Наукові школи

НАУКОВА ШКОЛА

доктора психологічних наук, професора, дійсного члена Міжнародної та Європейської академій природознавства (Великобританія, Шотландія), члена консалтингової групи Європейського науково-індустріального консорціуму(Великобританія, Шотландія), дійсного члена Академічного співтовариства (Ной-Ізенбург, Німеччина)

Євдокимової (Yevdokymova) Наталі Олексіївни

«СТРАТЕГІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ»

Науковий пошук дослідників школи зосереджений на проблемах розвитку особистісної ідентичності та рефлективності, професійного становлення особистості, формування способу життя, стратегій життєдіяльності та психологічного супроводу суб’єкта життєтворчості. У теперішній час школа працює над фундаментальною науковою темою «Формування суб’єктності майбутнього фахівця» (№ держреєстрації 0118U004147).

Захищені дисертаційні дослідження (кандидатські)

1. Мороз Руслана Анатоліївна – «Сімейні наративи як передумови розвитку особистісної ідентичності дітей старшого дошкільного віку» –2013 р. (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – ДК № 020956 від 03. 04. 2014 р.).

2. Маскалева Людмила Анатоліївна – «Психолого-педагогічні умови розвитку рефлексивності майбутніх психологів» – 2019 р. спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – ДК № 054096 від 15. 10. 2019 р.).

Підготовлені до захисту дисертаційні дослідження (кандидатські)

1. Бондар Катерина Володимирівна – «Феномен тілесності у структурі способу життя молодої жінки» (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

2. Казар’ян Павло Ашотович – «Особливості впливу волонтерської діяльності на професійний розвиток майбутніх психологів» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

3. Задіранова Ганна Вікторівна – «Антиципація майбутнього професійного становлення педагога» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Поточне наукове керівництво дисертаційними дослідженнями (кандидатські)

 1. Горобець Олена Вікторівна – «Динаміка здатності до імагінації у майбутніх психологів-символдраматистів» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 2. Кашекова Ольга Павлівна – «Мотивація досягнення успіху як чинник формування стратегій професійної діяльності майбутнього психолога» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 3. Раткогло Олена Миколаївна – «Психологічний супровід онкохворих дітей в умовах стаціонару» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 4. Тарасова Наталя Володимирівна – «Психологічний супровід у дитячо-юнацькому спорті» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 5. Тимців Максим Миколайович – «Психолого-педагогічні умови розвитку професійної правосвідомості майбутніх поліцейських» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 6. Федоренко Олена Леонідівна – «Професійно важливі якості суддів як психологічна умова становлення їхньої особистості» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Науковцями школи опубліковано 240 наукових праць, із них: 16 монографій, 7 навчальних посібників, 160 статей у фахових та наукометричних виданнях.

НАУКОВА ШКОЛА

доктора психологічних наук, професора, професора кафедри психології та педагогічної освіти

Іванцової (Ivantzova) Наталі Борисівни

«ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ»

Наукові дослідження школи стосуються проблем професійного становлення особистості, формування її культури та самоконтролю, психологічної готовності і виховання в умовах суспільного реформування і невизначеності. У теперішній час школа працює над фундаментальною науковою темою «Формування суб’єктності майбутнього фахівця» (№ держреєстрації 0118U004147).

Захищені дисертаційні дослідження (кандидатські)

1. Гаврилова Олена Вікторівна – «Формування самоконтролю старших підлітків у скаутських об’єднаннях» – 2013 р. (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання – ДК № 016208 від 31. 05. 2013 р.).

2. Бреславська Ганна Богданівна – «Формування культури дозвілля студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами проектів у позааудиторній роботі» – 2013 р. (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання – ДК № 016207 від 27. 06. 2013 р.).

Поточне наукове керівництво дисертаційними дослідженнями (кандидатські)

 1. Жданова Анна Анатоліївна – «Психологічна готовність дітей дошкільного віку до навчання в умовах Нової української школи» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Науковцями школи опубліковано 76 наукових праць, із них: 4 монографії, 6 навчальних посібників, 55 статей у фахових та наукометричних виданнях.

НАУКОВА ШКОЛА

Заслуженого діяча науки та техніки України, доктора медичних наук, професора

Лук’янчука (Lukianchuk) Віктора Дмитровича

«РОЗРОБКА МЕТОДІВ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ НАСЛІДКІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ КИСНОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ»

Пріоритетним напрямком досліджень представників наукової школи є пошук, дослідження та розробка нових високоефективних і безпечних засобів лікарської профілактики й фармакотерапії наслідків гострого гіпоксичного синдрому, що формується за умов невідкладних станів. У теперішній час дослідники школи працюють над темою «Вивчення залежності між параметрами фармакокінетики, токсикометрії та хімічною будовою оригінальних координаційних сполук германію з різними металами та біолігандами» (№ держреєстрації 0116U006004).

Захищені дисертаційні дослідження (докторські та кандидатські)

