Склад кафедри

Лук’янчук Віктор Дмитрович

Гарант освітної програми “Фармація, промислова фармація”, професор, завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Спеціальність: 14.00.20 –токсикологія

Вчене звання: Професор кафедри фармакології.

Освіта: Київський медичний інститут (1973).  Спеціальність – санітарно-гігієнічна  справа. Кваліфікація – санітарний лікар.

Нагороди та особисті відзнаки:

Заслужений діяч науки і техніки України (2002). З 26 січня 1989 року по лютий 2015 року – завідував кафедрою фармакології ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Має наукову школу «Розробка методів фармакокорекції наслідків екстремальних киснедефіцитних станів». Є автором понад 350 наукових праць і 67 авторських посвідчень; 8 інформаційних листів, співавтором 10 монографій. Він же є одним із авторів препарату «Йоддицерин», що широко застосовується в медичній практиці. 

Професор Лук’янчук В.Д. є членом проблемної комісії «Фармакологія» ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». Під керівництвом професора Лук’янчука В.Д. було підготовлено та захищено 35 кандидатських та 2 докторські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних, біологічних та фармацевтичних наук за спеціальністю «фармакологія» та «токсикологія». Учні професора В.Д. Лук’янчука сьогодні працюють на різних кафедрах медичних та фармацевтичних університетів, у медичних установах як України, так і за її межами.

Коло наукових інтересів: пошук, дослідження та розробка нових високоефективних і безпечних засобів лікарської профілактики й фармакотерапії наслідків гострого гіпоксичного синдрому, що формується за умов невідкладних станів

Ел. адреса: lvdlug@ukr.net

Прозорова Галина Олександрівна

Доцент кафедри 

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Спеціальність: 14.03.05 – фармакологія

Освіта: Запорізький державний університет (2001).  Спеціальність – хімія, біологія. Кваліфікація – біолог, викладач біології.

Нагороди та особисті відзнаки:

У 2019-2020 н.р. нагороджена свідоцтвом «Викладач року» Міжнародного класичного університету ім. П.Орлика.

Коло наукових інтересів:

Дослідження антимікробної активності лікарських речовин, визначення сировинних ресурсів лікарських речовин, пошук нових видів рослин з урикозуричною, антиоксидантною, ранозагоювальною, протизапальною активністю. Володіє методами біохімічного, флуоресцентного, хроматографічного, імуноферментного, імуногістохімічного та гістологічного дослідження біологічних зразків тканин людини і лабораторних тварин, а також методами експериментального моделювання ряду патологічних станів: геморагічного та ішемічного інсультів, цукрового діабету, атеросклерозу, хронічного алкоголізму, інфаркту міокарду та ін. Досліджує в умовах in vitro специфічну фармакологічну активність (антиоксидантну, цитопротективну, мембраностабілізуючу, тощо) витягів з лікарської рослинної сировини.

Ел. адреса: prozorova1979@ukr.net

             Савченкова Лариса Василівна

Професор

Науковий ступінь: доктор медичних наук, професор (2003)

Спеціальність: 14.03.05 – Фармакологія

Вчене звання: професор кафедри фармакології

Освіта: Закінчила педіатричний факультет Луганського медичного інституту (1989), аспірантуру (1989–1991) та докторантуру (1997–1999).

Коло наукових інтересів: вивчення та впровадження в клінічну практику препаратів метаболічного типу дії, пошуку (розроблення) та дослідження перспективних знеболювальних фармацевтичних препаратів; вивчення, аналіз, усунення (запобігання) небажаних реакцій та можливої взаємодії фармацевтичних препаратів різних фармакотерапевтичних груп; створення та впровадження в лікувально-профілактичних закладах формулярної системи.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 220 наукових публікацій, 35 методичних посібників,15 авторських свідоцтв і патентів України. Підготувала 3 кандидатів наук, під її керівництвом виконуються ще 2 кандидатські дисертації. Л.В. Савченкова є членом Регіонального формулярного комітету та головним позаштатним спеціалістом (з 2010) Головного управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації.

Нагороджена почесними грамотами МОЗ України, Луганської облдержадміністрації та Луганської облради (2009), Головного управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації (2011); номінантка національних рейтингів «Кращий науковець Луганщини» (2000, 2001).

