Склад кафедри

Редькіна Євгенія Анатоліївна

Завідувачка кафедри

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Спеціальність: 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Освіта: Запорізький державний медичний університет (2011).  Спеціальність – фармація. Кваліфікація –  провізор

Нагороджена почесною грамотою обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я за вагомий внесок у розвиток фармацевтичної галузі Миколаївської області.

Має подяку від Ради Миколаївського обласного благодійного фонду соціального захисту людей з інвалідністю «Центр».

Нагороджена дипломом оргкомітету Національного рейтингу учасників фармацевтичного ринку України «Фармація-2013» за номінацією «За створення ефективної регіональної системи забезпечення населення лікарськими засобами».

Нагороджена дипломом оргкомітету Національного рейтингу України «Фармація-2014» у сфері фармацевтичної галузі у номінації «Найкращий керівник України серед обласних комунальних підприємств «ФАРМАЦІЯ».

Має подяку за участь у благодійній діяльності БО «Ми Поруч» у 2013 році.

Коло наукових інтересів: інноваційні підходи в організації фармацевтичної галузі, маркетингові дослідження фармацевтичного ринку, новітні технологічні підходи у виготовленні лікарських засобів, перспективи та проблеми фармацевтичної галузі.

Ел. адреса: redkinaea13@gmail.com

Лук’янчук Віктор Дмитрович

Професор

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Спеціальність: 14.03.06 –токсикологія

Вчене звання: Професор кафедри фармакології.

Освіта: Київський медичний інститут (1973).  Спеціальність – санітарно-гігієнічна  справа. Кваліфікація – санітарний лікар.

Нагороди та особисті відзнаки:

Заслужений діяч науки і техніки України (2002). З 26 січня 1989 року по лютий 2015 року – завідував кафедрою фармакології ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Має наукову школу «Розробка методів фармакокорекції наслідків екстремальних киснедефіцитних станів». Є автором понад 350 наукових праць і 67 авторських посвідчень; 8 інформаційних листів, співавтором 10 монографій. Він же є одним із авторів препарату «Йоддицерин», що широко застосовується в медичній практиці.

Професор Лук’янчук В.Д. є членом проблемної комісії «Фармакологія» ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». Під керівництвом професора Лук’янчука В.Д. було підготовлено та захищено 35 кандидатських та 2 докторські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних, біологічних та фармацевтичних наук за спеціальністю «фармакологія» та «токсикологія». Учні професора В.Д. Лук’янчука сьогодні працюють на різних кафедрах медичних та фармацевтичних університетів, у медичних установах як України, так і за її межами.

Коло наукових інтересів: пошук, дослідження та розробка нових високоефективних і безпечних засобів лікарської профілактики й фармакотерапії наслідків гострого гіпоксичного синдрому, що формується за умов невідкладних станів

Ел. адреса: lvdlug@ukr.net

Авраменко Анатолій Олександрович

Професор

Науковий ступінь: доктор  медичних наук

Спеціальність: 14.03.04 патологічна фізіологія

Вчене звання: доцент кафедри реабілітації

Освіта: Кримський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут (1986).  Спеціальність – Лікувальна справа.  Кваліфікація –  лікар.

Нагороди та особисті відзнаки:

Член Українського наукового товариства патофізіологів. Член Української асоціації медичної науки.

Нагороджений грамотами виконавчого комітету Миколаївської обласної ради та управління освіти і науки облдержадміністрації Миколаївської області за внесок у розвиток сучасної медичної науки. Член редколегії наукового журналу: «Український журнал медицини, біології та спорту». Офіційний науковий керівник двох захищених кандидатських дисертацій з патологічної фізіології; науковий керівник докторської дисертації з патологічної фізіології, яка готується до захисту.

Коло наукових інтересів: інноваційні підходи у лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, хронічний гелікобактеріоз, ендоскопічна діагностика, здоров’язберігальні технології, сучасні наукові підходи у дослідженні питань анатомії, гістології, фізіології та патофізіології

Ел. адреса: aaahelic@gmail.com

Дуднік Андрій Васильович

Доцент

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Спеціальність: 06.01.09 – рослинництво

Вчене звання: доцент кафедри грунтознавства та агрохімії (2012).