 1. Бабенко Михайло Миколайович – «Пошук антидотно-лікувальних засобів серед германійорганічних сполук з біолігіндами на моделі гострого отруєння динітрортокрезолом» – 2009 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 2. Белоусова Ірина Петрівна – «Патогенетичне обгрунтування фармакокорекції гіпоксичного синдрому похідними ксантину» – 2000 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 3. Бібік Олена Юріївна – «Експериментальне обґрунтування комбінованого застосування ацелізин і тіотриазоліну в умовах гострої ішемії головного мозку» – 2002 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 4. Болгов Дмитрий Михайлович – «Лікувально-профілактична ефективність тіотриазоліну при синдромі тривалого роздавлювання» – 2003 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 5. Висоцька Лариса Валеріївна – «Пошук церебропротекторних засобів серед нових координаційних сполук германію з біолігандами» – 2009 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 6. Висоцький Антон Анатолійович – «Експериментальна оцінка церебропротекторної активності координаційної сполуки геоманію з біолігандами на моделі закритої черепно-млзгової травми» – 2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 7. Висоцький Ігор Юрійович — «Токсикодинаміка та терапія гострих інгаляційних отруєнь епоксидними смолами (експериментальне дослідження» – 2007 р. (спеціальність 14.03.06 – фармакологія та токсикологія).
 8. Войтенко Антон Георгійович – «Фармакологічне вивчення протигіпоксичної дії препарату авеол» – 2012 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 9. Гаврилов Іван Іванович – «Фармакотерапевтична ефективність корвітину за умов синдрому тривалого розчавлювання» – 2013 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 10. Гордійчук Дар’я Олександрівна – «Пародонтопротекторна активність ацетилцистеїну на моделі хронічного генералізованого пародонтиту» – 2015 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 11. Гризунова Галіна Константинівна – «Хемобіокінетіка епіхлоргідріна і її модифікація кверцетином» – 1993 р. (спеціальність 14.00.20 – токсикологія).
 12. Деркачевська Вікторія Василівна – «Експериментальна оцінка детоксикуючої активності корвітину при каловому перитоніті» – 2010 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 13. Дзубан Катерина Михайлівна – «Експериментальне обґрунтування профілактичного застосування блокаторів кальцієвих каналів в умовах гіпоксії на фоні перегріву» – 1996 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 14. Житіна Ірина Олександрівна – «Пошук засобів лікування цереброваскулярної недостатності ішемічного ґенезу в ряду нових різнометальних комплексів германію з гідроксокислотами» – 2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 15. Коробков Олексій Анатолійович – «Патогенетичне обгрунтування фармакокорекції синдрому тривалого роздавлювання пентоксифіліном» – 2002 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 16. Кравець Дмитрий Станиславович – «Токсикокінетика динітроортокрезолу в умовах профілактичного застосування силібору з ацетатом альфа-токоферолу» – 2001 р. (спеціальність 14.03.06 – фармакологія та токсикологія).
 17. Крилова Олена Володимірівна – «Фармакокінетичний аналіз церебропротекторної дії координаційної сполуки германію з оксиетиліедендифосфоновою кислотою та пірацетамом» – 2010 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 18. Лисенко Олена Анатоліївна – «Вплив БЕМІТ на функціональний стан печінки щурів при гіпоксичної гіпоксії на тлі перегріву» – 1994 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 19. Лучишин Тарас Романович – «Пошук засобів фармакотерапії синдрому ендогенної інтоксикації серед координаційних сполук германію» – 2013 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 20. Немятих Оксана Дмитрівна – «Пошук засобів профілактики гіпоксії замкнутого простору» – 2004 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 21. Оглобліна Мирослава Володимірівна – «Пошук засобів профілактики ішемії головного мозку серед антиоксидантів в ряду похідних тіазолідину» – 2006 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 22. Поліщук Євген Миколайович – «Експериментальне обґрунтування доцільості застосування нової координаційної сполуки Цереброгерм для лікування травматичного пошкодження головного мозку» – 2016 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 23. Рензяк Сергій Ярославович – «Пошук та вивчення антигіпоксантів з термопротекторними властивостями серед 4-тіазолідинів» – 2009 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 24. Рисухіна Наталія Володимірівна – «Фармакодинаміка та фармакокінетика потенційного церебропротектора ВІТАГЕРМ-2 на моделі закритої черепно-мозгової травми» – 2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 25. Савченкова Лариса Василівна – «Експериментальне обґрунтування шляхів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в нагріваючому мікрокліматі» – 1999 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 26. Савченкова Лариса Василіївна – «Фармакологічна регуляція метаболічних процесів при одночасному впливі на організм гострої гіпоксичної гіпоксії з гіпертермією» – 1991 р.( спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 27. Семенова Іріна Олександрівна – «Вплив комбінації кверцетину з ацетилсаліциловою кислотою на біохемілюмінесценції у тварин з гипоксическим синдромом» – 1998 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 28. Січанова Олена Вікторівна – «Токсикокінетика динітроортокрезолу в умовах профілактичного застосування силібору з ацетатом альфа-токоферолу» – 1999 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 29. Ткаченко Євгенія Василівна – «Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності нового похідного тіазолідину при гіпоксичному синдромі» – 2007 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 30. Федорова Валерія Сергіївна – «Фармакотерапевтична ефективність ацетилцистеїну на моделі закритої черепно-мозгової травми» – 2012 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 31. Шебалдова Катерина Олександрівна – «Експериментальне обґрунтування розробки засобів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в ряду координаційних сполук германію» –2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).

Підготовлені до захисту дисертаційні дослідження (кандидатські)

 1. Літвіненко Дмитро Федорович – «Пошук потенційного антигіпоксанта серед нових координаційних сполук германію та дослідження його фармакокінетики» (спеціальність 14.03.05. –фармакологія).

НАУКОВА ШКОЛА

доктора  юридичних наук, професора, професора кафедри права

 факультету економіки і права

 ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (наукова школа юриспруденції професора Аланкіра)

Кириченка (Kirichenko) Олександра Анатолійовича

«Інноваційні доктрини та концепції найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення та дотримання правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів, попередження його порушення та у разі порушення максимально повного його відновлення»

Дисертаційні дослідження,

наукову консультацію чи наукове керівництво якими здійснював

професор О. А. Кириченко

1. Басай В. Д. Основи криміналістичної одорології: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза» / Віктор Давидович Басай; Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2003. 32 с.

2. Ткач Ю.Д. Поняття і системно-структурна будова криміналістики: автореф. дис. … канд. юрид. наук спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Юрій Дмитрович Ткач; Одеськ. юрид. ін-т Університету вн. справ України. Одеса, 2004. 21 с.

3. Кириленко Є. В. Теоретичні та інші передумови реформування адміністративного права та процесу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Євген Володимирович Кириленко; Інститут законодавства Верховної Ради   України. Київ, 2012. 20 с.

4. Тунтула О. С. Отримання доказів та форми їх представлення, оцінки та використання у кримінальному провадженні України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Олександра Сергіївна Тунтула; Національна академія прокуратури України. Київ, 2013. 20 с.

