Інформація про спеціальності кафедри інженерних технологій

Кафедра інженерних технологій призначена для здійснення підготовки фахівців:

– в галузі 27 “Транспорт” за спеціальністю 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”, денної та заочної форми навчання, освітній рівень – бакалавр;

– в галузі 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання освітній рівень – бакалавр, магістр;

– в галузі 19 “Архітектура та будівництво” за спеціальністю 193 « Геодезія та землеустрій», денної та заочної форми навчання освітній рівень – бакалавр.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T4KKNNFPL1'); (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://cdn.jsdelivr.net/npm/yandex-metrica-watch/tag.js", "ym"); ym(75202507, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true, trackHash:true });