Вакансії та порядок заміщення вакантних посад

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЗВО «МІЖНАРОДНОГО КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»
оголошує 
з 01 червня 2021 р. конкурсний відбір

на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників
які стають вакантними

 з 01.09.2021 року:

 (наказ ПЗВО МКУ ім.П.Орлика від 28.05.2021 р. № 46)

Кафедра фармації: 

 • професор – 1 посада,
 • доцент – 1 посада

Кафедра комп’ютерної інженерії (за ОП Комп’ютерна інженерія, Транспортні технологіі (автомобільний транспорт), Геодезія):

 • професор – 1 посада,
 • доцент – 1 посада

Кафедра психологіі та педагогічної освіти (за ОП Дошкільна освіта, Початкова освіта):

 • професор – 1 посада,
 • доцент – 1 посада

Кафедра охорони здоров’я (за ОП Фізична терапія, ерготерапія, Медсестринство):

 • професор – 1 посада,
 • доцент – 1 посада

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи:

 • професор – 1 посада,
 • доцент – 1 посада

Умови конкурсу

На посади науково-педагогічних працівників обираються особи, які:

 • мають повну вищу освіту, наукові ступені та/або вчені звання, стаж наукової, науково-педагогічної роботи та/або досвід практичної діяльності відповідно освітньому компоненту;
 • відповідають п.п.36-38 кадрових вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365 «Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187») щодо забезпечення провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в Університеті, подають до відділу кадрів заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи:

 • заповнений особовий листок з обліку кадрів.
 • одну фотокартку розміром 3×4 см.
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства).
 • список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента.
 • копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду.
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.
 • документи (матеріали), що засвідчують рівень наукової та професійної активності претендента на посаду відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої світи, визначених Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365).
 • копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб, які не працюють в Університеті).
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

 Особи, які працюють в Університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрів заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Детальну інформацію щодо вимог до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та необхідних документів можна отримати на сайті університету https://mku.edu.ua/  у розділі «Вакансії та порядок заміщення вакантних посад» – (ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЗВО «МІЖНАРОДНОГО КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» ) та у відділі кадрів.

Термін подання заяв та документів — 1 місяць із моменту публікації оголошення.

 Заяви на участь у конкурсі та документи необхідно подавати або надсилати поштою на адресу: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2, відділ кадрів

Тел.: +38 (093) 512-00-12

          +38 (050) 394-72-87