5. Шаповалова В. С. Поняття, співвідношення та класифікація кримінальної зброї (криміналістичний аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Вікторія Сергіївна Шаповалова; Донецький юридичний інститут МВС України. Кривий Ріг, 2015. 21 с.

Александр Анатольевич Кириченко разработал лично или в соавторстве с иными представителями научной школы новейшие доктрины:

– трех базисных значений (свойств) права как одного из способов дистанционного нормативного управления волей социосубъектов, одной из базисных категорий правового статуса (прав, свобод, обязанностей, интересов) социосубъектов (физических и юридических лиц, государства, межгосударственных образований) и как суммативной категории, объединяющей все разработанное правовое регулирование;

– базисных задач юриспруденции по разработке и применению наиболее эффективного, рационального и качественного правового регулирования необходимых сторон общественной жизни и средств преодоления правонарушений;

– базисных объектов юриспруденции в виде права и средств преодоления правонарушений;

– базисных направлений юридической деятельности в виде правотворческой (законотворческой; подзаконнотворческой), правоприменительной, антиделиктной, юриднаучной и юридобразовательной деятельности;

– суда как единого антиделиктного органа в виде Верховного Суда Украины с Конституционной, Антикриминальной, Административной, Трудовой, Де-факто имущественно-договорной (гражданской) и Де-юре имущественно-договорной (хозяйственной) судебными палатами, которые дублируются на уровне областного суда и отражаются в соответствующей специализации судей местных судов;

– бесплатного и доступного одиннадцатиуровневого юридического образования и его учебного обеспечения;

– абсолютной и относительной недопустимости ухудшения правового статуса социосубьектов;

– Конституционного (вместо Конституции Украины и конституционных законов), Административного и Трудового кодекса Украины и Кодекса конституционного (взамен Регламента Конституционного Суда Украины и Кодекса административного судопроизводства), административного (вместо КоАП Украины), трудового, ордистического, исправительно-трудового, исполнительного и иных видов судопроизводства Украины;

– сущности и разграничения прямого и делегированного семье, коллективу или социоокружению государственного принуждения и насилия в контексте противодействия вненормативному поведению и др.

Ученые школы осуществляют доктринальные и прикладные исследования широкого спектра проблем юридической науки.

http://expertize-journal.org.ua/images/Vinograd.jpg

Андрею Кимовичу Виноградову, кандидату юридических наук, доценту, доценту кафедры уголовного и административного права Одесского национального морского университета, принадлежит обоснование общеправовой сущности и перечня обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, и отражение их в Конституционном кодексе Украины.

Евгений Владимирович Кириленко, кандидат юридических наук, советник юстиции, заместитель начальника Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 Николаевской области, разработал инновационное понимание сущности и видового деления юридической ответственности на позитивную и негативную конституционную, антикриминальную, административную, дисциплинарную, гражданскую и хозяйственную ответственность.

http://expertize-journal.org.ua/images/KirichCA.png

Сергей Анатольевич Кириченко, кандидат юридических наук, предложил видовое деление криминальных правонарушений на преступления, парапреступления, квазипреступления, квазипарапреступления, паранесчастные случаи и несчастные случаи, а административных, дисциплинарных, гражданских и хозяйственных правонарушений на аналогичные виды проступков и казусов.

http://expertize-journal.org.ua/images/Lancedova.jpg

Юлия Александровна Ланцедова, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Учебно-научного юридического института Национального авиационного университета, создала концепции профессионализма, сбалансированности и достаточности функций субъектов властных полномочий; сущности, последовательности и иных закономерностей работы с разными источниками антиделиктных сведений; основных и дополнительных базисных юридических свойств доказательств.

http://expertize-journal.org.ua/images/Tkach.jpg

Юрий Дмитриевич Ткач, кандидат юридических наук, разработал основы криминалистики и ордистики как антиделиктных неправовых методических юридических наук; систему их теорологических учений, базисных и специальных частных учений; определил сущность базисных собственно криминалистических методов.

http://expertize-journal.org.ua/images/Tuntula.jpg

Александра Сергеевна Тунтула, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой гражданского и уголовного права и процесса юридического факультета Черноморского национального университета имени Петра Могилы, представила исчерпывающее видовое деление субъективных, объективных и смешанных источников антиделиктных сведений; раскрыла сущность и перспективу развития каждой из антиделиктных юридических наук.

http://expertize-journal.org.ua/images/Shapovalova.jpg

Виктория Сергеевна Шаповалова, кандидат юридических наук, прокурор отдела процессуального руководства управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры и процессуального руководства прокуратуры Николаевской области, юрист 1 класса, создала основы криминалистической оружиеделиктики; определила базисные признаки и классификацию криминального механического, огнестрельного и взрывного оружия и их следов.

Представителями школы разработана и новая доктрина классификации юридических наук в контексте их гипергрупповых задач на теорологические, регулятивные и антиделиктные (базисноантиделиктные, процедурные, методические) юридические науки, которая аналогично периодической таблице Д. И. Менделеева охватывает все существующие и перспективные юридические науки и определяет их действительные научные основы.

Все разработки научной школы профессора Аланкира в сфере юриспруденции образуют надежную доктринальную основу для реального построения украинского и иных государств как правовых.

НАУКОВА ШКОЛА

доктора економічних наук, професора

Соловйова (Soloviov) Ігора Олександровича

«КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕС- ПРОЦЕСІВ»

Науковий пошук дослідників школи зосереджений на проблемах розвитку маркетингу та зовнішньо-економічної діяльності аграрних та переробних підприємств.

Захищені дисертаційні дослідження (кандидатські)

 1. Кирилов Юрій Євгенович – «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна». – 2005 р. (спеціальність 08.07.02 –економіка сільського господарства в АПК).
 2. Стахорський Олександр Олександрович – «Вплив інновацій на формування експортного потенціалу аграрних підприємств». – 2010 р. (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами).
 3. Федорова Тетяна Володимирівна – «Підвищення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі». – 2015 р. (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами).
 4. Шабля Олександр Сергійович – «Ефективність виробництва баштанних культур та розвиток маркетингу в галузі». – 2010 р. (спеціальність – 08.00.04  – економіка та управління підприємствами).
 5. Яшина Ірина Михайлівна – «Управління сільськогосподарськими підприємствами малого бізнесу на засадах маркетингу». – 2016 р. (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами).

Поточне наукове керівництво дисертаційними дослідженнями (кандидатські)

1. Потанер Лідія Дмитрівна – «Маркетингово-логістичне забезпечення збутової діяльності аграрних підприємств» (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами).

Науковцями школи опубліковано 223 наукових та науково-методичних праць, із них: 8 монографій, 6 навчальних посібників, 157 статей у фахових та наукометричних виданнях.

НАУКОВА ШКОЛА

доктора  філософських наук, професора, професора кафедри журналістики та філології медико-соціономічного факультету

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

Берегової Галини Дмитрівни

«Філософія освіти»

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2418-7178

ResearcherID https://publons.com/researcher/1409170/halyna-berehova/AAD-7453-2020

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=hsIRk2sAAAAJ&hl=ru

Academia education https://independent.academia.edu/HalynaBerehova

Е-mailgberegova@meta.uagberegova7@gmail.com

Діяльність школи спрямована на розвиток вищої освіти України.

Науково-дослідна тема школи

«Професійна освіта як складова системи вищої освіти України» (0119U101641).

Пріоритетні тематичні напрями 

Удосконалення методики навчання майбутніх фахівців у вищих закладах освіти.

Розробка системи підвищення якості вищої освіти в Україні.

Інноваційні методи навчання, учіння та викладання в закладах вищої освіти.

Формування особистості майбутнього фахівця.

Формування культури мовлення майбутніх фахівців.

Дослідницька діяльність молодих вчених

 1. Публікація наукових статей у міжнародних наукових збірниках.
 2. Публікація наукових статей у фахових виданнях України.
 3. Участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях.
 4. Проведення університетської науково-практичної конференції.
 5. Видання збірників з тезами та статтями за результатами роботи університетської конференції.
 6. Публікація підручників і навчальних посібників з навчальних дисциплін.
 7. Видання колективної монографії з філософсько-освітнього спрямування.
 8. Створення філософсько-освітніх (просвітницьких) студій для здобувачів вищої освіти усіх рівнів навчання. 

Опубліковані в межах наукової школи науково-методичні праці:

 1. Берегова Г.Д., Дробітько А.І., Дубовик Л. П. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. Херсон: Олді-плюс,  2019. 162 с.
 2. Берегова Г.Д., Дробітько А.І., Дубовик Л. П. Основи наукових досліджень: Практикум. Херсон: Олді-плюс,  2020. 216 с.
 3. Берегова Г. Д. Культура мовлення у структурі професійної підготовки молоді: Монографія. Херсон: ,  2021. 216 с.

Опубліковані в межах наукової школи наукові праці: 

 1. Берегова Галина. Філософія освіти: прагматистсько-інструменталістська концепція формування людини майбутнього у вищій школі. Міжнародний журнал «Future human image». 2016. №3(6). С. 31-45 (WOS). 
 2. Berehova Halyna. The Philosophy of  Unity and Development of  Harmony as an Option of the Anthropocosmic WorldView. The Academic Journal «Philosophy and Cosmology». Volume 18. Kyiv: International Society of Philosophy and Cosmology, 2017. p. 104-111 (WOS).
 3. Берегова Г.Д. Сучасна освіта: між консерватизмом і лібералізмом. Virtus: Scientific Journal. February # 31. Канада: Монреаль, 2019. С.53-56.
 4. Берегова Г.Д. Журналістська освіта: загальні тенденції та спрямування.  Стратегії та модуси соціального буття сучасної людини: захист та допомога. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова; Чернігів: НУ Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка, 2019. С.139-144.
 5. Берегова Г.Д.Міждисциплінарний статус і багатовимірність категорії «особистість».  Збірник наукових праць Sophia Prima: діалог вічного повернення. К.: Вид-во ВІР УАН, 2019. №1 (1). С. 20-25.
 6. Берегова Г.Д. Інтелектуальне пізнання як енергетична взаємодія. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Випуск №153. 2020. С. 238-243.
 1. Берегова Г.Д., Герасименко М.В.  Суспільне буття як екстраполяція ідей. Практична філософія. 2020. № 1. С. 19-23.
 2. Berehova, Halyna. Philosophy of Education: Cosmism in the System of Philosophical Knowledge.  FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA. T. 31. Nr. 1. Lietuvos mokslų akademija, 2020. p. 43-50 (WOS)

Захищені дисертації:

 1. Герасименко М. В. Ідея як фактор суспільного функціонування, кандидат філософських наук:  09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 31 травня 2016 р., спеціалізована вчена рада Д 26.456.01, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
 2. Костючков С.К. Біофілософська домінанта освітньої концепції в умовах становлення громадянського суспільства: доктор філос. наук: 09.00.10 – філософія освіти, 31 січня 2019 року, спеціалізована вчена рада Д 26.053.16 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Керівництво науковими дослідженнями:

 1. Павєл Н. В. «Формування медіа-культури майбутніх журналістів».
 2. Дробітько А. І. «Універсалістська етика дискурсу розуміння в контексті модернізації вітчизняної освіти».
 3. Романова О. Б. «Допрофесійна підготовка у системі вищої освіти України».

САВЧЕНКОВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА

Наукові публікації:

1. Савченкова Л.В. Аналіз споживання β-лактамних антибіотиків в багатопрофільному стаціонарі республіки Таджикистан з використанням DDD-методології / Л. В. Савченкова, М. Н. Саідова, І. П. Джабаров // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. — Київ, 2017. — 484 с.

Авторські свідоцтва та/або патенти:

1. Патент на корисну модель 98593 Україна, МПК (2012.01) С2Лікарський засіб у формі таблеток на основі кріоактивованого порошку плодів аронії  / Дмитрієвський Д.І., Савченкова Л.В., Немятих О.Д., Рокотянська В.В., Акімова М.С.– № а201109288; заявл. 25.07.2011 ; опубл. 25.02.2012.