Висоцька Лариса Валеріївна

Доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Спеціальність: 14.03.05 – фармакологія

Освіта: Луганський державний медичний університет (2005).  Спеціальність – фармація. Кваліфікація –  провізор

Коло наукових інтересів: біофармацевтичні дослідження, доклінічне визначення біологічної активності нових лікарських речовин, експериментальна фармакологія.

Ел. адреса: lora.chadova@gmail.com

Редькіна Євгенія Анатоліївна

Доцент кафедри, заступник завідувача кафедри

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Спеціальність: 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Освіта: Запорізький державний медичний університет (2011).  Спеціальність – фармація. Кваліфікація –  провізор

Нагороджена почесною грамотою обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я за вагомий внесок у розвиток фармацевтичної галузі Миколаївської області.

Має подяку від Ради Миколаївського обласного благодійного фонду соціального захисту людей з інвалідністю «Центр». 

Нагороджена дипломом оргкомітету Національного рейтингу учасників фармацевтичного ринку України «Фармація-2013» за номінацією «За створення ефективної регіональної системи забезпечення населення лікарськими засобами».

Нагороджена дипломом оргкомітету Національного рейтингу України «Фармація-2014» у сфері фармацевтичної галузі у номінації «Найкращий керівник України серед обласних комунальних підприємств «ФАРМАЦІЯ».

Має подяку за участь у благодійній діяльності БО «Ми Поруч» у 2013 році.

Коло наукових інтересів: інноваційні підходи в організації фармацевтичної галузі, маркетингові дослідження фармацевтичного ринку, новітні технологічні підходи у виготовленні лікарських засобів, перспективи та проблеми фармацевтичної галузі.

Ел. адреса: redkinaea13@gmail.com

Шмалько Олександр Олександрович

Доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Спеціальність: 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Освіта: Томський медичний інститут (1983).  Спеціальність – фармація. Кваліфікація – військовий провізор.

Південна академія Мінпромполітики України ( 2004),  кваліфікація – економіст.

Має почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України», 2009.

Приймає участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

1. Миколаївська фармацевтична асоціація.

2. Регіональна рада по висуванню медичних фахівців на нагородження відзнакою «Орден святого Пантелеймона».

3. Державний комітет підприємництва України по реформуванню фармацевтичної галузі України.

Коло наукових інтересів: інноваційні підходи в організації фармацевтичної галузі, маркетингові дослідження фармацевтичного ринку, новітні технологічні підходи у виготовленні лікарських засобів, перспективи та проблеми фармацевтичної галузі.

Ел. адрес: shmalko.a@gmail.com

Ігнатова Тетяна Вікторівна

Старший викладач

Освіта: Київський славістичний університет (2003). Спеціальність –менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер-економіст.

Національний фармацевтичний університет (2008). Спеціальність- фармація, кваліфікація- провізор.

Запорізький державний медичний університет (2010). Спеціальність –фармація, кваліфікація – магістр за фаху «Загальна фармація».

Заочний  аспірант Запорізького державного медичного університету. Тема дисертації: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 4-R-5–фенетил-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх заміщених», план захисту – 2021 р.

Коло наукових інтересів: актуальні питання фармакогнозії, фармацевтичної хімії та фармакоекономіки, новітні технологічні підходи у виготовленні лікарських засобів, перспективи та проблеми фармацевтичної галузі.

Ел. адреса: ktv08@ukr.net

Авраменко Анатолій Олександрович

Професор кафедри

Науковий ступінь: доктор  медичних наук

Спеціальність: 14.03.04 – патологічна фізіологія

Вчене звання: доцент кафедри реабілітації

Освіта: Кримський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут (1986).  Спеціальність – Лікувальна справа.  Кваліфікація –  лікар.

Нагороди та особисті відзнаки:

Член Українського наукового товариства патофізіологів. Член Української асоціації медичної науки.

Нагороджений грамотами виконавчого комітету Миколаївської обласної ради та управління освіти і науки облдержадміністрації Миколаївської області за внесок у розвиток сучасної медичної науки. Член редколегії наукового журналу: «Український журнал медицини, біології та спорту». Офіційний науковий керівник двох захищених кандидатських дисертацій з патологічної фізіології; науковий керівник докторської дисертації з патологічної фізіології, яка готується до захисту.

