Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Про нас

Чому потрібно обрати факультет економіки і права?

   

Актуальна програма, орієнтована на сучасні тенденції світу

 

Гармонійне поєднання hard та soft skill орієнтованих курсів

Підтримка та менторство студентських ініціатив

Поглибленне вивчення іноземної мови

Міжнародний досвід викладачів, сучасні методи навчання та викладання

Практично-орієнтоване навчання, програми стажування в провідних компаніях

 

 

Факультет економіки і права дуже молодий.

 Але в нього вже є своя історія, свої традиції та досягнення.

Бережіть добре ім’я факультету, примножуйте його традиції та досягнення.

Поступальний розвиток суспільства спонукає країни до спілкування між собою у політичній, економічній, культурній та, відповідно, у різних галузях виробництва або новітніх технологій. Інша річ – застосування, та впровадження в життя отриманої інформації, адже її впровадження залежить від стану і ступеня розвитку окремо взятої держави, але в будь-якому випадку ця інформація надає змогу суттєво поліпшити економічний розвиток шляхом впровадження наукоємних технологій та досягнень у різних галузях виробництва, що створює умови для поступального розвитку держави. Реалізація всіх цих заходів можлива тільки при наявності сучасних висококваліфікованих спеціалістів.

Факультет економіки і права є структурним підрозділом ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», де здійснюється підготовка фахівців за двома рівнями вищої освіти: «бакалавр» – 081 Право, 193 Геодезія та землеустрій, 123 Комп’ютерна інженерія, 072 Фінанси, банківська справа та страхування та «магістр» – 081 Право, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 123 Комп’ютерна інженерія, 073 «Менеджмент».

Сьогодні на факультеті економіки і права навчається більше ніж 500 студентів. До складу факультету належать три кафедри: права, менеджменту та фінансів, інженерних технологій та 3 циклові комісії: права та інформації, економіки та підприємництва, інженерних технологій.

Високий якісний склад викладачів і розвинена інфраструктура навчального процесу забезпечують відповідну якість навчально-методичного та наукового процесу навчання.

Важливим аспектом оптимізації підготовки на факультеті в даний час є посилення практичної спрямованості навчання, необхідність випуску, насамперед, широкопрофільних фахівців, які володіють у той же час ґрунтовними вузькоспеціальними знаннями і навичками. Однак головним напрямком у підготовці стає орієнтація не тільки на професійну, але й особистісну складову, що дозволить випускнику, відповідно до змін у сфері трудових відносин, в міру необхідності виявляти ініціативу, гнучкість, самоудосконалюватися та ін.

Навчальним планом передбачене поглиблене вивчення фахових дисциплін, та іноземної мови. Забезпечується також і безперервна комп’ютерна підготовка, що дає можливість майбутнім спеціалістам орієнтуватися в інформаційному просторі.

Широко використовуються активні форми навчання, такі, як проблемні лекції, ситуаційні семінари, рольові ігри, виконання індивідуальних завдань практичного напрямку, тренінги.

Окрема уваги приділяється практичній підготовці майбутніх фахівців. На факультеті використовуються елементи дуальної освіти. Завдяки постійній роботі по розширенню міжнародної співпраці, здобувачі вищої освіти мають змогу проходити стажування за кордоном, приймати участь в програмі одночасного навчання в МКУ ім. П.Орлика та в європейських закладах вищої освіти.

Також на факультеті, крім навчального процесу, активно розвивається студентське самоврядування, про що свідчить успішна діяльність молодіжної організації університету. Проводяться спортивні змагання, організовуються наукові семінари й конференції, ділові ігри, культурно-масові заходи.

Електронна адреса сайту факультету dekanatprava@gmail.com

Ми формуємо економічну еліту країни! Ласкаво просимо!

Адреса: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2.

Телефон для довідок: (0512) 59-30-02.