Інформація про спеціальності кафедри інженерних технологій

Кафедра інженерних технологій призначена для здійснення підготовки фахівців:

– в галузі 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання освітній рівень – бакалавр, магістр;

– в галузі 27 “Транспорт” за спеціальністю 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”, денної та заочної форми навчання, освітній рівень – бакалавр;

– в галузі 19 “Архітектура та будівництво” за спеціальністю 193 « Геодезія та землеустрій», денної та заочної форми навчання освітній рівень – бакалавр.