Структура студентської ради

№ п/п Напрямок роботи Обов’язки
1. Голова Студентської ради Виконувати вимоги Статуту університету; планувати, координувати,контролювати роботу секторів; звітувати про роботу студентського самоврядування; проводити зустрічі та бесіди із членами секторів; контролювати роботу старост груп; скликати чергові засідання студради.
2. Заступник голови Студентської ради, секретар Здійснювати роботу з активізації діяльності секторів, контролювати виконання рішень і засідань студентського самоврядування. У  разі відсутності голови виконувати  його обов’язки.
3. Інформаційний сектор Оформлювати стінгазети, оголошення, плакати, малюнки; вести і зберігати основну документацію студради; спільно з керівником готувати дописи в місцеву пресу про роботу та досягнення студентського самоврядування; збирати й проводити анкетування на наболілі теми; знайомити із новинками технічної , науково популярної та фахової літератури; готувати фоторепортаж про життя студради.
4. Навчально-науковий сектор Вносити пропозиції із запровадження новітніх форм навчання в університеті; проводити рейди – перевірки якості знань студентів; брати участь у комісії із невстигаючими студентами; контролювати відвідування занять; здійснювати стягнення за пропуски занять та систематичні спізнення без поважних причин.
5. Культурно-масовий сектор Відвідувати години національного виховання, вечори відпочинку; організовувати і проводити дозвілля студентів, цікаві конкурси, огляди, вернісажі культурно – просвітницького характеру; залучати студентів до різних заходів; випуск стінгазет; участь і активність у доброчинних акціях, благодійницьких проектах різного спрямування; організовувати зустрічі з людьми різних сфер діяльності; складати умови й номінації для змагань у сфері творчості й дозвілля; знаходити засоби для нагород , подяк тощо.
6. Спортивно-масовий сектор Допомагати викладачам фізичного виховання , керівникам гуртків у проведенні спортивних заходів; забезпечувати участь команд університету у спортивних змаганнях; організовувати пропаганди здорового способу життя, залучення студентів до участі в походах, екскурсіях; ініціювати проведення спортивних змагань із студентами інших навчальних закладів; здійснювати нагляд за фізичною формою студентів.
7. Сектор з працевлаштування Співпрацює із центрами часткової, тимчасової та повної зайнятості з метою працевлаштування студентів МКУ, проводить роботу щодо працевлаштування студентів влітку у таборах літнього відпочинку; організовує зустрічі студентів з представниками різних організацій та підприємств.
8. Психологічна служба університету Надавати психологічну підтримку і допомогу студентам та працівникам університету; розширювати можливості для самопізнання та саморозвитку студента; надавати інформацію щодо психологічних питань; надавати можливостей для отримання соціально-психологічних знань і вмінь.
9. Туристичний сектор Організовувати екскурсії, походи та подорожі студентів в різні місця Миколаївщини та України, організовувати спонсорську допомогу в проведенні подорожей студентів.
10. Сектор з шефської роботи Брати участь у доброчинних акціях, благодійницьких проектах різного спрямування; організовувати і допомогати сиротам, людям похилого віку, воїнам АТО.