Силабус

Шановні здобувачі вищої освіти!

Силабус навчальної дисципліни –  це дорожня карта для здобувача вищої освіти як треба працювати з дисципліною. Основна мета силабусу – це допомогти здобувачу вищої освіти в організації його навчальної діяльності.

Силабус навчальної дисципліни  є стислим описом навчального курсу, який містить основні характеристики дисципліни. В документі  представляються процедури (у т.ч. стосовно deadlines і принципів оцінювання), політики (включно з політикою академічної доброчесності) і зміст курсу, а також календар його виконання. Силабус включає в себе анотацію курсу, мету (компетентності), перелік тем, матеріали для читання, правила щодо зарахування пропущених занять та ін. Складові, що включаються в силабус,  відповідають сучасному рівню розвитку освіти і науки.

 Ознайомившись з силабусом Ви маєте зрозуміти:

  • що від вас  вимагається («правила гри», політика викладача, дедлайни, оцінювання…);
  •  чого зможете навчитися, які знання здобудите, які навички?  
  • чим саме може бути корисним цей курс;
  •  що буде результатом навчання?

Як ознайомитися з змістом силабусу ?

1. На офіційній сторінці ПЗВО МКУ імені Пилипа Орлика в  розділі Освітній процес обираєте→ вкладку «Силабус» → далі обираєте Ваш освітньо-кваліфікаційний рівень, наприклад Бакалавр → далі спеціальність на якій навчаєтеся, наприклад 013 Початкова освіта → далі обираєте Силабус навчальної дисципліни наприклад «Сучасна українська мова з практикумом».

 2. Силабус навчальної дисципліни в електронному вигляді зберігається на кафедрі.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T4KKNNFPL1'); (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://cdn.jsdelivr.net/npm/yandex-metrica-watch/tag.js", "ym"); ym(75202507, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true, trackHash:true });