Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до курсових робіт з дисципліни “Фармацевтична технологія” першого бакалаврського рівня галузі знань 22 “Охорона здоров’я ” спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”


Методичні рекомендації до написання курсових робіт з фармакогнозії першого бакалаврського рівня галузі знань 22 “Охорона здоров’я ” спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”


Методичні рекомендації до написання курсових робіт з фармакології першого бакалаврського рівня галузі знань 22 “Охорона здоров’я ” спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”


Загальна  та неорганічна хімія: навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти [електронний ресурс] / уклад. В.Т.Нечипоренко, Н.І.Новосад, Г.О.Прозорова, А.В.Дудник, – Миколаїв: Видавництво МКУ, 2020. – 62 с.

http://217.77.221.189:8081/mod/glossary/view.php?id=9286

Фармацевтична ботаніка: навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти [електронний ресурс]  / уклад. Г.О. Прозорова, Л.В. Висоцька, І.В. Назаренко, Т.В. Ігнатова – Миколаїв: МКУ, 2020. – 58 с.

http://217.77.221.189:8081/mod/glossary/view.php?id=9285

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фармакогнозії [електронний ресурс] / Л.В. Висоцька, А.В. Дудник, Г.О. Прозорова. – Миколаїв, 2020.- 33с.

http://217.77.221.189:8081/mod/glossary/view.php?id=9282

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фармакології [електронний ресурс]/ В.Д. Лук’янчук, Г.О. Прозорова.- Миколаїв, 2020.- 26с.

http://217.77.221.189:8081/mod/glossary/view.php?id=9281

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фармацевтичної технології [електронний ресурс] / Л.В. Висоцька, Є.А.Редькіна, Г.О. Прозорова, А.В. Дудник. – Миколаїв, 2020.- 31с.

http://217.77.221.189:8081/mod/glossary/view.php?id=9283

Органічна хімія: навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни [електронний ресурс] / А.В. Дудник,  Г.О. Прозорова, В.Т. Нечипоренко, Н.І. Новосад. Миколаїв: МКУ, 2020. – 40 с.

http://217.77.221.189:8081/mod/glossary/view.php?id=9284