Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

SciVerse Scopus

SciVerse Scopus – це реферативна база даних та наукометрична платформа, видавничої корпорації Elsevier. Станом на жовтень 2013 р. Scopus містить понад 50 млн реферативних записів. У тому числі у базі даних проіндексовано 20 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 370 книжкових серій та 5,5 млн праць конференцій. Видання індексуються у Scopus з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому.

Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Галузеве покриття розподіляється таким чином:

 • Фізичні науки (Виробництво; Енергетика; Комп’ютерні науки; Математика; Матеріалознавство; Науки про Землю та планети; Фізика і астрономія; Хімічні технології; Хімія) – 41 %;
 • Медичні науки (Медицина; Ветеринарна справа та ветеринарна медицина; Медичні професії; Сестринська справа; Стоматологія; Фармакологія, токсикологія та фармацевтичні науки) – 40 %;
 • Науки про життя (Біохімія, генетика та молекулярна біологія; Імунологія та мікробіологія; Науки про навколишнє середовище; Нейронауки; Сільськогосподарські та біологічні науки) – 24 %.
 • Соціогуманітарні науки (Бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік; Економіка, економетрика та фінанси; Мистецтвознавчі та гуманітарні науки; Психологія; Соціальні науки; Теорії прийняття рішень) – 12 %;

За географічним охопленням Scopus є універсальною базою даних, серед проіндексованих назв 47 % видаються у Західній Європі, 33 % – у Північній Америці, 9 % – видання Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5 % назв східноєвропейських видавців (у т. ч. близько 300 російських, 39 білоруських та 37 українських назв журналів) та по 2 % видань з Австралії і Океанії, Африки і Південної Америки.

Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р. Тобто у Scopus підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у ресурсах, опублікованих після 1996 р. На відміну від Web of Science, у Scopus не використовується поняття імпакт-факторів, замість нього журнали Scopus отримують публічно доступний індекс SJR.

Для оптимізації проведення аналітичних досліджень платформа має засіб контролю ефективності досліджень Research Performance Measurement (RPM). Інструментарій RPM ґрунтується на унікальній ідентифікації авторів, установ та видань; він дає змогу отримувати різноманітні мультимедійні аналітичні звіти по окремих учених, наукових установах, напрямах досліджень та назвах видань.

Для проведення масштабних наукометричних спостережень, планування та прогнозування ефективності досліджень у складі науково-інформаційного середовища SciVerse існує окрема платформа SciVal.