2. Патент на корисну модель 97749 Україна, МПК C07D 215/22A61K 31/4704A61P 29/00 N-r-аміди 4-гідрокси-6,7-диметоксі-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти, які виявляють анальгетичну активність / Моспанова О. В., Савченкова Л. В., Янкович С.І.Бевз О.В.Українець І.В.– № а201014919; заявл. 13.12.2010; опубл. 12.03.2012.

3. Патент на корисну модель 62140 Україна, МПК A61K 36/00 Спосіб фармакокорекції цукрового діабету / Бурцева О.В., Савченкова Л.В., Тернінко І.І.– № u201101803; заявл. 15.02.2011; опубл. 10.08.2011.

4. Патент на корисну модель 41703 Україна, A61B 10/00 Спосіб оцінки якості життя хворих з хімічними опіками стравоходу / Савченкова Л.В., Філатов Д. О.– № u200807511; заявл. 02.06.2008; опубл. 10.06.2009

5. Патент на корисну модель 23125 Україна, МПК: A61K 31/00Спосіб комбінованої фармакотерапії хронічної серцевої недостатності  / Бадінов О. В.Афоніна Т. В., Савченкова Л. В., опубл. 10.05.2007

[:en]

НАУКОВА ШКОЛА

доктора психологічних наук, професора, дійсного члена Міжнародної та Європейської академій природознавства (Великобританія, Шотландія), члена консалтингової групи Європейського науково-індустріального консорціуму(Великобританія, Шотландія), дійсного члена Академічного співтовариства (Ной-Ізенбург, Німеччина)

Євдокимової (Yevdokymova) Наталі Олексіївни

«СТРАТЕГІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ»

Науковий пошук дослідників школи зосереджений на проблемах розвитку особистісної ідентичності та рефлективності, професійного становлення особистості, формування способу життя, стратегій життєдіяльності та психологічного супроводу суб’єкта життєтворчості. У теперішній час школа працює над фундаментальною науковою темою «Формування суб’єктності майбутнього фахівця» (№ держреєстрації 0118U004147).

Захищені дисертаційні дослідження (кандидатські)

1. Мороз Руслана Анатоліївна – «Сімейні наративи як передумови розвитку особистісної ідентичності дітей старшого дошкільного віку» –2013 р. (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – ДК № 020956 від 03. 04. 2014 р.).

2. Маскалева Людмила Анатоліївна – «Психолого-педагогічні умови розвитку рефлексивності майбутніх психологів» – 2019 р. спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – ДК № 054096 від 15. 10. 2019 р.).

Підготовлені до захисту дисертаційні дослідження (кандидатські)

1. Бондар Катерина Володимирівна – «Феномен тілесності у структурі способу життя молодої жінки» (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

2. Казар’ян Павло Ашотович – «Особливості впливу волонтерської діяльності на професійний розвиток майбутніх психологів» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

3. Задіранова Ганна Вікторівна – «Антиципація майбутнього професійного становлення педагога» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Поточне наукове керівництво дисертаційними дослідженнями (кандидатські)

 1. Горобець Олена Вікторівна – «Динаміка здатності до імагінації у майбутніх психологів-символдраматистів» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 2. Кашекова Ольга Павлівна – «Мотивація досягнення успіху як чинник формування стратегій професійної діяльності майбутнього психолога» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 3. Раткогло Олена Миколаївна – «Психологічний супровід онкохворих дітей в умовах стаціонару» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 4. Тарасова Наталя Володимирівна – «Психологічний супровід у дитячо-юнацькому спорті» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 5. Тимців Максим Миколайович – «Психолого-педагогічні умови розвитку професійної правосвідомості майбутніх поліцейських» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 6. Федоренко Олена Леонідівна – «Професійно важливі якості суддів як психологічна умова становлення їхньої особистості» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Науковцями школи опубліковано 240 наукових праць, із них: 16 монографій, 7 навчальних посібників, 160 статей у фахових та наукометричних виданнях.

НАУКОВА ШКОЛА

доктора психологічних наук, професора, професора кафедри психології та педагогічної освіти

Іванцової (Ivantzova) Наталі Борисівни

«ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ»

Наукові дослідження школи стосуються проблем професійного становлення особистості, формування її культури та самоконтролю, психологічної готовності і виховання в умовах суспільного реформування і невизначеності. У теперішній час школа працює над фундаментальною науковою темою «Формування суб’єктності майбутнього фахівця» (№ держреєстрації 0118U004147).

Захищені дисертаційні дослідження (кандидатські)

1. Гаврилова Олена Вікторівна – «Формування самоконтролю старших підлітків у скаутських об’єднаннях» – 2013 р. (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання – ДК № 016208 від 31. 05. 2013 р.).

2. Бреславська Ганна Богданівна – «Формування культури дозвілля студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами проектів у позааудиторній роботі» – 2013 р. (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання – ДК № 016207 від 27. 06. 2013 р.).

Поточне наукове керівництво дисертаційними дослідженнями (кандидатські)

 1. Жданова Анна Анатоліївна – «Психологічна готовність дітей дошкільного віку до навчання в умовах Нової української школи» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Науковцями школи опубліковано 76 наукових праць, із них: 4 монографії, 6 навчальних посібників, 55 статей у фахових та наукометричних виданнях.

НАУКОВА ШКОЛА

доктора  юридичних наук, професора, професора кафедри права

 факультету економіки і права

 ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (наукова школа юриспруденції професора Аланкіра)

Кириченка (Kirichenko) Олександра Анатолійовича

«Інноваційні доктрини та концепції найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення та дотримання правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів, попередження його порушення та у разі порушення максимально повного його відновлення»

Дисертаційні дослідження,

наукову консультацію чи наукове керівництво якими здійснював

професор О. А. Кириченко

1. Басай В. Д. Основи криміналістичної одорології: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза» / Віктор Давидович Басай; Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2003. 32 с.

2. Ткач Ю.Д. Поняття і системно-структурна будова криміналістики: автореф. дис. … канд. юрид. наук спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Юрій Дмитрович Ткач; Одеськ. юрид. ін-т Університету вн. справ України. Одеса, 2004. 21 с.

3. Кириленко Є. В. Теоретичні та інші передумови реформування адміністративного права та процесу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Євген Володимирович Кириленко; Інститут законодавства Верховної Ради   України. Київ, 2012. 20 с.

4. Тунтула О. С. Отримання доказів та форми їх представлення, оцінки та використання у кримінальному провадженні України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Олександра Сергіївна Тунтула; Національна академія прокуратури України. Київ, 2013. 20 с.

5. Шаповалова В. С. Поняття, співвідношення та класифікація кримінальної зброї (криміналістичний аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Вікторія Сергіївна Шаповалова; Донецький юридичний інститут МВС України. Кривий Ріг, 2015. 21 с.

Діяльність та здобутки

наукової школи юриспруденції професора Аланкіра

У 2001 р. О.А. Кириченко заснував та і по цей час здійснює керівництво науковою школою юриспруденції професора Аланкіра, представниками якої розроблено вже понад 250 інноваційних доктрин та концепцій юриспруденції, що у сукупності складають належну доктринальну, законодавчу та іншу прикладну основу для становлення будь-якої держави світу як правової.

Відомості про діяльність та наукові здобутки даної наукової школи юриспруденції були опубліковані у 2018 р. у книзі «Правова еліта України (див. Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій. Правова еліта України. Київ : Вид-во «Логос», 2018.  С. 74. URL:  http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=peu2018&load=ns25.html ), а більш розгорнуті відомості у реферативно-науковому журналі (див. Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці : Електронний журнал. Електронне реферативно-наукове видання. URL : http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a), що було зроблено таким чином :

Научная школа юриспруденции профессора Аланкира начала формироваться в Украине с момента защиты А. А. Кириченко в 1992 г. кандидатской диссертации, в которой уже был представлен целый ряд инновационных подходов при работе с микрообъектологическими сведениями, в частности, и вещественными источниками антикриминальных сведений, вообще. Но наиболее активно школа стала развиваться с 2000 г. и постепенно крепла по мере разработки ее представителями в рамках диссертационных и текущих научных исследований тех или иных новейших доктрин и концепций юриспруденции. В настоящее время 10 ученых данной школы разработали более 250 новейших доктрин и концепций юриспруденции, которые получили весьма широкую научную апробацию.

Наиболее результативен в этом отношении А. А. Кириченко, который выступил с докладами и сообщениями о разработанных лично или с иными представителями школы новых доктринах и концепциях юриспруденции на 254 научно-практических конференциях и иных научных мероприятиях и имеет 777 публикаций, в т.ч. 23 монографии, 192 учебных и практических пособия, 57 научных статей, опубликованных в отечественных «фаховых» изданиях (в которых могут быть представлены результаты диссертационных исследований), 57 научных статей и тезисов докладов – в зарубежных рецензированных и иных изданиях, в т.ч. и в изданиях стран Европейского Союза, и др.

Ю. А. Ланцедова приняла участие в 189 конференциях и иных научных мероприятиях и имеет 371 публикацию, в т.ч. 5 монографий, 75 учебных пособий, 1 научную статью, опубликованную в международной наукометрической базе данных «Web of Science», 27 научных статей – в отечественных «фаховых» изданиях, 39 научных статей и тезисов докладов – в зарубежных рецензированных и иных изданиях, в т.ч. и в изданиях стран ЕС, и др.

А. С. Тунтула представила разработанные лично и с иными представителями школы новые доктрины и концепции юриспруденции на 175 конференциях и иных научных мероприятиях и в 427 публикациях, в т.ч. в 5 монографиях, 105 учебных пособиях, 25 «фаховых» научных статьях, 50 научных статьях и тезисах докладов, опубликованных в зарубежных рецензированных и иных изданиях, в т.ч. и в изданиях стран ЕС, и т.д.

О колоссальном интересе к разработанным школой новым доктринам и концепциям юриспруденции свидетельствует их систематическое тиражирование по многочисленным интернет-адресам и сайтам. К примеру, одна из первых наиболее обстоятельных систематизированных презентаций «Кириченко А. А. Около двухсот лучших доктрин и концепций юриспруденции научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии): научный гипердоклад / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова / 57 544 слова. 186 с.», представленная 18-19.10.2013 г. в рамках Четвертого Пермского международного конгресса ученых-юристов, в течение 2013-2014 годов была растиражирована неизвестными заинтересованными лицами по более чем 150 различным интернет-адресам и сайтам.

Одна из последних систематизированных научных апробаций новых доктрин и концепций юриспруденции данной школы осуществлена в рамках публикации сборника научных статей по результатам проведения Международной научно-практической конференции «Первые Николаевские юридические дискуссии», проведенной 18.05.2016 г., в котором был предусмотрен отдельный раздел «Презентация наилучших новейших доктрин и концепций юриспруденции научной школы профессора Аланкира: приглашение к дискуссии». URL: https://goo.gl/2Wfzpi

Александр Анатольевич Кириченко разработал лично или в соавторстве с иными представителями научной школы новейшие доктрины:

– трех базисных значений (свойств) права как одного из способов дистанционного нормативного управления волей социосубъектов, одной из базисных категорий правового статуса (прав, свобод, обязанностей, интересов) социосубъектов (физических и юридических лиц, государства, межгосударственных образований) и как суммативной категории, объединяющей все разработанное правовое регулирование;

– базисных задач юриспруденции по разработке и применению наиболее эффективного, рационального и качественного правового регулирования необходимых сторон общественной жизни и средств преодоления правонарушений;

– базисных объектов юриспруденции в виде права и средств преодоления правонарушений;

– базисных направлений юридической деятельности в виде правотворческой (законотворческой; подзаконнотворческой), правоприменительной, антиделиктной, юриднаучной и юридобразовательной деятельности;

– суда как единого антиделиктного органа в виде Верховного Суда Украины с Конституционной, Антикриминальной, Административной, Трудовой, Де-факто имущественно-договорной (гражданской) и Де-юре имущественно-договорной (хозяйственной) судебными палатами, которые дублируются на уровне областного суда и отражаются в соответствующей специализации судей местных судов;

– бесплатного и доступного одиннадцатиуровневого юридического образования и его учебного обеспечения;

– абсолютной и относительной недопустимости ухудшения правового статуса социосубьектов;

– Конституционного (вместо Конституции Украины и конституционных законов), Административного и Трудового кодекса Украины и Кодекса конституционного (взамен Регламента Конституционного Суда Украины и Кодекса административного судопроизводства), административного (вместо КоАП Украины), трудового, ордистического, исправительно-трудового, исполнительного и иных видов судопроизводства Украины;

– сущности и разграничения прямого и делегированного семье, коллективу или социоокружению государственного принуждения и насилия в контексте противодействия вненормативному поведению и др.

