Склад кафедри

Іванцова Наталя Борисівна
завідувачка кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Спеціальність: 19.00.07– педагогічна та вікова психологія

Вчене звання: професор кафедри теоретичної та прикладної психології

Освіта:

1. Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г.Бєлінського, 1986 р. Спеціальність – математика. Кваліфікація – вчитель математики.

2. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2017 р. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – магістр психології.

3. ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», другий (магістерський) рівень вищої освіти, освітня програма «Дошкільна освіта» (термін навчання до 28.02.2022 р.).

Науковий кореспондент лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Засновник наукової школи ««Психологія виховання особистості в умовах суспільного реформування і невизначеності».

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Гаврилова О.В. Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання, тема дисертації: «Формування самоконтролю старших підлітків у скаутських об’єднаннях»;

Бреславська Г.Б. Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання,тема дисертації: «Формування культури дозвілля студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами проектів у позааудиторній роботі».

Нагороджена почесною грамотою та Нагрудним знаком «Відмінник освіти» МОН України, почесними грамотами Миколаївської облдержадміністрації, грамотою НАПН України.

Має 56 публікацій, з них 49 наукового (37 у фахових виданнях) та 7 навчально-методичного характеру.

Після захисту докторської  дисертації опубліковано 21 праць, з них 12 статей у фахових виданнях, з них: 3 у збірниках, що входять до науко-метричних баз (індекса Коперніка), 7 публікацій методичного характеру.

Офіційний опонент у спеціалізованій вченій раді Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди К.64.053.08 – 3 особи (2016-2019 рр.).

Член ВГО «Товариство психологів України» (2014-2021 рр.)».

Наукове консультування установ, підприємств, організацій:

1. Наукове консультування керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти міста Миколаєва щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» (2017-2020 рр.) – довідка НМЦ Управління освіти Миколаївської міської ради від 26.02.2020 р. за № 41.

Коло наукових інтересів: виховні технології, психологія раннього та дошкільного віку та практична психологія.

Ел. адреса: Ivantsova.mku.edu@i.ua


Євдокимова Наталя Олексіївна
професор кафедри психології та педагогічної освіти
гарант ОП Дошкільна освіта
експерт Національного агентства з якості освіти

(штат)

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Вчене звання: професор кафедри теоретичної та прикладної психології 

Освіта:

1. Миколаївський державний педагогічний інститут, 1990 р. Спеціальність – російська мова та література. Кваліфікація – викладач російської мови та літератури.

2. Вищий навчальний заклад» Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – спеціаліст – юрист.

3. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2017 р. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – магістр психології.

4. Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». Спеціальність – дошкільна освіта. Кваліфікація – бакалавр з дошкільної освіти.

5. ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», другий (магістерський) рівень вищої освіти, освітня програма «Дошкільна освіта» (термін навчання до 28.02.2022 р.).

Дійсний член Української Академії наук, Міжнародної та Європейської академій природознавства – International and European Academy of Natural History (Шотландія, Великобританія), Член Науково-консалтингової групи Європейського науково-індустріального консорціуму (Шотландія, Великобританія), Дійсний член Академічного співтовариства Publishing house “Academy of Natural History” (Ной-Ізенбург, Німеччина), Голова Миколаївського обласного відділення ВГО «Товариство психологів України».

Експерт-член української групи програми Visiting professor of Eastern Europe “Public health – social, educational and psychological dimensions”, започаткованої The John Paul II Catholic University of Lublin, department of public health (Польща).

Науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Засновник наукової школи «Стратегії і технології розвитку особистості як суб’єкта життєтворчості».

Член редакційних колегій збірників наукових праць: «Американський журнал фундаментальних, прикладних і експериментальних досліджень» / «American Journal forFundamental, Applied and Experimental Researches» http://journal.ua-usa.org; «Fundamental andapplied researches inpractice of leading scientific schools – ISSN 2313-7525» http://farplss.org/ (Видання включене до 9 наукометричних баз); електронного реферативного журналу «Судово-психологічна експертиза. Використання поліграфа та спеціальних знань у юридичній практиці» http://expertize-journal.org.ua (заст. гол. ред.).

