Кафедра Готельно – ресторанної справи та туризму

241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» та 242 «ТУРИЗМ». 

Готельно-ресторанна справа – одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку економіки. Фахівці з готельно-ресторанної справи займаються організаційно-управлінською, господарською, комерційною, інвестиційною та науково-дослідною діяльністю у сфері ресторанного господарства, готельного господарства та виставкової діяльності.

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально забезпечити високий рівень комфорту та задовольнити культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів. Ця сфера в комплексі туристичних послуг світового господарства розвивається швидкими темпами і в перспективі, згідно прогнозів відомих профільних організацій, може стати найбільш важливим сектором туристичної діяльності. На ринку праці попит на фахівців готельної і ресторанної галузі постійно зростає, як у світі та Україні загалом, а також Волині зокрема, що вимагає підготовки фахівців високого рівня.

Спеціалісти з готельної і ресторанної справи спроможні очолювати роботу у готельних та туристичних комплексах різних типів (мотелях, кемпінгах, ботелях, флайтелях), санаторно-курортних закладах, пансіонатах, будинках відпочинку, профілакторіях, санаторіях, у підприємствах ресторанного господарства різних типів (ресторанах, барах, кафе і т.д.), працювати у їх структурних підрозділах.

Випускники нашого університету мають можливість отримати надзвичайно актуальні і затребувані  спеціалізації:

– інтерактивний ресторанний бізнес;

– інноваційні технології;

– туристичний бізнес

Сфера професійної діяльності випускника:

– керівник (президент асоціації, концерну, корпорації, генеральний директор готелю чи туристичного комплексу, виставкового центру, ресторану, турфірми, менеджер з економіки, завідувач відділом, начальник експлуатації тощо);

– спеціаліст з адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, головний інженер та метрдотель в ресторані);

– спеціаліст матеріально-технічного забезпечення (економіст зі збуту, начальник відділу збуту та ін.);

– ресторатор;

– менеджер у готельному чи ресторанному господарстві;

– менеджер з персоналу;

– фахівець санаторно-курортної справи;

– начальник відділу з маркетингу та комерції у готельно-ресторанному бізнесі;

– керівник з реалізації та організації споживання товарів, продукції ресторанного господарства та послуг;

– фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.);

– фахівець з управління проектами та програмами;

– фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;

– фахівець з організації дозвілля, організатор туристичної та готельної діяльності.

Туризм – перспективна спеціальність. Праця в туристичній сфері одна із найбільш оплачуваних, є можливість відвідати величезну кількість країн, вона не рутинна, одноманітна, а цікава та різнобічна. Водночас вимагає від спеціаліста у сфері туризму спеціальних навичок, професійної комунікації, обізнаності, відповідальності та постійного самовдосконалення, швидкого вирішення проблемних питань, емоційної стабільності та врівноваженості.

Туризм та сфера послуг є головним фактором і основною складовою туристичної інфраструктури, відіграє провідну роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг. Невід`ємною частиною навчання у туристичному напрямку є досконале вивчення іноземних мов професійного спрямування. Тому, важливою перевагою програми підготовки фахівців з туризму у Луцькому НТУ є особливий акцент на поглибленому вивченні студентами кількох іноземних мов – англійської, польської та німецької. Це забезпечуватиме високий рівень підготовки та конкурентоспроможності на ринку праці фахівців.

Випускова кафедра співпрацює з університетами та підприємствами таких зарубіжних країн: Польщі, Болгарії та інших. Відповідно до укладених договорів, є можливість брати участь в обміні студентами, проходити стажування та практику, а також працювати під час навчання.

Випускники нашого університету мають можливість отримати надзвичайно актуальні і затребувані  спеціалізації:

– курортологія;

– міжнародний туризм

– готельно-ресторанний бізнес;

–         гід, екскурсовод;

– перекладач в туризмі.

Сфера професійної діяльності випускника:

–       фахівець з організації довкілля;

–       фахівець з конференц-сервісу;

–       організатор подорожей (екскурсій);

–       інспектор з туризму;

–       екскурсовод;

–       інспектор-методист з туризму;

–       фахівець з туристичного обслуговування;

–       фахівець з спеціалізованого обслуговування;

–       фахівець з розвитку сільського туризму;

–       інші фахівці в галузі управління;

–       інструктор оздоровчо-спортивного туризму;

–       фахівець із туристичної безпеки.

До складу науково-педагогічних працівників входять один доктор наук, один професор та шість кандидатів наук. Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий та професійний рівень. Викладачі постійно проходять підвищення кваліфікації в закладах готельно-ресторанного господарства, а також в установах і організаціях, причетних до підготовки фахівців готельно-ресторанного бізнесу.

Кафедра постійно здійснює підготовку програмно-методичного забезпечення навчального процесу на високому рівні, організує та проводить практичні заняття, керує самостійною роботою та науковою діяльністю студентів. Викладачі кафедри проводять виховну роботу зі студентами через наставництво. За 2014-2019 роки викладачами кафедри було опубліковано близько 180 наукових та науково-методичних робіт.

Всі викладачі постійно беруть участь у різноманітних наукових заходах та міжнародних науково-практичних конференціях. Щорічно викладачі кафедри беруть участь у організації та проведенні Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

На кафедрі готельно-ресторанної справи та туризму приділяється значна увага щодо підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. Проводяться відкриті заняття, здійснюється планове відвідування лекцій, практичних та лабораторних занять викладачів. В обов’язковому порядку здійснюється підвищення кваліфікації шляхом проходження викладачами кафедри стажування. Бази стажування відповідають профілям дисциплін, що викладаються професорсько-викладацьким персоналом, а також з урахуванням специфіки кафедри.

Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» активно залучаються до науково-дослідної роботи за актуальними проблемами ринку сфери гостинності. Наукові проблеми, які пропонуються для дослідження студентам, знаходять відображення у виступах на засіданнях наукових гуртків, конференціях, олімпіадах, у курсових роботах та проектах. Залучення студентів до наукової роботи здійснюється за наступними напрямами:

  • наукові розробки студентів 3-4 курсів у період підготовки курсових робіт і проектів;
  • наукові доповіді за матеріалами наукових досліджень на студентських наукових конференціях;
  • участь студентів у роботі наукових гуртків;
  • участь студентів у конкурсах студентських наукових робіт.

Студентам в період навчання разом з Національною радою по туризму Республіки Болгарія надається унікальна можливість пройти міжнародне стажування в готельно-рестораних комплексах Болгарії.

Всі учасники мають унікальну можливість не тільки здобути професійний досвід та заробити, але й поринути до казкової атмосфери гостинності та національного колориту сонячного чорноморського узбережжя найпопулярніших в Європі болгарських  курортів Сонячний берег, Золоті піски, св. Константин та Єлена, Святий Влас та інші.

В період стажування вони побачили на власні очі чарівний світ найстаріших в Європі міст Несебру та Созополя, дивовижні Варну та Бургас. Найголовніше, що після стажування вони повірили в свої можливості та побачили реальні перспективи для особистого розвитку і кар’єрного зростання.

Багато хто з них вже зараз готується до зимового стажування на гірськолижних курортах Бансько, Боровець, Пампорово та Вітоша, тому що вони мають неймовірну можливість двічі на рік проходити практику за кордоном.