Акредитація ОП “Дошкільна освіта” першого (бакалаврського) рівня