Робочі програми практик

Другий (магістерський рівень):

Перший (бакалаврський) рівень:

Робоча програма виробничої практики зОЕФ,фармацевтичного менеджменту та_маркетингу

Робоча програма навчальної практики з фармацевтичної ботаніки.

Робоча програма навчальної практики з фармакогнозії

Робоча програма навчально-пропедевтичної практики