Корисні посилання

Публікації науково-педагогічних працівників

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

у наукометричних базах даних

SKOPUS

 1. Viktor Lukianchuk, Yevheniia Redkina, Halyna Prozorova, Larysa Vysotska, Tatyana Ihnatova. Changes in the Pharmaceutical Market in Terms ofCOVID-19. Sys Rev Pharm. 2020;11(11). P. 1323-1327.
 2. Anatoly A. Avramenko The case of formation of ≪kissing≫ ulcers of duodenal bulb of the patient with chronic nonatrophic gastritis on the background of the eating of a vegetable salad and physical exertion (Случай формирования «целующихся» язв луковицы двенадцатиперстной кишки  у больного хроническим неатрофическим гастритом на фоне приёма овощного салата и физической нагрузки) // Wiadomości Lekarskie, 2019, 72, 5 cz. I, 946-949. (SCOPUS). (Польша).
 3.  Anatoly  A.  Avramenko The effect of intracellular “depot” helicobacter pylori infection on the quality of eradication with monotheraphy of patients with chronic non-atrophic gastritis by the bismuth colloidal subcitrate (Влияние внутриклеточных «депо» хеликобактерной инфекции на качество эрадикации при монотерапии коллоидным висмутом субцитратом у больных хроническим неатрофическим гастритом)// Wiadomości Lekarskie, 2019; 72 (10): 1909-1911. (SCOPUS).(Польша).
 4. Anatoly  A.  Avramenko Frequency of implementation and impact of appendectomy at activation of the pathological process in patients with chronic non-atrophic gastritis   (Частота выполнения  и влияние аппендэктомии  на активацию патологического процесса у больных хроническим неатрофическим гастритом) (DOI: 10.36740/WLek202007133)  // Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020,1489-1491 (SCOPUS).  (Польша).
 5. Anatoly  A.  Avramenko Influence of systematic taking blockers of Н2-histamine receptors on the degree of semination of gastric mucosa with helicobacter pylori infection of patient with chronic non – atrophic gastritis (Влияние систематического приёма блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов на степень обсеменения слизистой желудка хеликобактерной инфекцией у больных хроническим неатрофическим    гастритом)//Wiadomości Lekarskie, 2020;73(11):2503-2506 (SCOPUS).  (Польша).
 6. Anatoly  A.  Avramenko Influence of pecularities of anatomical structure (shape) of duodenal bulb on the mechanism of formation of “kissing” ulcers of patients with chronic non-atrophic gastritis (Влияние особенностей анатомического строения (формы) луковицы двенадцатиперстной кишки на механизм формирования «целующихся» язв у больных хроническим неатрофическим    гастритом)// Wiadomości Lekarskie, 2020; 73 (12),Р1: 2568-2571.  (SCOPUS).  (Польша).
 7. Lesik, Iryna; Bobrovska, Nadia; Bilichenko, Oleksandr; Dranus, Liubov; Lykhach, Vadim; Dranus, Valentyn; Stoian, Oleksandra; Kolevatova, Alena; Nazarenko, Inna. Assessment of management efficiency and infrastructure development of Ukraine / I. Lesik etc. Management Science Letters. 2020. 10(13). P. 3071-3080. (SCOPUS)
 8. Beregova, Galyna. Actuality of researches from philosophy of education at higher agrarian school of Ukraine. Canadian Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1 (5). Volume II. Toronto: Toronto Press, 2014. P.457-552 (Elsevier, SCOPUS)
 9. Oleksandr Gaisha, Elena Gaisha. Use of Non-Normalized Fuzzy Sets Membership Functions in Automated Control Tasks. Proc. of Int. Conf. “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments”. Kyiv: National Aviation University, 2017. (SCOPUS)
 10. Leonov V. The role of civilisation conflict in terrorism determination. European Science. 2018. № 3. Р. 18-23. (SCOPUS)
 11. Сарана С.В., Фаст А.А., Сидоренко В.В., Олійник О.О., Литвин Н.А. Особенности налогообложения операций по оказанию услуг по охране здоровья в Украине. Georgian Medical News. 2019. №11/4 (296). 160-165 с. Режим доступу: http://www.geomednews.org/shared/issues/med296.pdf (SCOPUS).
 12. Підберезних І. Є. Історіографічний аналіз регіональної дипломатії країн Південно-Східної Азії. Proceedings of the XVII International Academic Congress «History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization». Vol. II. «Tokyo University Press», 2016. P. 725–730. (SCOPUS). https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=3a2151d90abb893e62cd16af530506f7&sot=al&sdt=al&sl=26&s=AUTHLASTNAME%28Podbereznykh%29&st1=Podbereznykh&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=16bed04efe5ede42d149b35f957d1c8a
 13. Roman S. Melnyk, Yaroslav V. Lazur, Ruslan M. Bilokin, Sergey N. Stremenovsky. The standards of public administration in the share of peaceful assembly (based on the case law of the European court of human rights). Journal of legal, ethical and regulatory issues. Vol. 23, Issue 3, 2020. Р. 1-10. (SCOPUS).
 14. Mykola I. Inshyn; Oleksandr V. Basai; Nataliia M. Basai; Oleksandra O. Soroka; Sergey N. Stremenovsky. Preventing and combating corruption (economic crime): examples of EU and Ukraine governance. International Journal of Management (IJM). April 2020  Р. 603 – 615 (SCOPUS).
 15. Anna Tytko; Mykhailo Smokoych; Yuliia Dorokhina; Olena Chernezhenk; Sergey N. Stremenovsky. Nepotism, favoritism and cronyism as a source of conflict of interest: corruption or not? Amazonia Investiga. Vol. 9, Issue 29, May 2020; Р. 163 – 169 (SCOPUS).
 16. Natalia Yevdokymova, Oleksii Sheviakov, Iryna Koval, Vitalii Lunov, Alexander Kocharian, Natalia Barinova, Liana Onufriieva. (2019). Psychological Provision of Processes Modernization of Metallurgical Production Management. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(4S), 115-121. doi: 10.35940/ijrte.D1004.1184S19 (SCOPUS).
 17. Yevdokymova N., Burlakova I., Sheviakov A., Kakhno I., Ponomarenko V. Socio-psyhological technologies of occupational health formation of specialists in economics. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020 T. 24 V. 6 P. 13030-13040 (SCOPUS).
 18. https://www.psychosocial.com/article/PR261271/30305/
 19. Andrii Ivanov, Sergii Nezdoyminov, Ganna Bedradina. Digital Technology in the Management of Quality Service in Tourism Business. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). Vol. 9 Issue-1, October 2019, Page No.1865-1869. (SCOPUS).
 20. Andrii Ivanov, Sergii Nezdoyminov, Ganna Bedradina. Usability Audit Technology of Travel Agency Website. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). Vol. 9 Issue-2, December, 2019, Page No.5-8. (SCOPUS).

WEB OF SCIENCE

 1. AA Avramenko. The case  of false negative result  of helik-test of patient with chronic non – atrophic gastritis with intracellular “depot” helicobacter pylori infection (Случай ложно отрицательного результата HELIC-теста  у  больной хроническим неатрофическим  гастритом  и внутриклеточным «депо» хеликобактерной инфекции) //Світ медицини та біології. – 2018. – № 2 (64). – С.9-12. (WEB OF SCIENCE).
 2. Берегова, Галина. Філософія освіти: прагматистсько-інструменталістська концепція формування людини майбутнього у вищій школі. Міжнародний журнал «Future human image». 2016. №3(6). С. 31-45 (Web of Science). https://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1730136
 3. Berehova, Halyna. The Philosophy of  Unity and Development of  Harmony as an Option of the Anthropocosmic World View. The Academic Journal «Philosophy and Cosmology». Volume 18. Kyiv: International Society of Philosophy and Cosmology, 2017: p. 104-111 (Web of Science). http://ispcjournal.org/journals/2017/PC_vol_18.pdf.
 4. Berehova, Halyna. Philosophy of Education: Cosmism in the System of Philosophical Knowledge.  FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA. T. 31. Nr. 1. Lietuvos mokslų akademija, 2020. p. 43-50. (Web of Science).
 5. Alona, TYCHININA, Oleksandr, HRYSHCHENKO, Olena, POKHYLIUK, Valentyna, SPIVACHUK, Svitlana BARABASH, Nataliia, TYMOSHCHUK. Methods of research of interdiscursivity of literary text (example of V. Domontovych’s novelette). (Web of Science) (у друці).
 6. Babych V.I. Lyrical I in poetic discourse of Carl Sandburg: A linguo-cognitive approach. International Journal of English Linguistics. Vol. 10, No. 3 (2020). Published by Canadian Center of Science and Education, 2020. P. 133-140 (Web of Science).
 7. Anzhelika, KURCHATOVA, Svitlana, PARSHUK, Polina YAKIMENKO, Nataliia, TROFAILA, Lyudmila, BILAN, Irina, DEMCHENKO. Education of Children’s Preschool Age Respect for the Father (Web of Science) (у друці).
 8. Наrkava V., Klymenko S. The use of economic retro research for the methodological provision of the capitalization of enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 3. Num. 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. P. 79-83 (Web of Science).
 9. Chepurna L. Fedorenko S. Kuzmiska Y. Sushchenko L. Zharovska  O. Chyzhyk T. Prymakova V. Kozibroda L. (2020). The Creation and Development  of Textbooks for Children with Cognitive Disorders. BRAIN. Broad Research in Artifical  Intelligence and Neurosciece, 11(3) 147-163. (Web of Science).
 10. Барвінок І.В. Актуальные проблемы развития художественного восприятия детей старшего дошкольного возраста средствами изобразительного искусства. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Vol.38 No 2 (2020). (у співавторстві). (Web of Science).
 11. Natalia Yevdokymova, Vitalii Lunov, Yaroslav Tsekhmister, Maryna Dei, Galyna Muliar, Oleksii Khovpun. Psychological referents of subjectness of law students. Modern Journal of Language Teaching Methods. Vol. 8, Issue 11, November 2018 (Web of Science) https://ssrn.com/author=2400164
 12. Natalia Yevdokymova, Vitalii Lunov, Yaroslav Tsekhmister, Maryna Dei, Galyna Muliar, Oleksii Khovpun. Psychological referents of subjectness of law students. Modern Journal of Language Teaching Methods. Vol. 9, Issue 1, January 2019 (Web of Science) https://www.researchgate.net/publication/330401126_Psychological_referents_of_subjectness_of_law_students
 13. Viktoriia Harkava, Svitlana Pylypenko, Oleksandr Haisha, Armen Aramyan, Volodymyr Kairov. Modeling and trends of road transport development in Eastern European countries. Laplage em Revista. Vol. 7. N. 1, Jan. – Apr. P. 285 – 292 (Web of Science)

