Нормативна база

  1. Положення про академічну доброчесність  здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників ПВЗО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»( https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx)
  2. Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату в освітній діяльності ПВЗО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»( https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Polozhennya-zapobigannya-akademichnogo-plagiatu.pdf).