Результати опитування

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін кафедри «Фармація»

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів