Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Наукові здобутки здобувачів університету

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Суднобудування та водний транспорт» (секція «Економіка та менеджмент на водному транспорті») 2019-2020 н.р. у номінації «За високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблематики» переміг здобувач вищої освіти МКУ імені Пилипа Орлика Ігнатов Юрій (науковий керівник – канд. ек. наук, доц. Гарькава В. Ф.). 

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» 2019-2020 н.р. у номінації «За креативність формулювання та оригінальність розв’язання проблематики наукового дослідження» переміг здобувач вищої освіти МКУ імені Пилипа Орлика Ігнатов Юрій (науковий керівник – канд. ек. наук, доц.  Гарькава В. Ф.).

Тарасова Наталія Володимирівна, аспірантка спеціальності 053 Психологія,  перемогла в обласному етапі конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми».

Розроблена нею програма «Підвищення рівня психологічної підготовленості учнів підлітково-юнацького віку, які займаються різними видами спорту» дозволяє оптимізувати навчально-тренувальний процес юних спортсменів, підвищити їхні функціональні параметри, фізичну підготовленість, розвивати і вдосконалювати технічні навички; забезпечує успішність освоєння спортсменами спеціальних технік саморегуляції, істотно підвищує показники змагальної діяльності.

У 2019-2020 н.р. в університетському етапі студентських наукових робіт від кафедри психології та педагогічної освіти переможцями стали: Н. В. Андрєєва (ДО-41-20) з науковою роботою «Використання технології раннього та інтенсивного навчання М. О. Зайцева у закладі дошкільної освіти»; Н. Є. Кокол (ПО- 41-20) – «Інтегровані уроки в освітньому процесі на сучасному етапі розвитку національної школи»; Іович О. А. (ПС-41-20) – «Особливості адаптації людей похилого віку до умов нової соціальної активності».

У 2020-2021 н.р. в університетському етапі наукових робіт від кафедри психології та педагогічної освіти переможницями стали: Г. М. Пузаньова (ДО-31-22) з науковою роботою «Формування готовності до самоорганізації  у професійній діяльності фахівців дошкільної освіти»; І. Ю. Пащук (ПО-31-22) – «Методика формування навичок читання в період навчання грамоти»; К. І. Марценюк (ПС-41-21) – «Особливості розвитку самооцінки у молодшому шкільному віці».

Здобувачі вищої освіти освітньої програми «Журналістика» під керівництвом викладачів кафедри журналістики та філології щорічно беруть участь у різноманітних конкурсах наукових та соціально-культурних робіт. У 2020-2021 н.р. здобувачка кафедри Шликова Діана стала лауреатом Конкурсу «Молода людина Миколаєва – 2020» у номінації «Кращий молодий соціальний партнер». На Конкурсі PenAll презентували свої публікації Альбещенко Олександра «Втрачене покоління, або Життя після війни» (https://www.penall.net/post/1482) та Галичановська Лілія «Хвіст крутить собакою» (https://www.penall.net/post/1535), де Лілія стала призером конкурсу. Здобувачка Басовська Анастасія є учасником Всеукраїнського конкурсу есе «Українське волонтерство – унікальне явище сьогодення». 

У 2019-2020 н.р. в університетському етапі студентських наукових робіт від кафедри журналістики та філології переможцем стала Банникова Юлія за темою «Жанровий депозитарій сучасного медіатексту: ефективність класичних  та мультимедійних моделей» (науковий керівник – к. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.). 

Щорічно здобувачі беруть активну участь у традиційних науково-практичних конференціях університету: «Мій науковий дебют», «День науки», «Осінній науковий вернісаж» та «Орликівські читання», на яких представляють свої наукові здобутки, результати роботи наукових гуртків та індивідуальних досліджень. За результатами конференцій видаються університетські збірки https://mku.edu.ua/konferentsiyi/

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь в олімпіадах, виконують індивідуальні роботи з елементами наукових досліджень: написання курсових та кваліфікаційних робіт; підготовка наукових публікацій під керівництвом викладачів кафедр університету. Здобувачі залучені до підготовки рефератів, доповідей на практичних заняттях та виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень; розроблення матеріалів з використанням дослідницьких методів. Поєднанню навчання здобувачів вищої освіти та їхніх наукових досліджень сприяє діяльність наукового товариства ЗВО і молодих учених (https://mku.edu.ua/naukove-tovarystvo-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-i-molodyh-uchenyh/)