Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Матеріально – технічне забезпечення

Забезпечення      приміщеннями навчального призначення

та іншими приміщеннями

 Загальна площаНавчальна площа
Усі приміщення ЗВО6683,95222,0
Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарськоговідання або оперативного управління)
Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніжправо власності, господарського відання або оперативногоуправління (оренда, безоплатне користування тощо)6683,95222,0
Приміщення, здані в оренду

Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» має відповідні документи (установчий договір) щодо загальної площі приміщень та договори на використання приміщень, право користування якими внесено до Статутного фонду Університету

Університет має власну бібліотеку з читальною залою. Наявна електронна бібліотека.

В університеті є в наявності об’єкти соціальної інфраструктури – гуртожиток для студентів, їдальня, буфет, актова зала, спортивна зала, плавальний басейн, спортивний майданчик, пансіонати для відпочинку.

Їдальня та буфети оснащені необхідним обладнанням для комфортного користування здобувачами вищої освіти. Їдальня містить 25 посадочних місць, що відповідає нормам.

Здобувачі вищої освіти університету забезпечені гуртожитком.

Для занять з фізичного виховання використовуються спортивні зали та спортивно-тренувальний майданчик. Здобувачі та працівники навчального комплексу мають змогу відпочивати в пансіонатах на Сиваші (с. Григоровка), Кінбурнській косі (с. Покровка).

Університет має автономну систему опалення. Це дає змогу створити комфортні умови навчання та праці. В університеті впроваджено енергозберігаючі технології.

Необхідними ресурсами, що дозволяє виконувати низку найрізноманітніших завдань є: література, електронна бібліотека та електронна база сайтів, он-лайн ресурси: UMass Boston Open Kursevare, Khan Academy, MIT Open Courseware, Moodl, Zoom, Google Класс.

Викладачі використовують сучасні педагогічні методи і технології навчання: коуч-лекції, проблемні лекції, лекції-провокації, лекції-диспути і конференції. Навчальні аудиторії забезпечені на  мультимедійним обладнанням.

Здобувачі вищої освіти забезпечені спеціально обладнаними робочими місцями, лабораторіями, устаткуванням, необхідним для виконання освітніх програм, наприклад:

Лабораторія системного програмного забезпечення має доступ до Інтернет з ліцензованими пакетами прикладних програм. У навчальному процесі використовуються тематичні Web-ресурси як першоджерела. До цієї категорії відносяться офіційні сайти органів державної влади (у доменній зоні gov.ua). Проте, окрім ретельного вивчення правових першоджерел, не менш важливим є вивчення практики їх застосування. Для таких цілей слугують науково-практичні коментарі, різноманітні вебінари.

Велику допомогу при застосуванні нестандартних занять при викладанні навчальних дисциплін, наприклад‒ у формі рольової гри надають інформаційні ресурси, зокрема,  інтернет-ресурси.

Університет забезпечує доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних кабінетів та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Санітарно-технічний стан будівель і споруд, умови експлуатації приміщень і обладнання, матеріально-технічна база ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» відповідають встановленим нормативам, що підтверджують санітарний паспорт, висновки місцевих органів з охорони праці та органів державного пожежно-технічного нагляду. Керівництво ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» постійно турбується про розвиток, оснащення та збільшення аудиторного фонду для проведення лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять.

[:en]

Забезпечення      приміщеннями навчального призначення

та іншими приміщеннями

№ з/п Найменування приміщень за функціональним призначенням Площа приміщень (кв. м)
Загальні У тому числі
Власні Орендо-вані Здано в оренду
1. Навчальні приміщення, усього: у тому числі: 10140 10140
1.1. Приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 9340 9340
1.2. Комп’ютерні лабораторії 380 380
1.3. Спортивні зали 420 420
2. Гуртожитки 1456 1456
3. Профілакторії, бази відпочинку
4. Медичні пункти 246,3 246,3
5. Інше: пансіонати для відпочинку 1517 1517

Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» має відповідні документи (установчий договір) щодо загальної площі приміщень та договори на використання приміщень, право користування якими внесено до Статутного фонду Університету

Університет має власну бібліотеку з читальною залою. Наявна електронна бібліотека. Кількість літератури становить 8487 примірників, що забезпечує можливість вивчення дисциплін відповідно до навчального плану.

В університеті є в наявності об’єкти соціальної інфраструктури – гуртожитки для студентів, їдальні, буфети, актові зали, спортивні зали, плавальні басейни, спортивні майданчики, пансіонати для відпочинку.

Їдальня та буфети оснащені необхідним обладнанням для комфортного користування здобувачами вищої освіти. Їдальня містить 25 посадочних місць, що відповідає нормам.

Здобувачі вищої освіти університету забезпечені гуртожитком.

