Наукова діяльність кафедри

«РОЗВИТОК ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

Державний реєстраційний номер: 0120U105612

Research Subject of Pharmacy Department

«DEVELOPMENT OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL COMPETENCE IN PROCESS OF GENERAL TRAINING OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL SPECIALISTS»

Мета  роботи:

  • здійснювати пошук нових високоефективних комбінацій лікарських засобів, отриманих  з рослинної лікарської сировини, що мають нейропротективну, кардіопротективну, гепатопротективну, урикозоуричну, імуномоделюючу, антиоксидантну та протизапальну дію;
  • досліджувати вплив екологічних факторів на здатність лікарських рослин накопичувати біологічно активні речовини;
  • досліджувати запаси дикорослої та культивованої лікарської рослинної сировини Миколаївської, Одеської та Херсонської областей;
  • досліджувати біологічні ефекти витягів з рослин-паразитів користуючись  методами біомоніторингу.

Aims:

  • – to carry out search of new highly efficient combinations of medicines obtained from medicinal plants having neuro-protective, cardio-protective, hepato-protective, uricozeuretic, immune-modeling, antioxidant and anti-inflammatory effect;
  • – to investigate influence of environmental factors on medicinal plants capacity to accumulate     biologically active substances;
  • – to investigate wild and cultivated medicinal plants reserves in Mykolayiv, Odessa and Kherson regions;
  • – to investigate biological effects of parasite plants extracts using bio-monitoring methods.  

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: розвиток медико-фармацевтичних наук, екологічної компетентності; експериментальне доклінічне дослідження хімічних речовин, вдосконалення технологічних підходів у виробництві лікарських засобів та збереженні їх фармакологічної цінності.

Очікувані результати:

Наукові праці, методичні документи, опанування дослідницькими методиками.

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

6. Етапи виконання:

НомерПочатокЗакінченняЗвітний документНазва етапу
112.202012.2025Остаточний звітФітохімічний аналіз рослинної сировини, in vitro дослідження біологічної активності

Керівники роботи:

Кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри   –  Редькіна Євгенія Анатоліївна (Тел.: +38 (099) 751-33-80)

Відповідальний за подання документів:

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри – Прозорова Галина Олександрівна (Тел.: +38 (095) 608-96-52).

На кафедрі фармації під керівництвом викладачів постійно працюють 2 наукових гуртки:

Науковий гурток «Atropa belladonna»

Науковий гурток Aктуальні питання фармацевтичного ринку

Разом з викладачами кафедри фармації, здобувачі вищої освіти регулярно приймають участь у науково-практичних конференціях, тренінг-практикумах,  освітніх семінарах: «Імплементація  міжнародних протоколів у фармацевтичну практику», «Організаційні та загально-фармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах», «Належна фармацевтична практика. Імплементація протоколів провізора/фармацевта», що регулярно організуються Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Інститутом підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

Такі заходи дають змогу слідкувати за прогресивними тенденціями розвитку фармацевтичної галузі та вдосконалювати свою професійну майстерність:

Викладачі кафедри проводять тематичні бесіди, лекції з актуальних тем сьогодення серед школярів м. Миколаїв та у територіальних громадах:

На підведення підсумків навчально-наукової роботи запрошуються провідні фахівці фармацевтичної галузі м. Миколаїв, зокрема директор ПКВО «Фармація» – Редькіна Євгенія Анатоліївна:

За досягнення у навчально-науковій та суспільній роботі у 2019-2020 навчальному році здобувачка вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Кирилова Анастасія Сергіївна отримала премію міського голови міської ради Миколаєва.

Щирі вітання від колективу кафедри та адміністрації університету!