Результати опитування

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін кафедри «Інженерних та інформаційних технологій»

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу