Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Положення

Положення про організацію освітнього процессу ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦІПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЗВО «МІЖНАРОДНОГО КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПЗВО МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРАТ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ПЗВО «МІЖНАРОДНОГО КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (із змінами, внесеними згідно з наказом ректора ПЗВО МКУ ім.П.Орлика від 31.08.2019 №71)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МІЖНАРОДНУ АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ОСЛУГ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ПВНЗ  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ ВІДДІЛ КАДРІВ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКЛАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ В ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ ТА АТЕСТАЦІЮ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС В ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, НАБУТИХ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»У НЕФОРМАЛЬНІЙ/ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

ГЕНДЕРНА ПАРАДИГМА ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ НІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРАЦІВНИКАМ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ   ПРО ВІДДІЛ  ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ  КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОТУ З ПРОГРАМНИМ КОМПЛЕКСОМ «ЄДИНА ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА БАЗА З ПИТАНЬ ОСВІТИ» В ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ  ПЕРСОНАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ФАХОВИХ ІСПИТІВ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ПРЕДМЕТНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ  ФАХОВОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРСЬКІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНСТВОЦЕНТРИЗМ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИХОВНУ РОБОТУ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ     «ВИКЛАДАЧ РОКУ» ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ РОБОТОДАВЦІВ

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ ВИКЛАДАЧІВ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ОСВІТЯНСЬКОГО ПРОЦЕСУ НА ПЛАТФОРМІ MOODLE ПЗВО «МІЖНАРОДНОГО КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБУ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПВНЗ  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР  ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ В ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЗВО  «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ  РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ  РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНОЇ ПРОГРАМИ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВІ ГУРТКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ КОЛЕДЖ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»