Професорсько-викладацький склад

Гарькава В.Ф.

 завідувач кафедри інженерних технологій

Освіта:

 1. Паризький університет Сорбона, 2020 р., спеціальність – транспорт і логістика, кваліфікація – магістр з транспорту і логістики.
 2. Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, 2016 р., спеціальність – геодезія, картографія та землеустрій кваліфікація – інженер з геодезії, картографії та землеустрою.
 3. Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, 2021 р., спеціальність – комп’ютерна інженерія,   кваліфікація – магістр з комп’ютерної інженерії.
 4. Національний  університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2011р., спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – магістр з обліку і аудиту

Сертифікат на рівень володіння іноземною мовою (англ) В-2 № 59/17/18/K від 30.10.17р.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Спеціальність 08.00.11 –математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Вчене звання : Доцент кафедри економіки та інформаційної безпеки

Сфера наукових інтересів – розробка методологічних та науково-практичних засад математичного моделювання транспортних процесів, перевезень.

Публікації:

 1. The use of economic retro research for the methodological provision of the capitalization of enterprises // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, 79-83 (Наукометричне видання Web of Science)
 2. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & Kairov, V. . (2021). Modelagem e tendências de desenvolvimento do transporte rodoviário nos países do leste europeu. Laplage Em Revista7(1), p.285-292. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171724p.285-292
 3. Гарькава В.Ф. Чайка Д.О. Проблеми інформаційних технологій: наукове фахове видання Херсонського національного технічного університету. Херсон, 2016, 2(020), 132-139 (фахове видання)
 4. Гарькава В.Ф., Мишелов М.В. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ/ Держава та регіони Серія Економіка та підприємництво 1 (112) 2020  С.183-188 (фахове видання)
 5. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ/ Проблеми системного підходу в економіці, Випуск 4 (72)2019 C.136-141
 6. Гарькава В. Ф., Єганов О. Ю., Бандура В. М., Арамян А. М. Моделювання сучасних комп’ютерних систем: монографія. – Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2020. – 73 с. (розділи: МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ПРИ РОЗРОБЦІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ; ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ)
 7. Гарькава В.Ф., Мишелов М.В. ВИКЛИКИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ / Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво 2020 р., № 5 (116), С. 129-133.
 8. ЄГАНОВ О.Ю., ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., ГАРЬКАВА В.Ф. Транспортні системи та логістика монографія Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2021. – в друці 

Ел. адреса: ab011089@gmail.com


Думенко К.М

профессор кафедри

Освіта:

 1. Миколаївський державний аграрний університет, 2003, кваліфікація-магістр інженер-механік
 2. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Центр післядипломної освіти, 2009, спеціальність-транспортні технології, кваліфікація – інженер з транспорту

Науковий ступінь: Доктор технічних наук.

Спеціальність 05.05.11 машини і засоби механізації

Вчене звання : Доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін

Відзнаки в сфері освітньої діяльності: Нагрудний знак «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ — ступеня.

Державна премія України в галузі науки і техніки Кабінету Міністрів України для молодих вчених віком до 35 років 2011-2013 р.р.; Почесна грамота відділення Польської академії наук у Люблені за плідну співпрацю з Польською академією наук у Люблені 02.12.2012 р .

Сфера наукових інтересів: надійність складних технічних транспортних систем.

Публікації:

