Склад кафедри

Євдокимова Наталя Олексіївна

завідувач кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Вчене звання: професор кафедри теоретичної та прикладної психології

Дійсний член Міжнародної та Європейської академій природознавства – International and European Academy of Natural History (Шотландія, Великобританія), Член Науково-консалтингової групи Європейського науково-індустріального консорціуму (Шотландія, Великобританія), Дійсний член Академічного співтовариства Publishing house “Academy of Natural History” (Ной-Ізенбург, Німеччина), Голова Миколаївського обласного відділення ВГО «Товариство психологів України».

Науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Засновник наукової школи «Стратегії і технології розвитку особистості як суб’єкта життєтворчості».

Член редакційних колегій збірників наукових праць: Американському виданні «Американський журнал фундаментальних, прикладних і експериментальних досліджень» / «American Journal for Fundamental, Applied and Experimental Researches» http://journal.ua-usa.org; Канадському виданні «Fundamental and applied researches inpractice of leading scientific schools – ISSN 2313-7525» http://farplss.org/ (Видання включене до 9 наукометричних баз); електронному реферативному журналі «Судово-психологічна експертиза. Використання поліграфа та спеціальних знань у юридичній практиці» http://expertize-journal.org.ua (заст. гол. ред.).

Науковий керівник Приватного закладу дошкільної освіти «Гранд-Гіпаніс».

Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України, Почесними грамотами НАПН України та Миколаївської обласної адміністрації, Почесною нагородою “VYIGOTSKIY Medal in Psychological Sciences” Оксвордського академічного союзу.

Коло наукових інтересів: розвивальна освіта, інноваційні технології навчання, проєктування розвитку особистості, педагогічна, вікова та юридична психологія.

Ел. адрес: yevdokymova@ukr.net

Іванцова Наталя Борисівна

професор кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Спеціальність: 19.00.07– педагогічна та вікова психологія

Вчене звання: професор кафедри теоретичної та прикладної психології

Науковий кореспондент лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Засновник наукової школи ««Психологія виховання особистості в умовах суспільного реформування і невизначеності».

Нагороджена почесною грамотою та Нагрудним знаком «Відмінник освіти» МОН України, почесними грамотами Миколаївської облдержадміністрації, грамотою НАПН України.

Коло наукових інтересів: виховні технології, педагогічна, вікова та практична психологія.

Ел. адрес: Ivantsova.mku.edu@i.ua

Барвінок Ірина Віталіївна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання

Науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Коло наукових інтересів: психологія музичного виховання, вдосконалення педагогічної майстерності.

Ел. адрес: ira_barwinok@ukr.net

Болотникова Тетяна Григорівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Коло наукових інтересів: історія педагогічної думки, психологія і методика фізичного виховання.

Ел. адрес: chizhikt@ukr.net

Вербина Юлія В’ячеславівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Спеціальність: 19.00.07-педагогічна та вікова психологія

Науковий кореспондент лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Член редакційної колегії збірника наукових праць – електронний реферативний журнал «Судово-психологічна експертиза. Використання поліграфа та спеціальних знань у юридичній практиці» http://expertize-journal.org.ua.

Коло наукових інтересів: психологія праці та управління, конфліктологія, інноваційні технології навчання.

Ел. адрес: Verbina.mku.edu@i.ua

Матвієнко Людмила Павлівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.05 – культурно-освітня робота

Вчене звання: доцент кафедри культурно-освітньої роботи

Заслужений працівник освіти України

Засновник освітнього комплексу (з 1994 р.)

Коло наукових інтересів: інновації в освіті, психолого-педагогічне забезпечення ступеневої освіти, розвиток особистості через творчу самореалізацію, психологія управління.

Ел. адрес: matvienko.mku.edu.ua@i.ua

Назаров Олег Анатолійович

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Спеціальність: 19.00.06 – юридична психологія

Вчене звання: доцент кафедри психології

Головний редактор редакційної колегії збірника наукових праць – електронний реферативний журнал «Судово-психологічна експертиза. Використання поліграфа та спеціальних знань у юридичній практиці» http://expertize-journal.org.ua.

Коло наукових інтересів: юридична психологія, психофізіологічні дослідження засобами поліграфу.

Ел. адрес: nazarov.mku.edu.ua@i.ua

Нор Катерина Федорівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.01 – теорія і методика педагогіки

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання

Коло наукових інтересів: теорія і методика початкової освіти, інноваційні технології навчання, розвиток мовленнєвої компетентності особистості.

Ел. адрес: nor.mku.osvita@gmail.com

Потоцька Тетяна Федорівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.02 – методика викладання української мови

Вчене звання: доцент кафедри української мови та літератури

Коло наукових інтересів: теорія і методика початкової освіти, розвиток мовленнєвої компетентності особистості.

Ел. адрес: pototska.mku.edu.ua@i.ua

Пєнова Інга Костянтинівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Спеціальність: 19.00.04 – медична психологія

Коло наукових інтересів: медична та консультативна психологія, психотерапія та психокорекція.

Ел. адрес: penova.mku.edu.ua@i.ua

Салко Володимир Васильович

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.12 – теорія і методика виховання

Вчене звання: доцент кафедри психології

Коло наукових інтересів: психологія виховання особистості, виховні технології.

Ел. адрес: salko.mku.edu.ua@i.ua

Сироєжко Ольга В’ячеславівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання

Коло наукових інтересів: психологія і педагогіка музичного сприйняття; психолого-педагогічні особливості естетичного виховання; інноваційні методи навчання і виховання.

Email: divocvit2010@gmail.com

Шавліс Наталя Анатоліївна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Спеціальність: 19.00.04 – медична психологія

Керівник Психологічної служби ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика».

Коло наукових інтересів: медична та консультативна психологія, психотерапія та психокорекція.

Ел. адрес: natalishavlis@rambler.ru

Белоножко Зоя Олександрівна

асистент кафедри психології та педагогічної освіти

Ел. адрес: belonozka.mku.edu.ua@i.ua

Василевич Тетяна Анатоліївна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Заслужений вчитель України

Ел. адрес: vasilevitch.mku.edu.ua@i.ua

Гура Марія Володимирівна

асистент кафедри психології та педагогічної освіти

Ел. адрес: gura.mku.edu.ua@i.ua

Жданова Анна Анатоліївна

асистент кафедри психології та педагогічної освіти

Коло наукових інтересів: психологія дошкільника та педагогічна психологія.

Ел. адрес: annazhdanova016@gmail.com

Самота Тетяна Олексіївна

асистент кафедри психології та педагогічної освіти

Вихователь-методист

Ел. адрес: samota.mku.edu.ua@i.ua

Савінова Наталя Володимирівна

професор кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.03 – корекційна педагогіка

Вчене звання: професор кафедри корекційної освіти

Коло наукових інтересів: теорія і методика інклюзивної освіти, розвиток особистості з особливими освітніми потребами.

Ел. адрес: savinova.mku.edu.ua@i.ua

Довгань Надія Юріївна

професор кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання; 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

Вчене звання: доцент кафедри фізичної культури і спорту

Коло наукових інтересів: теорія і методика фізичного виховання, методика навчання основам здоров’я, інноваційні фітнес-технології.

Ел. адрес: dovgan_n61@ukr.net

Бреславська Ганна Богданівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання

Коло наукових інтересів: проєктування в освітній діяльності, розвиток проєктної культури вихователів ЗДО та вчителів початкових класів, психолінгвістика.

Ел. адреса: breslavskayaab@gmail.com

Владімірова Галина Геннадіївна

викладач кафедри психології та педагогічної освіти

Ел. адрес: vladimirova.mku.edu.ua@i.ua

Довгань Тамара Миколаївна

старший викладач кафедри психології та педагогічної освіти

Директор Приватної ЗОШ I-III ступенів «Гіпаніс-ЕОС».

Вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Ел. адрес: dovgant.mku.edu.ua@i.ua

Ковальчук Наталя Володимирівна

старший викладач кафедри психології та педагогічної освіти

Вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Ел. адрес: kovalhuk.mku.edu.ua@i.ua

Костенко Ганна Миколаївна

старший викладач кафедри психології та педагогічної освіти

Вихователь-методист Приватного закладу дошкільної освіти «Гранд-Гіпаніс»

Ел. адрес: kostenko.mku.edu.ua@i.ua

Суздальцева Тетяна Семенівна

старший викладач кафедри психології та педагогічної освіти

Вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Ел. адрес: suzdaltsova.mku.edu.ua@i.ua