Положення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ГЕНДЕРНА ПАРАДИГМА ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ НІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЗВО «МІЖНАРОДНОГО КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРАТ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКЛАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ В ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ АВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРАЦІВНИКАМ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ОСЛУГ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ   ПРО ВІДДІЛ  ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОТУ З ПРОГРАМНИМ КОМПЛЕКСОМ «ЄДИНА ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА БАЗА З ПИТАНЬ ОСВІТИ» В ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯПРО ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ ЗА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ ВІДДІЛ КАДРІВПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ  ПЕРСОНАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ФАХОВИХ ІСПИТІВ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ПРЕДМЕТНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ  ФАХОВОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

Положення про організацію освітнього процессу ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРСЬКІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МІЖНАРОДНУ АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНСТВОЦЕНТРИЗМУ СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛЕЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, НАБУТИХ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»У НЕФОРМАЛЬНІЙ/ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТАМИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» ПРАВА НА ВИБІР ВІЛЬНИХ ДИСЦІПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЮ І РОБОТУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСТНІСТЬЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНАУКОВО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРОІНДІВИДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТІВ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ  ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИХОВНУ РОБОТУ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ПВНЗ  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ     «ВИКЛАДАЧ РОКУ» ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СИЛАБУСУ В ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»