Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Силабус

Шановні здобувачі вищої освіти!

Силабус навчальної дисципліни –  це дорожня карта для здобувача вищої освіти як треба працювати з дисципліною. Основна мета силабусу – це допомогти здобувачу вищої освіти в організації його навчальної діяльності.

Силабус навчальної дисципліни  є стислим описом навчального курсу, який містить основні характеристики дисципліни. В документі  представляються процедури (у т.ч. стосовно deadlines і принципів оцінювання), політики (включно з політикою академічної доброчесності) і зміст курсу, а також календар його виконання. Силабус включає в себе анотацію курсу, мету (компетентності), перелік тем, матеріали для читання, правила щодо зарахування пропущених занять та ін. Складові, що включаються в силабус,  відповідають сучасному рівню розвитку освіти і науки.

 Ознайомившись з силабусом Ви маєте зрозуміти:

  • що від вас  вимагається («правила гри», політика викладача, дедлайни, оцінювання…);
  •  чого зможете навчитися, які знання здобудите, які навички?  
  • чим саме може бути корисним цей курс;
  •  що буде результатом навчання?

Завантажити сілабуси