 1. ЄГАНОВ О.Ю., ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні системи та логістика: монографія. – Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2021. – в друці
 2. Теоретичний аналіз структурних та кінематичних параметрів удар-пілінгу пристрою для транспортного засобу/ Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 251. – 266-273 с.
 3. Experimental research of rectilinear translational vibrations of a screen box excited by a ball balancer Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2016. – Vol. 3(81). №7. – P. 47–52.
 4. Studying the peculiarities of balancing of flexible double-support rotors by two passive automatic balancers placed near supports Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2016. – Vol. 4(82). №7. – P. 4–8.
 5. Empirical criterion for the occurrence of auto-balancing and its application for axisymmetric rotor with a fixed point and isotropic elastic supportEastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2016. – Vol. 5(83). №7. – P. 11–18.
 6. Experimental research of rectilinear translational vibrations of a screen box excited by a ball balancer Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2017. – Vol. 2(86). №7. – P. 23–29.
 7. Methods of balancing of an axisymmetric flexible rotor by passive auto-balancers Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2017. – Vol. 3(87). №7. – P. 22–27.
 8. Equations of motion of vibration machines with a translational motion of platforms and a vibration exciter in the form of a passive autobalancerEastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2017. – Vol. 5(89). №7. – P. 19–25.
 9. Search for two-frequency motion modes of single-mass vibratory machine with vibration exciter in the form of passive auto-balancer Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2017. – Vol. 5(89). №7. – P. 19–25.
 10. Search for the conditions for the occurrence of auto-balancing in the framework of a planar model of the rotor mounted on anisotropic viscous-elastic supports Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2017. – Vol. 5(89). №7. – P. 19–25.
 11. Search for the dual-frequency motion modes of a dual-mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of passive auto-balancer Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2018. – Vol. 1(91). №7. – P. 47–54.

Ел. адреса: dumenkokm@gmail.com


Гайша О.О.

доцент кафедри

Освіта:

 1. Миколаївський Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2004 р. Спеціальність – захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки в комп’ютерних системах та мережах, Кваліфікація – інженер-конструктор.
 2. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2016 p. Спеціальність «Середня освіта (Математика)». Кваліфікація – математик, вчитель математики, вчитель інформатики.

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук,

Спеціальність: 05.13.06 інформаційні технології

Вчене звання : доцент кафедри фізики

Лауреат Премії Президента України для молодих науковців 2013 р.

Лауреат Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» у номінації «Вища освіта» 2003 р.

Переможець Всеукраїнського конкурсу патентів «Кращий винахід України»

Сфера наукових інтересів – розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій у практику транспорту України.

Публікації:

 1. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & Kairov, V. . (2021). Modelagem e tendências de desenvolvimento do transporte rodoviário nos países do leste europeu. Laplage Em Revista7(1), p.285-292. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171724p.285-292
 2. Oleksandr Gaisha, Elena Gaisha. Use of Non-Normalized Fuzzy Sets Membership Functions in Automated Control Tasks // Proc. of Int. Conf. “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments”. – Kyiv: National Aviation University, 2017. (SCOPUS)
 3. ЄГАНОВ О.Ю., ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні системи та логістика: монографія. – Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2021. – в друці
 4. Гайша О.О., Жиров Б.Г., Стьопін Є.В., Сальникова О.Ф. Дослідження можливості несанкціонованого відтворення програмного забезпечення. // Зб. наук. праць ВІ КНУ. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2015. – №34. – С.78-81.
 5. Гайша О.О., Гайша О.О. Аналіз можливостей використання ненормованих функцій належності в теорії нечітких множин // Сб. науч. трудов «Актуальные научные исследования в современном мире» №4 (24). – Ч.9. – Переяслав-Хмельницкий, 2017 г. – С.92-95. (Index Copernicus).

Ел. адреса: oleksandrgaysha1982@gmail.com


Верланов О. Ю.

доцент кафедри

Освіта:

 1. Національний університет «Києво-Могилянська академія» (бакалавр- КВ № 21202403 від 03 липня 2002 року), Напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація  бакалавра економіки і підприємництва.
 2. Миколаївський гуманітарний університет імені Петра Могили (магістр – МК № 231057789), Спеціальність – Фінанси, кваліфікація магістра з фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Спеціальність 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Тема десертаційного дослідження: “Аналіз фінансового стану підприємств з виробництва машин і устаткування: питання методології і методики”

Вчене звання : Доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту

Сфера наукових інтересів: оцінка фінансового стану та ефективності інвестування в автотранспортну галузь регіону.

