Нормативна база

  1. Положення про академічну доброчесність  здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників ПВЗО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»( https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx)
  2. Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату в освітній діяльності ПВЗО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»( https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Polozhennya-zapobigannya-akademichnogo-plagiatu.pdf).
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T4KKNNFPL1'); (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://cdn.jsdelivr.net/npm/yandex-metrica-watch/tag.js", "ym"); ym(75202507, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true, trackHash:true });