Опитування здобувачів вищої освіти

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін кафедри «Психології та педагогічної освіти»

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 053 «Психологія» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів