaТ. Synthesis and antioxidant properties of some new 5-phenethyl3-thio-1,2,4-triazoles. // Kaplaushenko A., Frolova Yu., Pryhlo E. Pharmacia.

4. Ігнатова Т. В., Каплаушенко А. Г., Фролова Ю. С. Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей похідних 1,2,4-тріазолу, що містять фенетильний замісник у положенні 5. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. 2020. Т. 18, вип. 2 (70). С. 48–53

5. Ігнатова Т. В. Створення, дослідження фізичних і хімічних властивостей 2-((4-R-5-фенетил-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)етанових(пропанових, бензойних)кислот і солей 2-((4-R-5-фенетил-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)етанових кислот. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. // Каплаушенко А. Г., Фролова Ю. С. Т. 12, № 2 (30). 2019. С. 123–128.

6. Ignatova Т. Creation, physical and chemical properties of alkil-2-((5-phenethyl-4-R-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acet(propan, benz)imidates // Kaplaushenko А., Nagornaya N., Avramenko A. Asian journal of pharmaceutical and clinical research. 2019. Vol. 12, issue 3. Р. 404–406

7. Ignatova T. V. The synthesis, study of 6-((5-phenethyl-4-R-1,2,4-triazole3-ylthio)pyridyn-3-yl)-(alkyl, heteryl)methanimines and their derivatives //., Kaplaushenko A. H., Frolova Yu. S. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 2018. Vol. 16, issue 4 (64). Р. 11–17

8. Viktor Lukianchuk, Yevheniia Redkina, *Halyna Prozorova, Larysa Vysotska, Tatyana Ihnatova. Changes in the Pharmaceutical Market in Terms of COVID-19. Systematic Reviews in Pharmacy 2020 Vol 11 (11). P. 1323-1327

Авторські свідоцтва та/або патенти:

1. Пат. на винахід 119311 Україна, C07D 249/00, А61К 31/4196 (2006.01). 2-((5-Фенетил-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)оцтова кислота, що проявляє жарознижуючу активність / Т. В. Ігнатова, А. Г. Каплаушенко, Ю. С. Фролова, Є. С. Пругло. № а 2018 09425 ; заявл. 18.09.18 ; опубл. 27.05.19, Бюл. № 10. 

2. Пат. на винахід 119312 Україна, C07D 249/00, А61К 31/4196 (2006.01). Етанамоніуму 2-(5-фенетил-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат, що проявляє гіпоглікемічну активність / Т. В. Ігнатова, А. Г. Каплаушенко, Ю. С. Фролова, Є. С. Пругло. № а 2018 09428 ; заявл. 18.09.18 ; опубл. 27.05.19, Бюл. № 10.

наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1.Формування маркетингової політики щодо застосування антисептичних засобів для протидії COVID-19 / Ігнатова Т.В., Редькіна Є.А. //Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти: матеріали наук. практ. симп. (13 жовтня 2021 р., м. Миколаїв). С. 409-412.

діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

1.Членкіня ГО «Міжнародний фонд науковців та педагогів».

2.Дійсний член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінячної фармакології «IUPHAR»

Орликіана 2021:

Сертифікати учасників:

Збірник тез здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності “Фармація, промислова фармація” 2020 р.

Збірник тез здобувачів вищої освіти спеціальності “Фармація, промислова фармація” 2018 р.

На кафедрі фармації під керівництвом викладачів постійно працюють 2 наукових гуртки:

Науковий гурток «Atropa belladonna»

План работи гуртка № 1

Склад гуртка №1

Науковий гурток Aктуальні питання фармацевтичного ринку

План работи гуртка № 2

Склад гуртка №2

Разом з викладачами кафедри фармації, здобувачі вищої освіти регулярно приймають участь у науково-практичних конференціях, тренінг-практикумах,  освітніх семінарах: «Імплементація  міжнародних протоколів у фармацевтичну практику», «Організаційні та загально-фармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах», «Належна фармацевтична практика. Імплементація протоколів провізора/фармацевта», що регулярно організуються Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Інститутом підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

Такі заходи дають змогу слідкувати за прогресивними тенденціями розвитку фармацевтичної галузі та вдосконалювати свою професійну майстерність:

Викладачі кафедри проводять тематичні бесіди, лекції з актуальних тем сьогодення серед школярів м. Миколаїв та у територіальних громадах:

На підведення підсумків навчально-наукової роботи запрошуються провідні фахівці фармацевтичної галузі м. Миколаїв, зокрема директор ПКВО «Фармація» – Редькіна Євгенія Анатоліївна:

За досягнення у навчально-науковій та суспільній роботі у 2019-2020 навчальному році здобувачка вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Кирилова Анастасія Сергіївна отримала премію міського голови міської ради Миколаєва.

Щирі вітання від колективу кафедри та адміністрації університету!