Робочі програми, силабуси

Шифр за ОПКомпоненти освітньої програмиРобоча  програмаСилабус
ОК01Історія державності та культури УкраїниРПС
ОК02ФілософіяРПС
ОК03Українська мова (за професійним спрямуванням)РПС
ОК04Іноземна моваРПС
ОК05Вища математика та статистикаРПС
ОК06Біологічна фізика з фізичними методами аналізуРПС
ОК07Біологія з основами генетикиРПС
ОК08Анатомія  та нормальна фізіологія людиниРПС
ОК09Латинська моваРПС
ОК10Загальна та неорганічна хіміяРПС
ОК11Мікробіологія  з основами імунологіїРПС
ОК12Патологічна фізіологіяРПС
ОК13Аналітична хіміяРПС
ОК14Органічна хіміяРПС
ОК15Біологічна хіміяРПС
ОК16Фармацевтична ботанікаРПС
ОК17Інформаційні технології ( за професійним спрямуванням)РПС
ОК18Безпека життєдіяльностіРПС
ОК19Охорона праціРПС
ОК20Гігієна  у  фармації та екологіяРПС
ОК21Фізична та колоїдна хіміяРПС
ОК22Аптечна технологія ліківРПС
ОК23Промислова технологія лікарських засобівРПС
ОК24Технологія лікарських косметичних засобівРПС
ОК25Фармакотерапія з фармакокінетикоюРПС
ОК26ФармакогнозіяРПС
ОК27Фармацевтична хіміяРПС
ОК28Стандартизація лікарських засобівРПС
ОК29Системи якості у фармаціїРПС
ОК30Ресурсознавство лікарських рослинРПС
ОК31Організація та економіка фармаціїРПС
ОК32ФармакоекономікаРПС
ОК33Фармацевтичний менеджмент та маркетингРПС
ОК34ФармакологіяРПС
ОК35Токсикологічна хіміяРПС
ОК36Лікарська токсикологіяРПС
ОК37Клінічна фармація та фармацевтична опікаРПС
ОК38Вступ у фармаціюРПС
ОК39Етика та деонтологія у фармаціїРПС
ОК40БіофармаціяРПС
ОК41Фармацевтична біотехнологіяРПС
ОК42Фармацевтичне та медичне товарознавствоРПС
ОК43Фармацевтичне право та законодавствоРПС
ПП01Ознайомча медична практикаРПС
ПП02Навчальна практика з фармацевтичної ботанікиРПС
ПП03Навчальна практика з фармакогнозіїРПС
ПП04Виробнича  практика (ОЕФ, Аптечна технологія ліків, Промислова технологія ліків)РПС
ПП05Виробнича  практика  (ММФ, Фармацевтична хімія, Клінічна фармація та фармацевтична опіка)РПС

Силабуси вибіркових компонентів освітньої програми “Фармація, промислова фармація” другого (магістерського рівня)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для написання магістерської роботи для здобувачів другого рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація за освітньою програмою: Фармація