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

1. Мороз Р. А. Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, тема дисертації: «Сімейні наративи як передумови розвитку особистісної ідентичності дітей старшого дошкільного віку».

2. Маскалева Л. А. Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, тема дисертації: «Психолого-педагогічні умови розвитку рефлексивності майбутніх психологів».

Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України, Почесними грамотами НАПН України та Миколаївської обласної адміністрації, Почесною нагородою “VYIGOTSKIY Medal inPsychological Sciences” Оксвордського академічного союзу.

Має 210 публікацій, з них 190 наукового (60 у фахових виданнях) та 20 навчально-методичного характеру.

Після захисту докторської  дисертації опубліковано 112 праць, з них 35 статей у фахових виданнях, з них: 7 у збірниках, що входять до науко-метричних баз (індекса Коперніка), 15 публікацій методичного характеру.

Офіційний опонент у спеціалізованих вчених радах: Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Д.26.453.02 та Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди К.64.053.08 – 17 осіб (2013-2020 рр.).

Голова Миколаївського обласного відділення ВГО «Товариство психологів України» (2014-2021 рр.)».

Наукове консультування установ, підприємств, організацій: 

1. Наукове консультування керівних та педагогічних кадрів щодо реалізації Базового компоненту в закладах дошкільної освіти міста Миколаєва (2017-2020 рр.) – довідка НМЦ Управління освіти Миколаївської міської ради від 26.02.2020 р. за № 40.

2. Наукове консультування керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти міста Миколаєва щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» (2017-2020 рр.) – довідка НМЦ Управління освіти Миколаївської міської ради від 26.02.2020 р. за № 39.

3. Наукове консультування педагогічних кадрів ЗОШ № 17 м. Миколаєва (2016-2018 рр.) – довідка від 25.09.2018 р. за № 351.

Коло наукових інтересів: мовленнєва діяльність дошкільників, психологія раннього та дошкільного віку, розвивальна освіта, інноваційні технології навчання, проєктування розвитку особистості, педагогічна, медична та юридична психологія.

Ел. адреса: yevdokymova@ukr.net


Чичук Антоніна Петрівна
(голова підсумкової екземенаційної комісії освітньої програми Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Вчене звання: доцент кафедри дошкільної освіти

Освіта:

Уманьський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2020 р. Спеціальність – дошкільна освіта. Кваліфікація – організатор дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та дошкільного віку, вчитель-логопед, інструктор з адаптивного фізичного виховання.

Має 68 публікацій, з них 54 наукового (38 у фахових виданнях) та 17 навчально-методичного характеру.

Коло наукових інтересів: дослідження проблеми розвитку системи навчання обдарованих дітей.

Ел. адреса: toniabida@ukr.net


Мельниченко Валерій Володимирович 
професор кафедри психології та педагогічної освіти
член 
Національної спілки журналістів України

(штат)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

Вчене звання: доцент кафедри соціальної роботи, педагогіки та психології; професор кафедри менеджменту 

Почесне звання : Заслужений працівник народної освіти України (1992 р.)

Освіта:

1. Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К. Крупської, 1973 р. Спеціальність – фізика. Кваліфікація – вчителя фізики.

Нагороджений: Знаком Національної Академії педагогічних наук «Ушинський К.Д.» (2011 р.); Знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2013 р.); Знаком Міністерства освіти і науки України  «Антон Макаренко» (2011 р.); Золотою медаллю української журналістики (2012 р.) 

Автор і керівник обласної програми «Реконструкції та відновлення дошкільних навчальних закладів області»

2008-2015 рр. – директор департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської ОДА.

Під час перебування на посаді розробив та втілював у життя модель управління освітньою галузею у Миколаївській області. При його безпосередній участі були  прийняті та виконані обласні програми: «Розвиток української мови», «Компютеризація сільських шкіл», «Реконструкції та відновлення дошкільних навчальних закладів», «Школа для обдарованих дітей».

Має 98 публікацій, з них 72 наукового (32 у фахових виданнях) та 28 навчально-методичного характеру.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій:

1. Наукове консультування керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти міста Миколаєва щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» (2020-2021 рр.) – довідка ЦПРПП Миколаївської міської ради від 26.02.2021 р. за № 07.

