Наукові та методичні праці викладачів

Т. Г. Чижик, Т. Ф. Потоцька “Фізична підготовка дітей передшкільного та молодшого шкільного віку у контексті нової української школи”

О. В. Грищенко “Практикум із сучасної української мови”

“Виховні технології у передшкільній і шкільній освіті у контексті сучасної української школи”

О. Грищенко “Аналіз дитячого твору”

Євдокимова Н. О., Матвієнко Л. П., Іванцова Н. Б., Нор К.Ф., Потоцька Т. Ф. Індивідуальність вчителя та вихователя у контексті нової української школи: монографія. Миколаїв: Іліон, 2020.

Євдокимова Н. О., Матвієнко Л. П., Іванцова Н. Б., Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., Безушко С. В., Нор К.Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т.Г. Виховні технології у передшкільнійта шкільній освіті у контексті нової української школи: монографія. Миколаїв: Іліон, 2020.

Євдокимова Н. О., Матвієнко Л. П., Іванцова Н. Б., Бабаян Ю. О., Нор К. Ф., Потоцька Т. Ф. Розвивальні психолого-педагогічні технології навчання у контексті нової української школи: монографія. Миколаїв: Іліон, 2020.

Грищенко О.В. Аналіз дитячого твору. Методична розробка : навчальний посібник. — Миколаїв: Іліон, 2020.

Грищенко О. В. Практикум із сучасної української мови : навчальний посібник. — Миколаїв : Іліон, 2020.

Євдокимова Н. О. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт: методичні вказівки / Н. О. Євдокимова, А. А. Жданова. — Миколаїв : Іліон, 2020.

Євдокимова Н. О. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт: методичні вказівки / Н. О. Євдокимова, А. А. Жданова. — Миколаїв: Іліон, 2020.

Євдокимова Н. О. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт: методичні вказівки / Н. О. Євдокимова, А. А. Жданова. — Миколаїв: Іліон, 2020.

Євдокимова Н.О., Матвієнко Л.П., Дроботун О.С. Інноваційний проект «Системно-компетентнісний підхід до розвитку особистості у вищому навчальному закладі: постнеокласична парадигма». — Миколаїв: Іліон, 2018.

Євдокимова Н.О., Іванцова Н.Б., Опанасенко Л.А. Ситуативно-проблемний підхід до рішення 100 шкільних проблем: навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2013.

Шевяков О.В., Євдокимова Н.О. Ергономічні засади психології праці та інженерної психології: навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2014.

Євдокимова Н.О., Іванцова Н.Б., Опанасенко Л.А. Психологічні основи професійного консультування: навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2015.

Євдокимова Н.О., Задіранова Г.В., Дроботун О.С., Іванцова Н.Б. та ін. Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу: навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2013.

Євдокимова Н.О., Бабаян Ю.О., Васильєва Г.В., Хоржевська І.М. та ін. Соціальна психологія груп. Хрестоматія: навчальний посібник. – – Миколаїв: Іліон, 2013.

Іванцова Н.Б. Ґенеза професійної спрямованості практичного психолога : навч.-метод. посібн. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2013.