Опитування здобувачів вищої освіти

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін кафедри «Інженерних та інформаційних технологій»

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін кафедри «Менеджменту та фінансів»

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін кафедри «Право»

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 081 «Право» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, щодо надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів