Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ « БАКАЛАВР » 123 – «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання і оформлення кваліфікаційних (магістерських) робіт спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього рівня «магістр»

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ для здобувачів освіти галузі 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика»

Методичні рекомендації щодо написання магістерських робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 123 ―Комп’ютерна інженерія

Методичні рекомендації щодо написання магістерських робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»