Головна
Стременовський Сергій Миколайович

Стременовський Сергій Миколайович

Стременовський Сергій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри юридичної психології та педагогіки.

Коло наукових інтересів – адміністративне реформування органів місцевого самоврядування. У 1996 році закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю – правознавство, кваліфікація – юрист. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук зі спеціальності – 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему «Місцеве самоврядування м. Одеси в середині XIX століття: історико – правове дослідження». Автор понад 50 праць.

Методичні рекомендації до курсових робіт з Цивільного права

9