Науково-методична діяльність кафедри[:en]Наукова діяльність кафедри

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0120U105052

Відкрита
Дата реєстрації: 
22-11-2020
Статус виконавця: 17 – головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 
43 – власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

КПКВК:
Напрям фінансування: 
2.2 – прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7706 – безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо) Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік Фінансування 2. Замовник

Назва організації: Приватний заклад вищої освіти Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика Код ЄДРПОУ/ІПН: 37992250

Адреса: вул. Карла Лібкнехта, буд. 12, м. Миколаїв, Миколаївський User/address.short_district_ending, Миколаївська User/address.short_region_ending, 54001, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України Телефон: 380512574862
Телефон: 380512550736
E-mail: info@mku.edu.ua

3. Виконавець

Назва організації: Приватний заклад вищої освіти Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

Код ЄДРПОУ/ІПН: 37992250

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Карла Лібкнехта, буд. 12, м. Миколаїв, Миколаївський User/address.short_district_ending, Миколаївська User/address.short_region_ending, 54001, Україна

Телефон: 380512574862 Телефон: 380512550736 E-mail: info@mku.edu.ua

5. Науково-технічна робота Назва роботи (укр)

Транспортна галузь як стратегічний пріоритет національної безпеки України

Назва роботи (англ)

Transport industry as a strategic priority of national security of Ukraine

Мета роботи (укр)

Мета роботи полягає у створенні концепту- альних засад для реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого та ефективного функціонування транспортного сектору, передумов соціаль- но-економічного розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та добробуту громадян.

Мета роботи (англ)

The purpose of the work is to create a concept- principles for the implementation of state policy aimed at ensuring sustainable and efficient functioning of the transport sector, the prerequisites for social economic development of the country, increasing the competitiveness of the national economy and welfare of citizens.

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: 
Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних

технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 – прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Програмні продукти, Аналітичні матеріали Галузь застосування: 27 – транспорт

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 11.2020 11.2024 Остаточний звіт

Транспортна галузь як стратегічний пріоритет національної безпеки України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 73.47.10, 73.47.11, 73.47.12, 20.63 Індекс УДК: 656.078, 656.078.1, 656.07; 656.07:658.012.011.56,
Навчально методичні комплекси

Перший (бакалаврський) рівень:

Другий (магістерський) рівень:


Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до курсових робіт першого бакалаврського рівня спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”

Методичні рекомендації до курсових робіт першого бакалаврського рівня спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

Методичні рекомендації до курсових робіт першого бакалаврського рівня спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”

Методичні рекомендації до курсових робіт першого бакалаврського рівня спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи першого бакалаврського рівня спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

Методичні вказіки до виконання магістерської роботи спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”