Інформація про спеціальності кафедри інженерних технологій

Кафедра інженерних технологій призначена для здійснення підготовки фахівців:

– в галузі 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)», денної та заочної форми навчання, першого (бакалаврського рівня);

На даний час бізнесу стало вигідно мати високотехнологічну систему транспортної логістики, що піддається реальному управлінню і контролю. Систему, яка дозволить забезпечувати доставку товару з витратами, непідвладними оптимізації за ціною і якістю і здатну утримувати частку транспортних витрат у певному прогнозованому діапазоні. Саме логіст – це спеціаліст по економії, який знає як зберегти кошти на транспортуванні, як подешевше пройти митницю, як максимально швидко доставити товар покупцеві. Він не дозволить продукції припадати пилом на складі, фурі затриматися в дорозі. Тільки логісти можуть організувати такий шлях товару від виробника до споживача, який би дав мінімум витрат.

Випускники спеціальності «Транспортні технології» працюють на престижних посадах на державних та приватних підприємствах, як:

 • логіста
 • диспетчера з міжнародних перевезень
 • інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань
 • ревізора з безпеки руху
 • техніка-інспектора з контролю за використанням палива
 • ревізора автомобільного транспорту

– в галузі 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання освітній рівень – бакалавр, магістр;

Ця спеціальність пов’язана з апаратним забезпеченням комп’ютерної техніки і водночас підтримується потужною підготовкою з програмування.

На кафедрі викладають професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності:

 • архітектура комп’ютерів
 • комп’ютерні системи
 • комп’ютерна логіка та схемотехніка
 • програмування (C++, Java, Python та інші)
 • алгоритми та методи обчислень
 • сучасні операційні системи
 • адміністрування комп’ютерних мереж
 • глобальні та локальні комп’ютерні мережі
 • захист даних
 • Web- дизайн тощо

Випускник бакалавр за напрямом підготовки Комп’ютерна інженерія може працювати в галузях

 • Комп’ютеризації технічних систем
 • Комп’ютеризації обчислювальних систем
 • Програмування

На посадах:

 • Технік-електронік
 • Технік-програміст
 • Інженер-електронік
 • Інженер-системотехнік
 • Інженер-програміст

Випускник магістр за напрямом підготовки Комп’ютерна інженерія може працювати:

 • Науковим співробітником (обчислювальні системи)
 • Професіоналом комп’ютерних пристроїв, систем, комунікацій
 • Професіоналом в області комп’ютеризації інших технічних систем

– в галузі 19 “Архітектура та будівництво” за спеціальністю 193 « Геодезія та землеустрій», денної та заочної форми навчання освітній рівень – бакалавр.

Здобувачі вищої освіти набувають навиків використання сучасного геодезичного обладнання, навігаційного, геоінформаційного та фотограмметричного програмного забезпечення, проведення польових, дистанційних і камеральних досліджень та агрегування даних в галузі геодезії та землеустрої, організації та планування польових робіт, підготовки технічних звітів; проведення геодезичних робіт при складанні і перенесенні в натуру проектів землеустрою, проведення топографічного знімання та вертикального планування території, формування топографічних карт, організація даних для кадастрів

Посади, які можуть обіймати випускники:

Бакалавр має підготовку, зорієнтовану на виконання технічних завдань, зокрема, щодо виконання геодезичних робіт, картографування, землевпорядного проектування.

Випускники освітньої програми «Геодезія та землеустрій» успішно працюють на технічних посадах у геодезично-картографічних відділах, у відділах  головного управління земельних ресурсів,  управління земельних ресурсів та земельного кадастру, Головного управління Держгеокадастру, у відділах землеустрою та геодезії агрохолдингів та підприємств газовидобувного комплексу.

[:en]

Кафедра інженерних технологій призначена для здійснення підготовки фахівців:

– в галузі 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання освітній рівень – бакалавр, магістр;

– в галузі 27 “Транспорт” за спеціальністю 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”, денної та заочної форми навчання, освітній рівень – бакалавр;

– в галузі 19 “Архітектура та будівництво” за спеціальністю 193 « Геодезія та землеустрій», денної та заочної форми навчання освітній рівень – бакалавр.