INDEX COPERNIKUS

 1. Грищенко О. Art-техніка Катерини Білокур: писати, щоб пам’ятати (на матеріалі роману В. Яворівського «Автопортрет з уяви»). Львівський філологічний часопис: зб. наук. пр. № 5. Львів, 2019. С. 42-47. (Index Copernicus). Режим доступу: https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1171
 2. Стєкольщикова В.А. Конвергентність класичних та інноваційних інструментів інформаційного досьє крізь призму ефективності журналістського розслідування / В.А. Стєкольщикова // Поліграфія та видавнича справа. – № 2 (74), 2017. – С. 128–136. (Index Copernicus International)
 3. Стєкольщикова В. А. Ефективність комунікативно- образної моделі концепта «гра слів» у явищі інфотейнментивної впливогенності / В. А. Стєкольщикова // Науковий вісник УАД . – Львів, 2017. – № 1 (54). –С. 284–290. (Index Copernicus International).
 4. Стекольщикова В.А. Специфіка та закономірності використання метаекспресивів, що посилюють виразність журналістських текстів у різних формах відображення дійсності / Стекольщикова В.А. // Соціальні комунікації: теорія та практика– № 7, 2018. – С. 74–80. (Index Copernicus International, IBI, SIS,GSC)
 5. Стєкольщикова В.А. Відеосторітелінг як ефективна модель та форма у структурі якісного інвестигейторного матеріалу. Збірник праць Таврійського національного університету імені Вернадського. 2020. Серія  Том 31 (70). № 3. С. 174–179. (Index Copernikus International)
 6. Атанасій О. В., Клименко С. О., Шаповалова А. А. Вдосконалення структури капіталу підприємства шляхом формування боргових зобов’язань. Економічні студії. Науково-практичний журнал. № 2(24), червень 2019. С. 13-16. (Index Copernicus)
 7. Бєляєв Д. В., Клименко С. О., Шаповалова А. А. Зростання прибутку як важлива мета діяльності підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал. № 2 (24), червень 2019. С. 21 – 24. (Index Copernicus).
 8. Борискіна Т. М., Клименко С. О., Шаповалова А. А.  особливості формування і використання капіталу банківської установи. Економічні студії. Науково-практичний журнал. № 2 (24), червень 2019. С. 35 – 38. (Index Copernicus).
 9. Грабко В. В., Клименко С. О., Шаповалова А. А. Визначальні аспекти оцінки платоспроможності позичальника комерційного банку. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24), червень 2019, С. 75 – 77. (Index Copernicus).
 10. Пальчевська І. Ю. , Клименко С. О., Шаповалова А. А. Банківська стратегія на ринку цінних паперів. Економічні студії. Науково-практичний журнал. № 2(24), червень 2019. С.155 – 158. (Index Copernicus).
 11. Бандурко В. В., Клименко С. О., Шаповалова А. А.  Проблеми дослідження фінансового стану підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал. № 1(27), березень 2020. С. 9-12. (Index Copernicus).
 12. Бондаренко П. В., Клименко С. О., Шаповалова А. А. Фінансова стійкість як важливий індикатор розвитку підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал. № 1(27), березень 2020. С. 39 – 42. (Index Copernicus).
 13. Христич О. І.., Клименко С. О., Шаповалова А. А. Визначення оптимальної кредиторської заборгованості підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал. № 1(27), березень 2020. С. 217 – 220. (Index Copernicus).
 14. Євдокимова Н.О., Тарасова Н. В. (2020). Особливості мотиваційної сфери спортсменів підлітково-юнацького віку. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць,1, т. 2, 8-12 (Index Copernicus) http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2020/part_2/3.pdf