Коло наукових інтересів: інноваційні підходи у лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, хронічний гелікобактеріоз, ендоскопічна діагностика, здоров’язберігальні технології, сучасні наукові підходи у дослідженні питань анатомії, гістології, фізіології та патофізіології

Ел. адреса: aaahelic@gmail.com

                          Дієв Євген Вячеславович

                                         Професор кафедри

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Спеціальність: 

14.02.03 – соціальна медицина

Освіта: Одеський національний медичний університет (1955).  Спеціальність – стоматологія. Кваліфікація –  лікар-стоматолог.

Автор 64 наукових праць.

Коло наукових інтересів: дослідження проблем соціальної медицини та медичного страхування шляхом впровадження комплексу медико-фармацевтичних заходів, які спрямовані на збереження, зміцнення й відновлення здоров’я людей.

Ел. адреса: dievyevgen@gmail.com

Нечипоренко Валентина Тихонівна

Доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат  технічних наук

Спеціальність: 05.17.14 –  хімічний опір матеріалу та захист від корозії

Освіта: Харківський політехнічний інститут ім.В.І.Леніна (1963).  Спеціальність  –  технологія лаків, фарб та неметалевих покрить, органічна хімія. Кваліфікація –  інженер-хімік, інженер-технолог.

Коло наукових інтересів: дослідження впливу фізичних параметрів лікарських речовин на біодоступність та біологічну активність, вдосконалення методів екстракції біологічно активних речовин з лікарської рослинної сировини, біохімічний та фітохімічний аналіз.

Ел. адреса: valentinanechiporenko802@ukr.net

Назаренко Інна Валеріївна

Доцент 

Науковий ступінь: кандидат сільсько-господарських наук

Спеціальність: 06.02.01 – розведення та селекція

Вчене звання: доцент кафедри розведення та годівлі сільсько-господарських тварин

Назаренко І.В. входить до складу дегустаційної комісії харчової продукції ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» довідка №17-18/2584 від 02.11.2018р.

Освіта: Одеський технологічний  інститут харчової  промисловості ім. М. В. Ломоносова (1990) . Спеціальність –  технологія молока та молочних продуктів. Кваліфікація – інженер-технолог

Коло наукових інтересів: біологічні дослідження у фармації, мутагенна дія екологічних факторів, вплив на біологічну активність речовин, біофармацевтичні дослідження

Ел. адреса: nazarenkoinna10@gmail.com

Новосад Наталія Іванівна

Доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Спеціальність: 05.18.14 – холодильна технологія харчових продуктів

Освіта: Ленінградський технологічений інститут холодильної промисловості  (1974). Спеціальність – технологія консервування. Кваліфікація – інженер- технолог.

Коло наукових інтересів: вдосконалення методів фізико-хімічного, хімічного,  біохімічного аналізу катіонів, аніонів, функціональних груп та біологічно активних речовин.

Ел. адреса: natalyanovosad@gmail.com

Леонтьєв Вячеслав Вікторович

Старший викладач

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Спеціальність: 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Освіта: Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л.Погребняка (1987). Спеціальність – ветеринарія.  Кваліфікація – ветеринарний лікар

Коло наукових інтересів: біологічні дослідження у фармації, вплив екологічних факторів на біологічну активність речовин, біофармацевтичні дослідження

Ел. адреса: leontievvv@ukr.net

                                     Дуднік Андрій Васильович

Доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Спеціальність: 06.01.09 – рослинництво

Вчене звання: доцент кафедри грунтознавства та агрохімії (2012).

Освіта: Миколаївський державний сільськогосподарський інститут (1999). Спеціальність – агрономія. Кваліфікація –  магістр  з агрономії.

Коло наукових інтересів: органічний біосинтез, експериментальне виявлення спектру біологічної активності синтетичних, напівсинтетичних та природних хімічних речовин

Ел. адреса: dudnikandrey1977@ukr.net

Славко Ніна Михайлівна

Викладач

ОсвітаЗапорізький медичний інститут (1980). Спеціальність – фармація. Кваліфікація – провізор

Коло наукових інтересів: організація та вдосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти, заготівля лікарської рослинної сировини, участь у роботі наукового гуртка кафедри фармації.

Ел. адреса: slavkonina@ukr.net

Гапонова Ірина Ігорівна

Старший викладач

Освіта: Херсонський державний педагогічний інститут (1979). Спеціальність – хімія, біологія.

Коло наукових інтересів: вдосконалення методів фізико-хімічного, хімічного,  біохімічного аналізу катіонів, аніонів, функціональних груп та біологічно активних речовин.

Ел. адреса: anisiarusik@gmail.com