Коло наукових інтересів: управління в освіті, впровадження концепції «Нова українська школа», безперервна освіта 

Ел. адреса: melnychencovv.mku.edu@i.ua


Вербина Юлія В’ячеславівна
доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

В.о. завідувача ПЗДО «Гранд-Гіпаніс» (м.Миколаїв)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Спеціальність: 19.00.07-педагогічна та вікова психологія

Освіта:

1. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2007 р. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – психолог.

2. Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». Спеціальність – початкова освіта. Кваліфікація – бакалавр з початкової освіти.

3. ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», другий (магістерський) рівень вищої освіти, освітня програма «Дошкільна освіта» (термін навчання до 28.02.2022 р.).

Науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Має 36 публікацій, з них 18 наукового (16 у фахових виданнях) та 6 навчально-методичного характеру.

Керівник Психологічної служби ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (2018-2020 рр.).

Участь у професійних об’єднаннях:

1. Член методичного об’єднання вихователів закладів дошкільної освіти м.Миколаєва (2018-2021 рр.).

2. Член ВГО «Товариство психологів України» (2017-2021 рр.).

Досвід практичної роботи:

1. Педагог-організатор груп передшкільної та молодшої шкільної підготовки Міжнародного дитячого центру «Артек» (2003-2007 рр.)

2. Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» експерт з соціально-трудових питань (2007-2014 рр.)

3. ВБО «АБУ» виконавчий директор (2011-2014 рр.) (за сумісництвом)

4. В.о. завідувача ПЗДО «Гранд-Гіпаніс» (2020-2021 рр.) (за сумісництвом).

Наукове консультування установ, підприємств, організацій:

1. ЗДО № 5 м. Миколаїв довідка № 7 від 14.09.2018 р.

2. Наукове консультування керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти міста Миколаєва щодо реалізації Концепції «Нова українська школа»(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ Управління освіти Миколаївської міської ради від 26.02.2020 р. за № 38.

3. Наукове консультування керівних та педагогічних кадрів щодо реалізації Базового компоненту у закладах дошкільної освіти міста Миколаєва (2017-2020 рр.) – довідка НМЦ Управління освіти Миколаївської міської ради від 26.02.2020 р. за № 46.

Коло наукових інтересів: дошкільна психологія і педагогіка, цінності дошкільної освіти, навчання і виховання різновікових групах, психолого-педагогічний супровід родинного виховання, психологія спілкування, інноваційнітехнології навчання 

Ел. адреса: Verbina.mku.edu@i.ua


Болотникова Тетяна Григорівна
доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Вчене звання: доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Освіта:

1.Національний університет імені адмірала Макарова, 2014р. Спеціальність – спорт. Кваліфікація – тренер із спорту, викладач з фізичного виховання.

2. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2014р. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – психолог.

3. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2015р. Спеціальність – фізична реабілітація. Кваліфікація – магістр з фізичної реабілітації. 

4. Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», 2020р. Спеціальність – початкова освіта. Кваліфікація – бакалавр з початкової освіти.

5. ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», другий (магістерський) рівень вищої освіти, освітня програма «Дошкільна освіта» (термін навчання до 28.02.2022 р.).

Відповідальний секретар приймальної комісії ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» з 01.09.2017р. – 01.09.2020р.

Має 30 публікацій (15 у фахових виданнях) та 15 навчально-методичного характеру.

Досвід практичної роботи: 

1. Вчитель фізичної культури ПДНЗ «Дитячий садок «Гранд-Гіпаніс» (за сумісництвом) (2015-2020 рр.) – довідка від 02.03 2020 р. за № 30

2. Керівник гуртка Центру раннього розвитку дитини «Теремок Знань» м. Миколаєва (2010-2015 рр.)

Коло наукових інтересів: історія педагогічної думки, психологія і методика фізичного виховання, здоров’язберігаючі технології у закладах дошкільної освіти.

Ел. адреса: chizhikt@ukr.net


Шавліс Наталя Анатоліївна
доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Спеціальність: 19.00.04 – медична психологія

Освіта:

1. Миколаївське медичне училище, 1987 р. Спеціальність – медична сестра дитячих лікувальних і профілактичних підприємств.

2. Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського, 2006 р. Спеціальність – практична психологія. Кваліфікація – практичний психолог.

3. ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», другий (магістерський) рівень вищої освіти, освітня програма «Дошкільна освіта» (термін навчання до 28.02.2022 р.).

Має 26 публікацій, з них 19 наукового (12 у фахових виданнях) та 7 навчально-методичного характеру.

Досвід практичної роботи:

1.  Практичний психолог дитячої медико-психологічної лабораторії Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 1 (2006-2012 рр.).

2. Член психолого-медико-педагогічної комісії Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 1 (2011-2013 рр.).

Член ВГО «Товариство психологів України» (2017-2021 рр.).

Коло наукових інтересів: дитяча психіатрія, психічний розвиток дитини, медична та консультативна психологія, психотерапія та психокорекція, інклюзивна освіта.

Ел. адреса: natalishavlis@rambler.ru


Ревенко Віра Валентинівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Спеціальність: 05.18.14 – історія України

Освіта:

1. Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, 2009 р. Спеціальність –  педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація – викладач історії.

2. Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, 2009 р. (спеціаліст МК № 37277845 30.06.2009 р.). Спеціальність –  педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація – вчитель історії та правознавства.

3. Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», 2020 р. Спеціальність – дошкільна освіта. Кваліфікація – бакалавр з дошкільної освіти.

4. ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», другий (магістерський) рівень вищої освіти, освітня програма «Дошкільна освіта» (термін навчання до 28.02.2022 р.).

Має 35 публікацій, з них 25 наукового (22 у фахових виданнях) та 3 навчально-методичного характеру.

Участь у професійних об’єднаннях:

1. Член професійного об’єднання «Школа педагогічного зростання» (2018-2021 рр.).

2. Член методичного об’єднання вихователів закладів дошкільної освіти м.Миколаєва (2020-2021 рр.).

Коло наукових інтересів: педагогіка, історія педагогіки, педагогічна майстерність, патріотичне виховання.

Ел. адреса: verarevenko84@gmail.com


Нор Катерина Федорівна
доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.01 – теорія і методика педагогіки

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання

Освіта:

1. Киренське педагогічне училище Міністерства просвіти РСФСР, 1966 р. Спеціальність – викладання в початкових класів ЗОШ. Кваліфікація – вчитель початкової школи.

2. Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г.Бєлінського, 1974 р. Спеціальність – російська мова та література. Кваліфікація – вчитель російської мови та літератури.

Має 49 публікацій, з них 38 наукового (28 у фахових виданнях) та 10 навчально-методичного характеру.

Завідувач кафедри педагогічних технологій та педагогічної майстерності Миколаївського державний університет імені В.О.Сухомлинського (2002-2004 рр.)

Завідувач кафедри освітніх технологій Миколаївського державний університет імені В.О.Сухомлинського (2004-2010 рр)

Досвід практичної роботи:

1. Вчитель початкових класів середньої школи № 44 (1962-1979 роки)

2. Вчитель початкових класів середньої школи №53 м. Миколаєва (1982-1989 роки)

Наукове консультування установ, підприємств, організацій:

1. Наукове консультування керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти міста Миколаєва щодо реалізації Концепції «Нова українська школа»(2017-2020 рр.) – довідка НМЦ Управління освіти Миколаївської міської ради від 26.02.2020 р. за № 42.

2. Наукове консультування керівних та педагогічних кадрів щодо реалізації Базового компоненту у закладах дошкільної освіти міста Миколаєва (2017-2020 рр.) – довідка НМЦ Управління освіти Миколаївської міської ради від 26.02.2020 р. за № 43.

Коло наукових інтересів: теорія і методика дошкільної та початкової освіти, інноваційні технології навчання, розвиток мовленнєвої компетентності особистості, наступність у дошкільній та початковій освіті.

Ел. адреса: nor.mku.osvita@gmail.com


Пєнова Інга Костянтинівна
доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Спеціальність: 19.00.04 – медична психологія

Освіта:

1. Одеське медичне училище, 1987 р. Спеціальність – медична сестра загального профіля. Кваліфікація – медична сестра;

2. Одеський національний університет ім. ІІ Мечнікова, 2007 р. Спеціальність – психологія. Кваліфікація -психолог, викладач психології

Має 36 публікацій, з них 26 наукового (16 у фахових виданнях) та 6 навчально-методичного характеру.

Член ВГО «Товариство психологів України» (2017-2021 рр.).

Коло наукових інтересів: медична та консультативна психологія, психотерапія та психокорекція 

Ел. адреса: penova.mku.edu.ua@i.ua


Шрамко Ігор Анатолійович
доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Спеціальність: 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи 

Освіта:

1. Дніпропетровський національний університет, 1995 р. Спеціальність – двигуни літальних апаратів. Кваліфікація – інженер-механік.

2. ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», 2015 р. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – бакалавр з психології.

3. ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», 2017 р. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – магістр з психології.

Має 36 публікацій, з них 26 наукового (16 у фахових виданнях) та 6 навчально-методичного характеру.

Член ВГО «Товариство психологів України» (2019-2021 рр.).

Коло наукових інтересів: соціальна психологія, психологія управління та лідерства.

Ел. адреса: penova.mku.edu.ua@i.ua


Назаров Олег Анатолійович
доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(сумісник)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Спеціальність: 19.00.06 – юридична психологія

Вчене звання: доцент кафедри психології

Освіта:

1. Харківський університет внутрішніх справ, 1999 р. Спеціальність -практична психологія. Кваліфікація – практичний психолог.

2. Київський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, 2008 р. Спеціальність – правознавство.Кваліфікація – спеціаліст з права.

Головний редактор редакційної колегії збірника наукових праць – електронний реферативний журнал «Судово-психологічна експертиза. Використання поліграфа та спеціальних знань у юридичній практиці» http://expertize-journal.org.ua.

Має 86 публікацій, з них 47 наукового (37 у фахових виданнях) та 12 навчально-методичного характеру.

Коло наукових інтересів: юридична психологія, психофізіологічні дослідження засобами поліграфу.

Ел. адреса: nazarov.mku.edu.ua@i.ua


Калинка Ганна Іванівна
асистент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат),

керівник Психологічної служби 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

Освіта:

Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, 2005 р. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – практичний психолог

Коло наукових інтересів: психологія дошкільника та молодшого школяра, юридична та політична психологія 

Ел. адреса: kalinkaganna@gmail.com


Жданова Анна Анатоліївна
асистент кафедри психології та педагогічної освіти

(внутрішнє суміщення)

Освіта:

1. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2012 р. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – бакалавр психології;

2. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2014р. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – психолог, викладач психологічних дисциплін

3. ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», другий (магістерський) рівень вищої освіти, освітня програма «Дошкільна освіта» (термін навчання до 28.02.2022 р.).

4. Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Дисертаційне дослідження на тему: «Психологічна готовність дітей дошкільного віку до навчання в умовах Нової української школи». Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Іванцова Н.Б.

Коло наукових інтересів: психологія дошкільника та педагогічна психологія, наступність у дошкільній та початковій освіті.

Ел. адреса: annazhdanova016@gmail.com


Барвінок Ірина Віталіївна
доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання 

Освіта:

1. Київський державний інститут культури, 1994 р. Спеціальність – культурно-освітня робота. Кваліфікація-керівник академічного хорового колективу.

2. Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», 2020 р. Спеціальність – дошкільна освіта. Кваліфікація – бакалавр з дошкільної освіти.

4. ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», другий (магістерський) рівень вищої освіти, освітня програма «Дошкільна освіта» (термін навчання до 28.02.2022 р.).

Науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

Член професійного об’єднання «Школа педагогічного зростання» (2018-2021 рр.).

Досвід практичної роботи: 

1. Вихователь-методист ПДНЗ «Гранд-Гіпаніс» (2005-2010 рр.)

2. Вихователь гуртка образотворчого мистецтва «Веселий олівець» міського палацу культури і мистецтв Миколаївської міської ради (2017-2019 рр.) (за сумісництво)

Має 32 публікації, з них 23 наукового (16 у фахових виданнях) та 9 навчально-методичного характеру.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій:

1.Наукове консультування керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти міста Миколаєва щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» (2017-2020 рр.) – довідка НМЦ Управління освіти Миколаївської міської ради від 26.02.2020 р. за № 45.

2. Наукове консультування керівних та педагогічних кадрів щодо реалізації Базового компоненту у закладах дошкільної освіти міста Миколаєва (2017-2020 рр.) – довідка НМЦ Управління освіти Миколаївської міської ради від 26.02.2020 р. за № 35.

Коло наукових інтересів: дошкільна педагогіка та педагогіка творчості, психологія музичного виховання, вдосконалення педагогічної майстерності.

Ел. адреса: ira_barwinok@ukr.net


Потоцька Тетяна Федорівна
доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.02 – методика викладання української мови 

Вчене звання: доцент кафедри української мови та літератури 

Освіта:

1. Бердянський державний педагогічний інститут, 1971 р. Спеціальність-педагогіка та методика початкової освіти. Кваліфікація – вчитель початкових класів, музики і співів.

Має 38 публікацій, з них 24 наукового (18 у фахових виданнях) та 7 навчально-методичного характеру.

Декан факультету початкової освіти Бердянського педагогічного інституту (1988-1999 рр.)

Завідувач кафедри теорії та методології початкового навчання Бердянського державного педагогічного університету (2004-2008 рр.)

Досвід практичної роботи:

Вчитель початкових класів № 16 м. Бердянськ (1972-1978 рр.)

Коло наукових інтересів: теорія і методика початкової освіти, розвиток мовленнєвої компетентності особистості.

Ел. адреса: pototska.mku.edu.ua@i.ua


Якименко Поліна В’ячеславівна
доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Освіта:

1. Миколаївський державний педагогічний університет, 2001р Спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька). Кваліфікація – вчитель англійської, німецької мови і зарубіжної літератури.

2. Сертифікат на рівень володіння іноземною мовою С-1 № 20-384 від 22.04.2019р.

Має 33 публікацій, з них 21 наукового (14 у фахових виданнях) та 7 навчально-методичного характеру.

Участь у професійних об’єднаннях:

Громадська організація «Євроосвіта – ХХІ століття» (2019-2021 рр.)

Коло наукових інтересів: теорія і методика дошкільної та початкової освіти, інноваційні технології навчання, розвиток мовленнєвої та іншомовної компетентності особистості, наступність у дошкільній та початковій освіті.

Ел. адреса: serdolik1@hotmail.com


Сироєжко Ольга В’ячеславівна
доцент кафедри психології та педагогічної освіти

(штат)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання

Освіта:

1. Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв, 2005 р. Спеціальність – музичне мистецтво. Кваліфікація -викладач, артист оркестру (ансамблю), диригент оркестру народних інструментів.

Має 30 публікацій, з них 15 наукового (13 у фахових виданнях) та 2 навчально-методичного характеру.

Досвід практичної роботи:

1. Керівник оркестру народних інструментів Ленінського будинку дитячої творчості  міста Миколаєва (2000-2008 рр.)

2. Керівник ансамблю  народних інструментів Ленінського будинку дитячої творчості міста Миколаєва (2008-2013 рр.)

3. Завідуюча художньо-естетичним відділом закладу позашкільної освіти місто Миколаїв (2013-2021 рр.)

Коло наукових інтересів: психологія і педагогіка музичного сприйняття; психолого-педагогічні особливості естетичного виховання; інноваційні методи навчання і виховання у ЗДО 

Ел. адреса: divocvit2010@gmail.com


Довгань Надія Юріївна
професор кафедри психології та педагогічної освіти

(сумісник)

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання; 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

Вчене звання: доцент кафедри фізичної культури і спорту

Освіта:

1. Миколаївський  державний педагогічний інститут імені В.Г. Бєлінського, 1982 р. Спеціальність – фізичне виховання. Кваліфікація – вчитель фізичної культури

2. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2019 р. Спеціальність – фізична терапія, ерготерапія. Кваліфікація – магістр з фізичної терапії, ерготерапії.

Нагороджена почесною грамотою та Нагрудним знаком «Відмінник освіти» МОН України 

Має 168 публікацій, з них 142 наукового (64 у фахових виданнях) та 26 навчально-методичного характеру.

Коло наукових інтересів: теорія і методика фізичного виховання, методика навчання основам здоров’я, інноваційні фітнес-технології 

Ел. адреса: dovgan_n61@ukr.net