 15. Євдокимова Н.О., Харченко О. О. (2020). Успішність навчання як мотиватор усвідомленого професійного самовизначення старших підлітків. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць,1, т. 2, 13-17 (Index Copernicus) http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2020/part_2/4.pdf
 16. Іванцова Н. Б. Ціннісні орієнтації як регулятори емоційного клімату сім’ї. Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології». Випуск № 1 Том 3, 2020 р. – С. 46-49 (Index Copernicus).
 17. Сироєжко О. В. Музично-естетичне виховання підлітків у дитячому оркестрі народних інструментів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2019. Вип. 69. С. 219 – 223.(Index Copernicus).
 18. Сироєжко О. В. Музично-естетичне виховання підлітків як науково-педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах  2019. Вип. 65. С. 79 – 84. (Index Copernicus).
 19. Підберезних І. Є. Відносини між США та Індонезією на початку XXI ст. Гілея: науковий вісник. К. : «Видавництво «Гілея», 2019. Вип. 150 (№ 11). Ч. 1. Історичні науки. С. 107-110. (Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія).
 20. Підберезних І. Є. Історичні особливості становлення міждержавних відносин США та Індонезії на початку 2000-х років. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 30. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 61-68. DOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2019-30-61-68. (Google Scholar; Index Copernicus (Польща).
 21. Підберезних І. Є. Американсько-філіппінські відносини у сфері безпеки і оборони на початку XXI ст. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 32. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. С. 61-68. (Google Scholar; Index Copernicus (Польща).
 22. Підберезних І. Є., Мядзелець Є. Рух за громадянські права чорношкірого населення США. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. (АПСНІМ), 2020, № 4 (28), P. 27-31. DOI: 10.24061/2411-6181.4.2020.217. (Index Copernicus, Ulrichs Web, Google Scholar, Erih Plus, Scientific Indexing Services, eLibrary, Index of Turkish Education, Infobase Index, OAJI, World Cat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Sherpa/Romeo, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Journals Factor (JF), International Institute of organized research (I2OR), Journals Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Rootindexing, Science Research Journal Impact Factor (SRJIF), JICIndex).
 23. Ревенко В. В. Організація навчально-виховної роботи в сільських школах Південної України в повоєнний період. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія / за ред.проф. К. В. Балабанов. Вип. 17. – Видавничий відділ МДУ, 2016. С. 67-75.
 24. Ревенко В. В. Організація навчання працюючого сільського населення на Півдні України в повоєнний період. Емінак: науковий щоквартальник. №2 (18). 2017. С.69-72. http://oaji.net/articles/2017/294-1521401731.pdf (Index Copernicus)
 25. Ревенко В. В. Стан шкільної освіти України в повоєнні роки: проблеми та шляхи вирішення (за матеріалами південних областей України). Web of Scholar. International Academy journal. 5 (2 (20)). С. 111-115 (Index Copernicus).
 26. Ревенко В. В. Відновлення та діяльність клубів на Миколаївщині в повоєнний період. Емінак: науковий щоквартальник. 2019. № 4 (28) (жовтень-грудень), 2019 С. 83-89. (Index Copernicus).
 27. Рябенко Г. М. Стан дебіторської заборгованості сільськогосподарських підприємств Доманівського району Миколаївської області. Ефективна економіка: електронне фахове видання. 2016. №  2. (Index Copernicus)

Публікації у інших наукометричних базах даних

 1. Babych V.I. Лексико-семантичний аналіз мовностилістичних засобів вираження ліричного я в ідіодискурсах Р. Фроста та  К. Сендберга Science and Education. A New Dimension. Philology.IV (17). Issue: 78. 2016. С. 16 – 20 (INNOSPACE Scientific Journal, ISI (International Scientific Indexing), Directory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of International Associations Yearbook Scribd, GoogleScholar).
 2. Стєкольщикова В.А. Інструменти ефективності та дієвості жанру журналістського розслідування у сугестивній площині / В.А.Стєкольщикова // Science Review – Poland, Warsaw. – December. – Vol. 5, 2017. – P. 40–44. (Academia.edu).
 3. Стекольщикова В.А. Стратегическая роль эффективности метода интервью в журналистском расследовании / Стєкольщикова В.А. // Informative and communicative space and a person – Prague. – April. – 2019. – P. 9–14 (Academia.edu., SIS).
 4. Євдокимова Н.О. Модель реабилитации и ресоциализации наркозависимых в современном реабилитационном центре/ Н.О. Євдокимова, П.А. Казар’ян. Fundamental andapplied researches inpracticeofleading scientific schools, 2016, 5 (17), С. 27-35. https://ninarkotikam.com/poleznoe/model-reabilitacii-i-resocializacii-narkozavisimyx-v-sovremennom-reabilitacionnom-centre
 5. Євдокимова Н.О. Психосоматическая компетентность психолога: понятие, структура, таксономия, процессуальная развертка. Fundamental andapplied researches inpracticeofleading scientific schools, 2017, 22 (4), С. 3-10. https://farplss.org/index.php/journal/article/view/213
 6. Євдокимова Н.О. Социальный и профессиональный контекст валеологической установки студента-медика. Fundamental andapplied researches inpracticeofleading scientific schools, 2018, 27 (3), С. 236-240. https://farplss.org/index.php/journal/article/view/394
 7. Підберезних І. Є. Роль Південно-Східної Азії в стратегії Сполучених Штатів Америки щодо Китаю. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 262. Т. 274. Історія. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. С. 64–68. (Ulrich web (Ulrich’s Periodical Directory) та «Google Scholar»).
 8. Підберезних І. Є. Регіональні відносини з країнами Південно-Східної Азії на шпальтах американського видання «Financial Times»: джерелознавчий аспект. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: Гілея, 2016. Вип. 113 (10). С. 119–122. (EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); EBSCO InfoBase Index (Індія).
 9. Підберезних І. Є. Історія співпраці Сполучених Штатів Америки і країн Південно-Східної Азії. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 270. Т. 282. Історія. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. С. 44–48. (Ulrich web («Ulrich’s Periodical Directory») та «Google Scholar»).
 10. Підберезних І. Є. Регіональне всеосяжне економічне та Транстихоокеанське партнерства: економічні каталізатори Південно-Східної Азії. Наукові праці: наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Ю. В. Котляр (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2017. Т. 292. С. 54–58. (Серія: Історія; вип. 280). (Ulrich’s Periodical Directory». Індексовано в «Google Scholar»).
[:en]

SciVerse Scopus – це реферативна база даних та наукометрична платформа, видавничої корпорації Elsevier. Станом на жовтень 2013 р. Scopus містить понад 50 млн реферативних записів. У тому числі у базі даних проіндексовано 20 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 370 книжкових серій та 5,5 млн праць конференцій. Видання індексуються у Scopus з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому.

Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Галузеве покриття розподіляється таким чином:

 • Фізичні науки (Виробництво; Енергетика; Комп’ютерні науки; Математика; Матеріалознавство; Науки про Землю та планети; Фізика і астрономія; Хімічні технології; Хімія) – 41 %;
 • Медичні науки (Медицина; Ветеринарна справа та ветеринарна медицина; Медичні професії; Сестринська справа; Стоматологія; Фармакологія, токсикологія та фармацевтичні науки) – 40 %;
 • Науки про життя (Біохімія, генетика та молекулярна біологія; Імунологія та мікробіологія; Науки про навколишнє середовище; Нейронауки; Сільськогосподарські та біологічні науки) – 24 %.
 • Соціогуманітарні науки (Бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік; Економіка, економетрика та фінанси; Мистецтвознавчі та гуманітарні науки; Психологія; Соціальні науки; Теорії прийняття рішень) – 12 %;

За географічним охопленням Scopus є універсальною базою даних, серед проіндексованих назв 47 % видаються у Західній Європі, 33 % – у Північній Америці, 9 % – видання Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5 % назв східноєвропейських видавців (у т. ч. близько 300 російських, 39 білоруських та 37 українських назв журналів) та по 2 % видань з Австралії і Океанії, Африки і Південної Америки.

Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р. Тобто у Scopus підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у ресурсах, опублікованих після 1996 р. На відміну від Web of Science, у Scopus не використовується поняття імпакт-факторів, замість нього журнали Scopus отримують публічно доступний індекс SJR.

Для оптимізації проведення аналітичних досліджень платформа має засіб контролю ефективності досліджень Research Performance Measurement (RPM). Інструментарій RPM ґрунтується на унікальній ідентифікації авторів, установ та видань; він дає змогу отримувати різноманітні мультимедійні аналітичні звіти по окремих учених, наукових установах, напрямах досліджень та назвах видань.

Для проведення масштабних наукометричних спостережень, планування та прогнозування ефективності досліджень у складі науково-інформаційного середовища SciVerse існує окрема платформа SciVal.

Корисні посилання