Другий (магістерський) рівень вищої освіти

241 Готельно–ресторана справа


242 Туризм і рекреація


073 Менеджмент


229 Громадське здоров’я


072 Фінанси. банківська справа та страхування 

227 Фізична терапія, ерготерапії 

053 Психологія

Додаток А (123 Комп’ютерна інженерія)

081 Право

226 Фармація

241 Готельно – ресторана справа

081 Право

242 Туризм

226 Фармація, промислова фармація

072 Фінанси. банківська справа та страхування 

073 Менеджмент

227 Фізична терапія, ерготерапії 

229 Громадське здоров’я

053 Психологія

123 Комп’ютерна інженерія