Склад кафедри

Гарькава В.Ф.

 завідувач кафедри інженерних технологій

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Спеціальність 08.00.11 –математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Вчене звання : Доцент кафедри економіки та інформаційної безпеки

Науковий консультант відділу ІТ та автоматизації ТДВ “Первомайськдизельмаш”

Сфера наукових інтересів – розробка методологічних та науково-практичних засад математичного моделювання забезпечення економічної та інформаційної безпеки України.

Ел. адреса: garkava.mku.edu@i.ua

Гайша О.О.

доцент кафедри

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук,

Спеціальність: 05.13.06 інформаційні технології

Вчене звання : доцент кафедри фізики

Лауреат Премії Президента України для молодих науковців 2013 р. Лауреат Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» у номінації «Вища освіта» 2003 р., переможець Всеукраїнського конкурсу патентів «Кращий винахід України»

Сфера наукових інтересів – розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій у практику ІТ України

Ел. адреса: gaisha.mku.edu@i.ua

Бандура В.М.

 професор кафедри

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

Спеціальність: 21.05.01. інформаційна безпека держави

Вчене звання : Доцент кафедри фізики

Сфера наукових інтересів – вирішення задач математичної фізики засобами ЕОМ

Ел. адреса: banbura.mku.edu@i.ua

Єганов О.Ю.

 професор кафедри

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук,

Спеціальність: 05.08.03 – проектування і конструкції суден

Вчене звання : профессор по кафедрі морських технологій

Заслужений працівник народної освіти України, 1997

Сфера наукових інтересів – побудова автоматизованих систем управління та їх практичне застосування

Ел. адреса: eganov.mku.edu@i.ua

Думенко К.М

доцент кафедри

Науковий ступінь: Доктор технічних наук.

Спеціальність 05.05.11 машини і засоби механізації

Вчене звання : Доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін

Відзнаки в сфері освітньої діяльності: Нагрудний знак «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ — ступеня.

Державна премія України в галузі науки і техніки Кабінету Міністрів України для молодих вчених віком до 35 років 2011-2013 р.р.; Почесна грамота відділення Польської академії наук у Люблені за плідну співпрацю з Польською академією наук у Люблені 02.12.2012 р . Диплом департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України за ваговий внесок у розвиток аграрної освіти департаментом науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій 25.05.2013р.

Сфера наукових інтересів: надійність складних технічних транспортних систем.

Ел. адреса: dumenko.mku.edu.ua@i.ua

Арамян А М.

доцент кафедри

Науковий ступінь: Кандилат фізико-математичних наук

Спеціальність 01.01.01 математичний аналіз

Сфера наукових інтересів: математичний аналіз засобами ЕОМ в сфері транспортних технологій

Ел. адреса: araman.mku.edu.ua@i.ua

Бєлослудцева В.М.

доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат економічних наук

Освіта: Воронежський сільськогосподарський інститут ім.К.Д.Глинки, кваліфікація – інженер – землевпорядник

Почесний землевпорядник України

Сфера наукових інтересів: геодезія та картографія.

Ел. адреса:belosludzeva.mku.edu.ua@i.ua

Мась А.Ю.

Старший викладач

Почесний землепорядник України

Ел. адреса:mas.mku.edu.ua@i.ua

Мишелов М.В.

Старший викладач

Викладач фізики, інформатики і обчислювальної техніки

Викладач вищої категорії

Ел. адреса:myshelov.mku.edu.ua@i.ua

Навроцький В.А

Старший викладач

Магістр комп’ютерних систем та мереж, економічної кібернетіки, викладач вищої категорії

Ел. адреса:navrozkii.mku.edu.ua@i.ua

Кошкін К.П.

Асистент кафедри

Ел. адреса: koskin.mku.edu.ua@i.ua

Самойленко Д.М.

доцент кафедри

Науковий ступінь: Кандидат фізико – математичних наук,

Спеціальність 01.04.05 оптика, лазерна фізика

Вчене звання : Доцент кафедри інформаційних систем і технологій

Сфера наукових інтересів: сучасні інформаційні технології в транспорті.

Ел. адреса: samoilenko.mku.edu.ua@i.ua

Садагян С.Б

доцент кафедри

Науковий ступінь : Кандидат технічних наук

Спеціальність 05.13.13 організація структур і обчислювальних процесів в ЕОМ, комплексах і системах

Вчене звання : Доцент кафедри комп’ютерних систем

Сфера наукових інтересів: сучасне системне програмне забезпечення

Ел. адреса: sadanan.mku.edu.ua@i.ua

Степанов А.В.

професор кафедри

Науковий ступінь : Доктор технічних наук

Вчене звання : Доцент кафедри вищої математики та фізики

Ел. адреса:stepanov.mku.edu.ua@i.ua

Каіров О.С

професор кафедри

Науковий ступінь : доктор технічних наук

Вчене звання : професор кафедри технології машинобудування

Відзнаки в галузі освітньої діяльності: Грамота Міністерства освіти і науки України

Сфера наукових інтересів у галузі математичного моделювання, динамічної міцності та надійності машин та складних технічних систем.

Ел. адреса: kairov.mku.edu.ua@i.ua