Анкетування[:en]Анкетування студентів

Анкета  для опитування здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

АНКЕТА для опитування здобувачів освіти, щодо порядку оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін

АНКЕТА для опитування випускників щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти, щодо надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо розробки і перегляду освітньої програми, за якою Ви навчаєтесь

АНКЕТА Для роботодавців щодо задоволеністю якістю підготовки фахівців університетом

АНКЕТА Для науково–педагогічних працівників щодо розробки і перегляду освітньої програми

Заповненні анкети надсилати на електронну адресу закладу mku.osvita@gmail.com

[:en]

Анкета  для опитування здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

АНКЕТА для опитування здобувачів освіти, щодо порядку оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін

АНКЕТА для опитування випускників щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти, щодо надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо розробки і перегляду освітньої програми, за якою Ви навчаєтесь