Аспірантура

В Україні аспірантура відкривається при закладах вищої освіти і науково-дослідних установах, де є кваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасна науково-дослідна, експериментальна та матеріальна база. Під час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. Після закінчення терміну навчання аспіранти мають закінчити роботу над кандидатською дисертацією й подати її до захисту.

В ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Правила

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (спеціаліста).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за очною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Для вступу до аспірантури необхідно подати:

 • заява;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копія паспорту;
 • копія диплому та копія додатка до диплому про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплому);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 фотокарток 3х4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Абітурієнти складають такі вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • додаткове випробування (в разі необхідності).

Навчання платне

1-й рік навчання – 16 000; 2-й рік навчання – 16 500;

3-й рік навчання – 17 000; 4-й рік навчання – 17 500.

Приймальна комісія

м. Миколаїв

вул. Котельна, 2

тел. (0512)55-07-36, 59-30-01

(050)394-72-87

Пишіть нам у соц.мережах  facebook та instagram