Освіта: Миколаївський державний сільськогосподарський інститут (1999). Спеціальність – агрономія. Кваліфікація –  магістр  з агрономії.

Коло наукових інтересів: органічний біосинтез, експериментальне виявлення спектру біологічної активності синтетичних, напівсинтетичних та природних хімічних речовин

Ел. адреса: dudnikandrey1977@ukr.net

Прозорова Галина Олександрівна

Доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Спеціальність: 14.03.05 – фармакологія

Освіта: Запорізький державний університет (2001).  Спеціальність – хімія, біологія. Кваліфікація – біолог, викладач біології.

Нагороди та особисті відзнаки:

У 2019-2020 н.р. нагороджена свідоцтвом «Викладач року» Міжнародного класичного університету ім. П.Орлика.

Коло наукових інтересів:

Дослідження антимікробної активності лікарських речовин, визначення сировинних ресурсів лікарських речовин, пошук нових видів рослин з урикозуричною, антиоксидантною, ранозагоювальною, протизапальною активністю. Володіє методами біохімічного, флуоресцентного, хроматографічного, імуноферментного, імуногістохімічного та гістологічного дослідження біологічних зразків тканин людини і лабораторних тварин, а також методами експериментального моделювання ряду патологічних станів: геморагічного та ішемічного інсультів, цукрового діабету, атеросклерозу, хронічного алкоголізму, інфаркту міокарду та ін. Досліджує в умовах in vitro специфічну фармакологічну активність (антиоксидантну, цитопротективну, мембраностабілізуючу, тощо) витягів з лікарської рослинної сировини.

Ел. адреса: prozorova1979@ukr.net

Висоцька Лариса Валеріївна

Доцент

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Спеціальність: 14.03.05 – фармакологія

Освіта: Луганський державний медичний університет (2005).  Спеціальність – фармація. Кваліфікація –  провізор

Коло наукових інтересів: біофармацевтичні дослідження, доклінічне визначення біологічної активності нових лікарських речовин, експериментальна фармакологія.

Ел. адреса: lora.chadova@gmail.com

Нечипоренко Валентина Тихонівна

Доцент

Науковий ступінь: кандидат  технічних наук

Спеціальність: 05.17.14 –  хімічний опір матеріалу та захист від корозії

Освіта: Харківський політехнічний інститут ім.В.І.Леніна (1963).  Спеціальність  –  технологія лаків, фарб та неметалевих покрить, органічна хімія. Кваліфікація –  інженер-хімік, інженер-технолог.

Коло наукових інтересів: дослідження впливу фізичних параметрів лікарських речовин на біодоступність та біологічну активність, вдосконалення методів екстракції біологічно активних речовин з лікарської рослинної сировини, біохімічний та фітохімічний аналіз.

Ел. адреса: valentinanechiporenko802@ukr.net

Назаренко Інна Валеріївна

Доцент

Науковий ступінь: кандидат сільсько-господарських наук

Спеціальність: 06.02.01 – розведення та селекція

Вчене звання: доцент кафедри розведення та годівлі сільсько-господарських тварин

Назаренко І.В. входить до складу дегустаційної комісії харчової продукції ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» довідка №17-18/2584 від 02.11.2018р.

Освіта: Одеський технологічний  інститут харчової  промисловості ім. М. В. Ломоносова (1990) . Спеціальність –  технологія молока та молочних продуктів. Кваліфікація – інженер-технолог

Коло наукових інтересів: біологічні дослідження у фармації, вплив екологічних факторів на біологічну активність речовин, біофармацевтичні дослідження

Ел. адреса: nazarenkoinna10@gmail.com

Новосад Наталія Іванівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Спеціальність: 05.18.14 – холодильна технологія харчових продуктів

Освіта: Ленінградський технологічений інститут холодильної промисловості  (1974). Спеціальність – технологія консервування. Кваліфікація – інженер- технолог.

