Наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих учених

Наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих учених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Мета діяльності Наукового товариство здобувачів вищої освіти і молодих учених ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» – створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності здобувачів вищої освіти, аспірантів і молодих учених Університету, об’єднання їхніх зусиль для розв’язання актуальних проблем сучасної науки.

Склад Наукового товариство здобувачів вищої освіти і молодих учених ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

007

Куратор Наукового товариства здобувачів вищої освіти і молодих учених:

Наталя Олексіївна Євдокимова

Ректор, доктор психологічних наук, професор

Голова Наукового товариства здобувачів вищої освіти і молодих учених:

Ганна Бондаренко

магістр 2 року навчання спеціальності 053 «Психологія»

Заступник голови Наукового товариства здобувачів вищої освіти і молодих учених:

Олександр Грищенко

кандидат філологічних наук, доцент

Секретар Наукового товариства здобувачів вищої освіти і молодих учених:

Анна Жданова

старший викладач кафедри психології та педагогічної освіти

Положення про НТУ

Положення про РМУ