Для занять з фізичного виховання використовуються спортивні зали та спортивно-тренувальний майданчик. Здобувачі та працівники навчального комплексу мають змогу відпочивати в пансіонатах на Сиваші (с. Григоровка), Кінбурнській косі (с. Покровка).

Університет має автономну систему опалення. Це дає змогу створити комфортні умови навчання та праці. В університеті впроваджено енергозберігаючі технології.

Необхідними ресурсами, що дозволяє виконувати низку найрізноманітніших завдань є: література, електронна бібліотека та електронна база сайтів, он-лайн ресурси: UMass Boston Open Kursevare, Khan Academy, MIT Open Courseware, Moodl, Zoom, Google Класс тощо.

Викладачі використовують сучасні педагогічні методи і технології навчання: коуч-лекції, проблемні лекції, лекції-провокації, лекції-диспути і конференції. Навчальні аудиторії забезпечені на  мультимедійним обладнанням.

Здобувачі вищої освіти забезпечені спеціально обладнаними робочими місцями, лабораторіями, устаткуванням, необхідним для виконання освітніх програм, наприклад:

Лабораторія системного програмного забезпечення має доступ до Інтернет, є в наявності 15 автоматизованих робочих місць з ліцензованими пакетами прикладних програм у кількості 15 одиниць: Open Office.org 3; Linux base; Open Office impress; Open Office calc; Open Office math; Quickstart; draw; Web; writer; Format Factory. У навчальному процесі використовуються тематичні Web-ресурси як першоджерела. До цієї категорії відносяться офіційні сайти органів державної влади (у доменній зоні gov.ua). Проте, окрім ретельного вивчення правових першоджерел, не менш важливим є вивчення практики їх застосування. Для таких цілей слугують науково-практичні коментарі, різноманітні вебінари тощо.

Велику допомогу при застосуванні нестандартних занять при викладанні навчальних дисциплін, наприклад‒ у формі рольової гри надають інформаційні ресурси, зокрема,  інтернет-ресурси  доступ до яких забезпечений для 15 автоматизованих робочих місць.

При вивченні навчальних дисциплін охорона праці в галузі та цивільний захист використовуються 3 персональних комп’ютерів AMD Sempron 2200 Mhz 256 Mb (LG 773N) та має автоматизоване місце SUCCES OpenOffice.org 3; Linux base; OpenOffice impress; OpenOffice calc; OpenOffice math; Quickstart;draw; Web; writer; FormatFactory.

Кабінет іноземних мов залучає до роботи 7 AMD Sempron 2200 Mhz 256 Mb (LG 773N) та має автоматизоване місце SUCCES OpenOffice.org 3; Linux base; OpenOffice impress; OpenOffice calc; OpenOffice math; Quickstart;draw; Web; writer; FormatFactory.

Лабораторія комп’ютерних мереж. В наявності:

Сервери мережі:gw-kpі — програмний маршрутизатор під керуванням – 5 шт, МКУ і мережі Інтернет; НFSС(маршрутизатор) – 1 лінія; Edge-Actіve Dіrectory Domaіn Controller- 1 ліні. Onyx-productіon сервер -1 од.; Lemur-сервер для студентів – 1 од.; Hydra — файл-сервер-1 од. 2950g-ei — комутатор Cіsco Catalyst 2950G-EІ – 1шт. sw-416-3,sw-416-1,sw-229 — керуємі комутатори доступу Іntel Express 460Т- 5шт.

15 робочих місць:

• CPU Intel Pentium 4 2,4GHz ;

• MB ASUS P4P800-VM;

• RAM 2XDDR 256(3200) Hynix;

• HDD 80,0 Gb(8MB) SATA Seagate;

• FDD Sony 1,44;

• CD-RW 48X32X48;

• Монітор – 17” Samsung 795DF.-8шт, тощо.

Університет забезпечує доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних кабінетів та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Санітарно-технічний стан будівель і споруд, умови експлуатації приміщень і обладнання, матеріально-технічна база ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» відповідають встановленим нормативам, що підтверджують санітарний паспорт, висновки місцевих органів з охорони праці та органів державного пожежно-технічного нагляду. Керівництво ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» постійно турбується про розвиток, оснащення та збільшення аудиторного фонду для проведення лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять.

Ліцензований обсяг освітньої діяльності Університету становить 4375 осіб. Згідно рішення Вченої ради університету від 28 серпня 2019 року протокол № 1, навчання здобувачів вищої освіти проходить у дві зміни, та з використанням вихідних днів. Таким чином, з урахуванням існуючого та заявленого ліцензованих обсягів, а також такої моделі проведення освітнього процесу, площа приміщень для проведення освітньої діяльності на одного здобувача вищої освіти становить 4,6 кв.м., що відповідає чинним Ліцензійним умовам.