Робочі програми практик

Магистри

Бакалаври

Робоча програма виробничої практики зОЕФ,фарм.менедж.та_марк.

Робоча програма навчальної практики з фарм. ботан.

Робоча програма навчальної практики з фармакогнозії

Робоча програма навчально-пропедевтичної