Про нас

DSC_0235

Факультет економіки і права дуже молодий.

 Йому лише 3 роки.

 Але в нього вже є своя історія, свої традиції та досягнення. Бережіть добре ім’я факультету, примножуйте його традиції та досягнення.

 

Зміцнення ринкових відносин і реформування судово-правової системи держави викликає потребу у фахівцях з поглибленими знаннями правових питань. Особливо це характерно для сфери економіки, тому що сьогодні для ведення господарської діяльності необхідні не лише спеціальні знання в області економіки, фінансів, ціноутворення, оподаткування, бухгалтерського обліку, але й правові знання. Тому у 2013 році був створений факультет економіки і права.

Факультет є структурним підрозділом ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», де здійснюється підготовка фахівців за двома напрямами рівня вищої освіти «бакалавр»: 081 Право, 193 Геодезія та землеустрій, 123 Комп’ютерна інженерія, 072 Фінанси, банківська справа та страхування та «молодший спеціаліст»: 081 Право, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 075 Маркетинг, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік і оподаткування , 123 Комп’ютерна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій.

Сьогодні на факультеті економіки і права навчається більше ніж 450 студентів. До складу факультету належать три кафедри: правознавства, фінансів і кредиту, геодезії та інформаційних технологій та 3 циклові комісії: з правознавства, економіки та підприємництва, землевпорядкування та інформаційних технологій.

Високий якісний склад викладачів і розвинена інфраструктура навчального процесу забезпечують відповідну якість навчально-методичного та наукового процесу навчання.

Навчальним планом передбачене поглиблене вивчення правових дисциплін. Забезпечується також і безперервна комп’ютерна підготовка, що дає можливість майбутнім спеціалістам орієнтуватися в інформаційному просторі.

Широко використовуються активні форми навчання, такі, як проблемні лекції, ситуаційні семінари, рольові ігри, виконання індивідуальних завдань практичного напрямку, тренінги.

Також на факультеті, крім навчального процесу, активно розвивається студентське самоврядування, про що свідчить успішна діяльність молодіжної організації факультету. Проводяться спортивні змагання, організовуються наукові семінари й конференції, ділові ігри, культурно-масові заходи.

Електронна адреса сайту факультету dekanatprava@gmail.com

 

Ми формуємо економічну еліту країни! Ласкаво просимо!

 

Адреса: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2.

Телефон для довідок: (0512) 59-30-02.