Рада роботодавців

Шановні роботодавці, представники підприємств, компаній,  закладів, органів місцевого самоврядування та всі зацікавленні  особи (стейкхолдери)!

З метою покращення освітнього процесу, формування якісного професійно-орієнтованого освітнього простору та індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в нашому ЗВО, запрошуємо Вас прийняти участь в обговоренні  наступних питань:

1. Участь в Раді роботодавців.

2. Удосконалення професійних вимог до підготовки фахівців.

3. Оцінка якості проєту освітньої програми

4. Залучення здобувачів вищої освіти до виробничої та дослідницької діяльності.

5. Заходи формування професійної компетентності майбутніх фахівців.

6. Організація і проведення семінарів, тренінгів та майстер-класів.

7. Підвищення кваліфікації.

8. Проведення спільних заходів щодо професійної популяризації  та профорієнтації.

9. Розробка та використання галузевоспрямованих моделей підвищення якості роботи підприємств та закладів.

10. Консалтинг та реінжиніринг бізнес-процесів.

Чекаємо ваших пропозицій, зауважень та завжди відкриті до співпраці!

Шановні роботодавці, стейкхолдери!

 Для реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний  вибір навчальних дисциплін, під час формування блоку вибіркових дисциплін, просимо стейхолдерів внести пропозиції щодо кількості запропонованих дисциплін, їхньої актуальності, про їх  дотичність до спеціальностей, чи в змозі запропонований перелік дисциплін сформувати  компетентності, які потрібні для конкурентноспраможнього фахівця на ринку праці.

Перелік вибіркових компонентів освітньої програми 123 Комп’ютерна інженерія

Проекти освітніх програм

Проект 013 Початкова освіта

Проект 053 Психологія