Наукові конференції

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Таврійські філологічні наукові читання», 29–30 січня 2021 р., м. Київ
 2. VІ Всеукраїнський науковий форум з міжнародною участю «Адаптивні процеси в освіті», 5-6 лютого 2021 р., м. Харків
 3. I Міжнародна наукова спеціалізована конференція «Сучасний педагог та теорія педагогіки, філологічні диспути та наука про мову», 19 лютого 2021 р., м. Хмельницький
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні», 26–27 лютого 2021 р., м. Львів
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія в сучасному світі: мистецтво навчати та навчатися», 26–27 лютого 2021 р. м. Влоцлавек, Республіка Польща
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, PR, медіа і комунікації: традиції та нові підходи», 26–27 лютого 2021 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Медицина і охорона здоров’я в сучасному суспільстві: актуальні питання і сучасні аспекти», 26–27 лютого 2021 р., м. Люблін, Республіка Польща
 8. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Макаренківські читання», 11 березня 2021 р., м. Суми
 9. Міжнародна конференція, присвячена 145-літтю від дня народження академіка Лева Семеновича Берга, 12 березня 2021 р., м. Бендери, Молдова
 10. I Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток, циркулярне управління та екологічна інженерія» (ISCMEE 2021), 16 квітня 2021 р., м. Одеса
 11. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», 21-22 квітня 2021 р., м. Бердянськ
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Стала транспортна система та морська логістика» (ISTSML 2021), 24 червня 2021 р., м. Батумі, Грузія
 13. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації», 21-22 жовтня 2021 р., м. Глухів
 14. Весняна школа зі сталої мобільності  «Вплив пандемії на мобільність» (21-24 квітня 2021 року)
 15. Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї та новації в царині природничих дисциплін», м. Люблін, Республіка Польща, 12–13 березня 2021 р.
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління: європейські стратегії розвитку»,12–13 березня 2021 р. (м. Венеція, Італія)
 17. Міжнародна науково-практична конференція «НАУКА, ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ»,12–13 березня 2021 року, Прага, Чеська Республіка
 18. ІІ Всеукраїнська науково-практична internet-конференція «Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника», 17 березня 2021 року, м. Рівне
 19. ХІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ, 18 березня 2021 року, м. Київ
 20. Науково-методичний семінар «Освітній простір: від сучасного – у майбутнє», 19 березня 2021 року, м. Слов’янськ
 21. VIII Всеукраїнська науково-практична студентська інтернет-конференція «Науковий простір студента: пошуки і знахідки», 24 березня 2021 р., м. Київ.
 22. III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 25-26 березня 2021 року, м. Кропивницький
 23. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діджиталізація та права людини», 30 березня 2021 року, м. Хмельницький
 24. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України», 02 квітня 2021 року, м. Харків
 25. ХІ міжнародна Інтернет науково-методична конференція «Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії», 05 квітня 2021 року, м. Харків
 26. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ТА БІОБЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ”, 07–08 квітня 2021 р., м. Київ
 27. VIІI Міжнародна науково-практична конференції «Глобалізація: співвідношення міжнародних та національних економічних інтересів: до та після пандемії», 09 квітня 2021 р., м. Одеса
 28. Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Психологічне і соціальне благополуччя особистості та населення в умовах пандемії Covid-19: теорія і практика», 9 квітня 2021 р., м. Одеса
 29. ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична online-конференція «МОВА, ОСВІТА, НАУКА В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ  КОМУНІКАЦІЇ», 15 квітня 2021 р., м. Тернопіль
 30. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, закон», присвяченій пам’яті професора С.П. Бочарової, місто Харків, 15 квітня 2021 року
 31. ІI Міжнародна науково-практична конференція «ВИКЛИКИ І ПАРАДОКСИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОСТМОДЕРНОМУ СВІТІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ», 15-16 квітня 2021 р., м. Луцьк
 32. V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ», 22-23 квітня 2021 року, м. Вінниця
 33. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЗДОРОВ′Я НАЦІЇ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ОСВІТИ», 22–23 квітня 2021 року, м. Харків
 34. ІІІ МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ «ОСВІТА І ЗДОРОВ’Я ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ» (11 – 14 травня 2021 року)
 35. ІIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» (12 травня 2021 року)
 36. Міжнародна  науково-практична конференція «ПЕРСПЕКТИВИ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ» (13-14 травня 2021 року)
 37. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (13-14 травня 2021 р.)
 38. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Актуальні питання клініки, діагностики, лікування на різних рівнях надання медичної допомоги» (13-14 травня 2021 року)
 39. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (13-15 травня 2021 року)
 40. VІI Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ–2021» (17-21 травня 2021 року)
 41. І Міжнародна інтернет-конференція «Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці» (18 травня 2021 року)
 42. Науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Здоров’ясприятливе освітнє середовище сучасного закладу освіти: виклики, пошуки, тенденції» (19-20 травня 2021 р.)
 43. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференцію «ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» (20 травня 2021 р.)
 44. ІІ заочна Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи» (20 травня 2021 р.)
 45. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Досягнення сучасної психологічної науки та практики» (20  травня 2021 рік)
 46. VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» (24–25 травня 2021 р.)
 47. 2-а Міжнародна наукова онлайн конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ» (25 травня 2021 р.)
 48. ХІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України» (27-28 травня 2021 р.)
 49. II ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ» (28 травня 2021 р.)
 50. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ» (28 травня 2021 р.)
 51. 3-я МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТАІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО» (28-29 травня 2021 р.)
 52. Міжнародна науково-технічна онлайн конференція «ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА» (8 червня 2021 року)
 53. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» (10-11 червня 2021 року)
 54. SUMMER SPORT CAMP WSG 2021 (18.06-25.06.2021 р.)
[:en]
 1. Міжнародна науково-практична конференція «Таврійські філологічні наукові читання», 29–30 січня 2021 р., м. Київ
 2. VІ Всеукраїнський науковий форум з міжнародною участю «Адаптивні процеси в освіті», 5-6 лютого 2021 р., м. Харків
 3. I Міжнародна наукова спеціалізована конференція «Сучасний педагог та теорія педагогіки, філологічні диспути та наука про мову», 19 лютого 2021 р., м. Хмельницький
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні», 26–27 лютого 2021 р., м. Львів
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія в сучасному світі: мистецтво навчати та навчатися», 26–27 лютого 2021 р. м. Влоцлавек, Республіка Польща
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, PR, медіа і комунікації: традиції та нові підходи», 26–27 лютого 2021 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Медицина і охорона здоров’я в сучасному суспільстві: актуальні питання і сучасні аспекти», 26–27 лютого 2021 р., м. Люблін, Республіка Польща
 8. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Макаренківські читання», 11 березня 2021 р., м. Суми
 9. Міжнародна конференція, присвячена 145-літтю від дня народження академіка Лева Семеновича Берга, 12 березня 2021 р., м. Бендери, Молдова
 10. I Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток, циркулярне управління та екологічна інженерія» (ISCMEE 2021), 16 квітня 2021 р., м. Одеса
 11. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», 21-22 квітня 2021 р., м. Бердянськ
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Стала транспортна система та морська логістика» (ISTSML 2021), 24 червня 2021 р., м. Батумі, Грузія
 13. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації», 21-22 жовтня 2021 р., м. Глухів