Методичні рекомендації до написання курсових робіт

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Банківська система” здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Математична обробка геодезичних вимірів» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія»

Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни«ФІНАНСИ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ФАРМАКОГНОЗІЇ Галузь знань: 22 Охорона здоров’я Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма: Фармація, промислова фармація Освітній ступінь: бакалавр

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ФАРМАКОЛОГІЇ Галузь знань: 22 Охорона здоров’я Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма: Фармація, промислова фармація Освітній ступінь: бакалавр

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ Галузь знань: 22 Охорона здоров’я Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма: Фармація, промислова фармація Освітній ступінь: бакалавр

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» (освітня програма «Психологія»)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання курсової роботи з дисципліни “Організація туристичних подорожей” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ФАРМАКОГНОЗІЇ» з галузі знань 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» зі спеціальності 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання курсової роботи з дисципліни “Організація туристичних подорожей” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальність 242 Туризм

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ» з галузі знань 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» зі спеціальності 226 «ФАРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ» галузі знань 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за напрямом 123 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ» з галузі знань 27 «ТРАНСПОРТ» зі спеціальності 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (автомобільний транспорт)»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ» галузі знань 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за напрямом 123 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «ГЕІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА БАЗИ ДАНИХ» галузі знань 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО» зі спеціальності 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ» галузі знань 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО» зі спеціальності 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисциплін «ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ», «ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ» з галузі знань 22 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я зі спеціальності 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