Ученые школы осуществляют доктринальные и прикладные исследования широкого спектра проблем юридической науки.

http://expertize-journal.org.ua/images/Vinograd.jpg

Андрею Кимовичу Виноградову, кандидату юридических наук, доценту, доценту кафедры уголовного и административного права Одесского национального морского университета, принадлежит обоснование общеправовой сущности и перечня обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, и отражение их в Конституционном кодексе Украины.

Евгений Владимирович Кириленко, кандидат юридических наук, советник юстиции, заместитель начальника Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 Николаевской области, разработал инновационное понимание сущности и видового деления юридической ответственности на позитивную и негативную конституционную, антикриминальную, административную, дисциплинарную, гражданскую и хозяйственную ответственность.

http://expertize-journal.org.ua/images/KirichCA.png

Сергей Анатольевич Кириченко, кандидат юридических наук, предложил видовое деление криминальных правонарушений на преступления, парапреступления, квазипреступления, квазипарапреступления, паранесчастные случаи и несчастные случаи, а административных, дисциплинарных, гражданских и хозяйственных правонарушений на аналогичные виды проступков и казусов.

http://expertize-journal.org.ua/images/Lancedova.jpg

Юлия Александровна Ланцедова, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Учебно-научного юридического института Национального авиационного университета, создала концепции профессионализма, сбалансированности и достаточности функций субъектов властных полномочий; сущности, последовательности и иных закономерностей работы с разными источниками антиделиктных сведений; основных и дополнительных базисных юридических свойств доказательств.

http://expertize-journal.org.ua/images/Tkach.jpg

Юрий Дмитриевич Ткач, кандидат юридических наук, разработал основы криминалистики и ордистики как антиделиктных неправовых методических юридических наук; систему их теорологических учений, базисных и специальных частных учений; определил сущность базисных собственно криминалистических методов.

http://expertize-journal.org.ua/images/Tuntula.jpg

Александра Сергеевна Тунтула, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой гражданского и уголовного права и процесса юридического факультета Черноморского национального университета имени Петра Могилы, представила исчерпывающее видовое деление субъективных, объективных и смешанных источников антиделиктных сведений; раскрыла сущность и перспективу развития каждой из антиделиктных юридических наук.

http://expertize-journal.org.ua/images/Shapovalova.jpg

Виктория Сергеевна Шаповалова, кандидат юридических наук, прокурор отдела процессуального руководства управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры и процессуального руководства прокуратуры Николаевской области, юрист 1 класса, создала основы криминалистической оружиеделиктики; определила базисные признаки и классификацию криминального механического, огнестрельного и взрывного оружия и их следов.

Представителями школы разработана и новая доктрина классификации юридических наук в контексте их гипергрупповых задач на теорологические, регулятивные и антиделиктные (базисноантиделиктные, процедурные, методические) юридические науки, которая аналогично периодической таблице Д. И. Менделеева охватывает все существующие и перспективные юридические науки и определяет их действительные научные основы.

Все разработки научной школы профессора Аланкира в сфере юриспруденции образуют надежную доктринальную основу для реального построения украинского и иных государств как правовых.

НАУКОВА ШКОЛА

Заслуженого діяча науки та техніки України, доктора медичних наук, професора

Лук’янчука (Lukianchuk) Віктора Дмитровича

«РОЗРОБКА МЕТОДІВ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ НАСЛІДКІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ КИСНОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ»

Пріоритетним напрямком досліджень представників наукової школи є пошук, дослідження та розробка нових високоефективних і безпечних засобів лікарської профілактики й фармакотерапії наслідків гострого гіпоксичного синдрому, що формується за умов невідкладних станів. У теперішній час дослідники школи працюють над темою «Вивчення залежності між параметрами фармакокінетики, токсикометрії та хімічною будовою оригінальних координаційних сполук германію з різними металами та біолігандами» (№ держреєстрації 0116U006004).

Захищені дисертаційні дослідження (докторські та кандидатські)