Публікації:

 1. Рябенко Г. М. Автотранспортне страхування : навч. посіб. / Г. М. Рябенко, О. Б. Звягінцева, А. В. Богославська, С. М. Пилипенко, О. Ю. Верланов. Миколаїв : Іліон, 2021.
 2. ІТ-сектор України: розвиток заради розвитку. Наукові праці – Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу Києво-Могилянська академія.
 3. Система методологічних компонент оцінки фінансового стану підприємств. Наукові праці ХНУРЕ, 77-85

Ел. адреса: verlanov@yahoo.com


Каіров В. О.

доцент кафедри

Освіта:

 1. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова , 2011, спеціальність – технологія машинобудування, кваліфікація – магістр з інженерної механіки
 2. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  2011 спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – спеціаліст з економіки.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Спеціальність 01.02.04 механіка деформованого твердого тіла

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання транспортних процесів і систем.

Публікації:

 1. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & Kairov, V. . (2021). Modelagem e tendências de desenvolvimento do transporte rodoviário nos países do leste europeu. Laplage Em Revista7(1), p.285-292. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171724p.285-292
 2. ЄГАНОВ О.Ю., ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні системи та логістика: монографія. – Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2021. – в друці
 3. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Проектування будівель та споруд в транспортних системах» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань  27 «Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. Пилипа Орлика» – 38 с.
 4. Методичні вказівки щодо підготовки до практичних та самостійних  робіт з дисципліни «Математичне моделювання транспортних процесів і систем» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань  27 «Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. Пилипа Орлика»/, 42 с., 2020 р.
 5. Методичні вказівки щодо підготовки до практичних та самостійних  робіт з дисципліни «Ергономіка» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань  27 «Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. Пилипа Орлика»/, 44 с., 2020 р.
 6. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань  27 «Транспорт» спеціальності 275 «Транспортні технології» / ПВНЗ «МКУ ім.. Пилипа Орлика» – 50с.

Ел. адреса: alex-kairov@yandex.ua


Пилипенко С. М.

доцент кафедри

Освіта:

 1. Кемеровський технологічний інститут харчової промисловості, 1985 спеціальність – машини і апарати харчових виробництв, кваліфікація – інженер-механік
 2. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2007, спеціальність – комерційна діяльність, кваліфікація – магістр з комерційної діяльності

Підвищення кваліфікації: Стажування  на кафедрі маркетингу, підприємництва і торгівлі з дисципліни «Логістика», Одеська національна академія харчових технологій, (термін стажування з 26.10.2017 р. по 26.02.2018 р., обсяг 6 кредитів ЕКТС) Довідка №232/Р1 від 15.03.2018

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Вчене звання : Доцент

Сфера наукових інтересів: транспортна логістика.

Публікації:

 1. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & Kairov, V. . (2021). Modelagem e tendências de desenvolvimento do transporte rodoviário nos países do leste europeu. Laplage Em Revista7(1), p.285-292. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171724p.285-292
 2. ЄГАНОВ О.Ю., ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні системи та логістика: монографія. – Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2021. – в друці
 3. Пилипенко С.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Логістика» для здобувачів вищої освіти галузі знань 27 транспорт спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) освітнього ступеня бакалавр– Миколаїв: ПЗВО МКУ ім.П.Орлика, 2019. – 55 с.
 4. Пилипенко С.М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Транспортна логістика» для здобувачів вищої освіти галузі знань 27 транспорт спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) освітнього ступеня бакалавр– Миколаїв: ПЗВО МКУ ім.П.Орлика, 2019. – 20 с.
 5. Пилипенко С.М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для здобувачів вищої освіти галузі знань 27 транспорт спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) освітнього ступеня бакалавр– Миколаїв: ПЗВО МКУ ім.П.Орлика, 2019. – 44 с.

Ел. адреса: pylypenkoslana@gmail.com