Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Опитування здобувачів вищої освіти

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін кафедри «Психології та педагогічної освіти»

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 053 «Психологія» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів

[:en]

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін кафедри «Готельна-ресторанна справа та туризм»

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін кафедри «Журналістики»

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін кафедри «Психології та педагогічної освіти»

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін кафедри «Охорона здоров’я»

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 223 «Медсестринство» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 053 «Психологія» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 242 «Туризм» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів