Історія створення спеціальностей кафедри інженерних технологій

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

У 2012 році в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика була сформована перша група студентів для отримання спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» отримують фундаментальні знання з комп’ютерних технологій. Вони навчаються математичному моделюванню складних комп’ютерних систем, їх оптимізації, проектуванню сучасних комп’ютерних комплексів та мереж. Комп’ютерні інженери отримують найбільш різносторонні та глибокі знання, уміння та навички в IT-технологіях, адже ця спеціальність гармонічно поєднує у собі фундаментальні та практичні знання в обчислювальній математиці, комп’ютерній техніці та програмуванні.

Для здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців та реалізації навчально-дослідних програм, кафедру інженерних технологій забезпечено сучасною комп’ютерної технікою та обладнанням. В університеті є вільний доступ до мережі Internet та внутрішньої університетської мережі.

Перспективи: посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»: інженер-програміст, прикладний програміст, системний програміст, програміст баз даних, веб-програміст, веб-дизайнер, тестувальник програмного забезпечення, спеціаліст із захисту інформації, інженер з комп’ютерних систем, проектувальник комп’ютерних мереж, системний адміністратор, адміністратор баз даних, технік-програміст, консультант з ІТ-систем, керівник проектів в області ІТ, спеціаліст по інформаційним системам, спеціаліст служби технічної підтримки, викладач вищого навчального закладу (асистент), науковий співробітник (молодший науковий співробітник).

Кафедра інженерних технологій приділяє велику увагу науково-дослідній роботі, що є суттєвою складовою підготовки майбутніх фахівців. Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних комп’ютерних систем.

У 2018 році на кафедрі розпочав роботу студентський науковий гурток «Комп’ютерна інженерія», в роботі якого приймають участь студенти кафедри.

Спеціальність 275 «Транспортні технології»

У 2015 році в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика була сформована перша група студентів для отримання спеціальності 275 «Транспортні технології».

Підготовка фахівців з транспортних технологій дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід.  Тому важливе значення для підготовки фахівців із спеціальності «Транспортні технології» має їх поглиблена практична підготовка. Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок лабораторно-практичних занять, виконання курсових проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи. Випускники після  отримання диплому можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на ділянці, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

Перспективи: випускники спеціальності «Транспортні технології» можуть працювати на престижних посадах на державних та приватних підприємствах: логіст; диспетчер з міжнародних перевезень; інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань; ревізор з безпеки руху; технік-інспектор з контролю за використанням палива; ревізор автомобільного транспорту.

Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних транспортних систем.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

У 2015 році в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика була сформована перша група студентів для отримання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі неймовірного зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном. Випускник спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» – інженер-землевпорядник – є основним учасником землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності.

Випускники займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організують раціональне використання та охорону земель, займаються експертною оцінкою землі та нерухомості.

Перспективи: місце роботи після закінчення університету: в державних, обласних та місцевих органах влади з питань обліку, використання та охорони земель; в проектних і науково-дослідних інститутах із землеустрою; в спеціалізованих, ліцензованих землевпорядних організаціях; на підприємствах і в організаціях, що займаються економічною та правовою діяльністю в галузі земельних відносин; в земельно-оціночних організаціях і підприємствах, пов’язаних з купівлею-продажем земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості; містобудівних та девелоперських організаціях.

Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних геоінформаційних систем.