Коло наукових інтересів: вдосконалення методів фізико-хімічного, хімічного,  біохімічного аналізу катіонів, аніонів, функціональних груп та біологічно активних речовин.

Ел. адреса: natalyanovosad@gmail.com

Леонтьєв Вячеслав Вікторович

Доцент

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Спеціальність: 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Освіта: Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л.Погребняка (1987). Спеціальність – ветеринарія.  Кваліфікація – ветеринарний лікар

Коло наукових інтересів: біологічні дослідження у фармації, вплив екологічних факторів на біологічну активність речовин, біофармацевтичні дослідження

Ел. адреса: leontievvv@ukr.net

Оглобліна Мирослава Володимирівна

Зовнішній сумісник, доцент

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Спеціальність: 14.03.05 – фармакологія

Вчене звання: доцент кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії (2013)

Освіта: Національна фармацевтична академія України (2003).  Спеціальність – фармація. Кваліфікація –  провізор

Член асоціації фармакологів України з 2003 року.

Голова комісії з атестації провізорів та фармацевтів при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області (наказ МОЗ України №419 від 12.04.2017р.).

Позаштатний  фахівець ДП «Державний експертний Центр МОЗ України» з питань фармаконагляду в Миколаївській області з 2017 року.

Коло наукових інтересів: пошук, дослідження та розробка нових високоефективних і безпечних засобів лікарської профілактики й фармакотерапії наслідків гострого гіпоксичного синдрому, що формується за умов невідкладних станів; виявлення побічних ефектів від застосування лікарських засобів, зареєстрованих в Україні, пошук шляхів зменшення небажаних ефектів фармакотерапії.

Ел. адреса: omv.15@ukr.net

Шмалько Олександр Олександрович

Зовнішній сумісник, доцент

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Спеціальність: 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Освіта: Томський медичний інститут (1983).  Спеціальність – фармація. Кваліфікація – військовий провізор.

Південна академія Мінпромполітики України ( 2004),  кваліфікація – економіст.

Має почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України», 2009.

Приймає участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

1. Миколаївська фармацевтична асоціація.

2. Регіональна рада по висуванню медичних фахівців на нагородження відзнакою «Орден святого Пантелеймона».

3. Державний комітет підприємництва України по реформуванню фармацевтичної галузі України.

Коло наукових інтересів: інноваційні підходи в організації фармацевтичної галузі, маркетингові дослідження фармацевтичного ринку, новітні технологічні підходи у виготовленні лікарських засобів, перспективи та проблеми фармацевтичної галузі.

Ел. адрес: shmalko.a@gmail.com

Гапонова Ірина Ігорівна

Внутрішній сумісник, асистент кафедри

Освіта: Херсонський державний педагогічний інститут (1979). Спеціальність – хімія, біологія.

Коло наукових інтересів: вдосконалення методів фізико-хімічного, хімічного,  біохімічного аналізу катіонів, аніонів, функціональних груп та біологічно активних речовин.

Ел. адреса: anisiarusik@gmail.com

Славко Ніна Михайлівна

Внутрішній сумісник, асистент кафедри

Освіта: Запорізький медичний інститут (1980). Спеціальність – фармація. Кваліфікація – провізор

Коло наукових інтересів: організація та вдосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти, заготівля лікарської рослинної сировини, участь у роботі наукового гуртка кафедри фармації.

Ел. адреса: slavkonina@ukr.net

Бориславський Ігор Олегович

Внутрішній сумісник, асистент кафедри

Освіта: Національний університет «Львівська політехніка» (2011). Спеціальність – хімічна технологія органічних речовин. Кваліфікація – магістр з хімічної технології та інженерії.

Коло наукових інтересів: вдосконалення методів фізико-хімічного, хімічного,  біохімічного аналізу катіонів, аніонів, функціональних груп та біологічно активних речовин.

Ел. адреса: igorborislavsky@ukr.net