 1. Бабенко Михайло Миколайович – «Пошук антидотно-лікувальних засобів серед германійорганічних сполук з біолігіндами на моделі гострого отруєння динітрортокрезолом» – 2009 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 2. Белоусова Ірина Петрівна – «Патогенетичне обгрунтування фармакокорекції гіпоксичного синдрому похідними ксантину» – 2000 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 3. Бібік Олена Юріївна – «Експериментальне обґрунтування комбінованого застосування ацелізин і тіотриазоліну в умовах гострої ішемії головного мозку» – 2002 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 4. Болгов Дмитрий Михайлович – «Лікувально-профілактична ефективність тіотриазоліну при синдромі тривалого роздавлювання» – 2003 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 5. Висоцька Лариса Валеріївна – «Пошук церебропротекторних засобів серед нових координаційних сполук германію з біолігандами» – 2009 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 6. Висоцький Антон Анатолійович – «Експериментальна оцінка церебропротекторної активності координаційної сполуки геоманію з біолігандами на моделі закритої черепно-млзгової травми» – 2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 7. Висоцький Ігор Юрійович — «Токсикодинаміка та терапія гострих інгаляційних отруєнь епоксидними смолами (експериментальне дослідження» – 2007 р. (спеціальність 14.03.06 – фармакологія та токсикологія).
 8. Войтенко Антон Георгійович – «Фармакологічне вивчення протигіпоксичної дії препарату авеол» – 2012 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 9. Гаврилов Іван Іванович – «Фармакотерапевтична ефективність корвітину за умов синдрому тривалого розчавлювання» – 2013 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 10. Гордійчук Дар’я Олександрівна – «Пародонтопротекторна активність ацетилцистеїну на моделі хронічного генералізованого пародонтиту» – 2015 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 11. Гризунова Галіна Константинівна – «Хемобіокінетіка епіхлоргідріна і її модифікація кверцетином» – 1993 р. (спеціальність 14.00.20 – токсикологія).
 12. Деркачевська Вікторія Василівна – «Експериментальна оцінка детоксикуючої активності корвітину при каловому перитоніті» – 2010 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 13. Дзубан Катерина Михайлівна – «Експериментальне обґрунтування профілактичного застосування блокаторів кальцієвих каналів в умовах гіпоксії на фоні перегріву» – 1996 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 14. Житіна Ірина Олександрівна – «Пошук засобів лікування цереброваскулярної недостатності ішемічного ґенезу в ряду нових різнометальних комплексів германію з гідроксокислотами» – 2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 15. Коробков Олексій Анатолійович – «Патогенетичне обгрунтування фармакокорекції синдрому тривалого роздавлювання пентоксифіліном» – 2002 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 16. Кравець Дмитрий Станиславович – «Токсикокінетика динітроортокрезолу в умовах профілактичного застосування силібору з ацетатом альфа-токоферолу» – 2001 р. (спеціальність 14.03.06 – фармакологія та токсикологія).
 17. Крилова Олена Володимірівна – «Фармакокінетичний аналіз церебропротекторної дії координаційної сполуки германію з оксиетиліедендифосфоновою кислотою та пірацетамом» – 2010 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 18. Лисенко Олена Анатоліївна – «Вплив БЕМІТ на функціональний стан печінки щурів при гіпоксичної гіпоксії на тлі перегріву» – 1994 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 19. Лучишин Тарас Романович – «Пошук засобів фармакотерапії синдрому ендогенної інтоксикації серед координаційних сполук германію» – 2013 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 20. Немятих Оксана Дмитрівна – «Пошук засобів профілактики гіпоксії замкнутого простору» – 2004 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 21. Оглобліна Мирослава Володимірівна – «Пошук засобів профілактики ішемії головного мозку серед антиоксидантів в ряду похідних тіазолідину» – 2006 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 22. Поліщук Євген Миколайович – «Експериментальне обґрунтування доцільості застосування нової координаційної сполуки Цереброгерм для лікування травматичного пошкодження головного мозку» – 2016 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 23. Рензяк Сергій Ярославович – «Пошук та вивчення антигіпоксантів з термопротекторними властивостями серед 4-тіазолідинів» – 2009 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 24. Рисухіна Наталія Володимірівна – «Фармакодинаміка та фармакокінетика потенційного церебропротектора ВІТАГЕРМ-2 на моделі закритої черепно-мозгової травми» – 2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 25. Савченкова Лариса Василівна – «Експериментальне обґрунтування шляхів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в нагріваючому мікрокліматі» – 1999 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 26. Савченкова Лариса Василіївна – «Фармакологічна регуляція метаболічних процесів при одночасному впливі на організм гострої гіпоксичної гіпоксії з гіпертермією» – 1991 р.( спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 27. Семенова Іріна Олександрівна – «Вплив комбінації кверцетину з ацетилсаліциловою кислотою на біохемілюмінесценції у тварин з гипоксическим синдромом» – 1998 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 28. Січанова Олена Вікторівна – «Токсикокінетика динітроортокрезолу в умовах профілактичного застосування силібору з ацетатом альфа-токоферолу» – 1999 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 29. Ткаченко Євгенія Василівна – «Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності нового похідного тіазолідину при гіпоксичному синдромі» – 2007 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 30. Федорова Валерія Сергіївна – «Фармакотерапевтична ефективність ацетилцистеїну на моделі закритої черепно-мозгової травми» – 2012 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).
 31. Шебалдова Катерина Олександрівна – «Експериментальне обґрунтування розробки засобів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в ряду координаційних сполук германію» –2014 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).

Підготовлені до захисту дисертаційні дослідження (кандидатські)

 1. Літвіненко Дмитро Федорович – «Пошук потенційного антигіпоксанта серед нових координаційних сполук германію та дослідження його фармакокінетики» (спеціальність 14.03.05. –фармакологія).

НАУКОВА ШКОЛА

доктора економічних наук, професора

Соловйова (Soloviov) Ігора Олександровича

«КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕС- ПРОЦЕСІВ»

Науковий пошук дослідників школи зосереджений на проблемах розвитку маркетингу та зовнішньо-економічної діяльності аграрних та переробних підприємств.

Захищені дисертаційні дослідження (кандидатські)

 1. Кирилов Юрій Євгенович – «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна». – 2005 р. (спеціальність 08.07.02 –економіка сільського господарства в АПК).
 2. Стахорський Олександр Олександрович – «Вплив інновацій на формування експортного потенціалу аграрних підприємств». – 2010 р. (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами).
 3. Федорова Тетяна Володимирівна – «Підвищення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі». – 2015 р. (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами).
 4. Шабля Олександр Сергійович – «Ефективність виробництва баштанних культур та розвиток маркетингу в галузі». – 2010 р. (спеціальність – 08.00.04  – економіка та управління підприємствами).
 5. Яшина Ірина Михайлівна – «Управління сільськогосподарськими підприємствами малого бізнесу на засадах маркетингу». – 2016 р. (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами).

Поточне наукове керівництво дисертаційними дослідженнями (кандидатські)

1. Потанер Лідія Дмитрівна – «Маркетингово-логістичне забезпечення збутової діяльності аграрних підприємств» (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами).

Науковцями школи опубліковано 223 наукових та науково-методичних праць, із них: 8 монографій, 6 навчальних посібників, 157 статей у фахових та наукометричних виданнях.