Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

241 Готельно–ресторана справа


242 Туризм і рекреація


123 Комп’ютерна інженерія

061 Журналістика

223 Медсестринство

053 Психологія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

227 Фізична терапія, ерготерапія

 

012 Дошкільна освіта(2019)

Додаток А (структурно-логічна схема)

Додаток В (структурно-логічна схема 1 рік 10 місяців навчання)

013 Початкова освіта(2018)

Додаток А (структурно-логічна схема)

012 Дошкільна освіта

061 Журналістика

275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

081 Право

226 Фармація, промислова фармація

193 Геодезія та землеустрій