положення про пільги МКУ 2017-19

МТ

МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА

 

                                                                                     «ПОГОДЖЕНО»                                                                                   

Ректор МКУ ім. П. Орлика

_______Матвієнко Л.П.

«____»______2017

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                      

Протокол засідання

Вченої ради

№______від________2017

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

  П Р О   П І Л Ь Г И

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВ 2017

 

Це положення є основним нормативним документом, що визначає порядок і умови надання пільг при оплаті за навчання та регламентує оплату та здійснення освітнього процесу певним категоріям осіб в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика відповідно до стандартів вищої освіти, а також права та обов’язки учасників освітнього процесу. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про вищу освіту», указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, наказів та листів Міністра освіти і науки України та Статуту Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за поданням керівництва освітнього комплексу, університету, коледжу та затверджуються Вченою радою університету.

Пільги – це від соціальної підтримки, повне або часткове звільнення певних категорій осіб від оплати за отримані послуги або надання додаткових послуг (переваг). Пільги на освітні послуги в МКУ ім.. П.Орлика надаються виключно за власні кошти університету рішенням пільгової комісії особисто по кожній кандидатурі (п.2 Положення).

1 ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ ПІЛЬГИ ПРИ ОПЛАТІ ЗА НАВЧАННЯ за умови вступу на освітньо – кваліфікаційні рівні «молодший спеціаліст», «бакалавр»:

 • Учасники АТО
 • Члени сімей учасників АТО
 • Діти військових, що загинули в АТО
 • Навчаються в університеті з однієї сім’ї: 2-га, 3-тя, 4-та дитина, або члени однієї сім’ї (подружжя, батьки та діти тощо. 20-30-40% відповідно).
 • Випускники шкіл, які мають золоту або срібну медаль (1-ший курс – 50%).
 • Випускники коледжів, що мають диплом з відзнакою (1 семестр 100%), за наявністю місць на відповідному курсі бакалаврату.
 • Особи, що навчаються на двох спеціальностях одночасно (50% за другу спеціальність заочної форми навчання).
 • Активні учасники студентського самоврядування, виховної, наукової, спортивної роботи, що сприяють формуванню позитивного іміджу МКУ (за поданням відповідних структур).
 • Відмінники навчання (5 % за кожен семестр).
 • Співробітники освітнього комплексу (за можливістю).

 

 

 • УМОВИ НАДАННЯ ПІЛЬГ
  • Для отримання пільг особа, що навчається в Міжнародному класичному університеті імені П.Орлика надає особисту заяву на ім’я ректора за підписом відповідальних осіб деканату, бухгалтерії, відповідного департаменту та пакет документів що підтверджують право на отримання пільги. Заява подається до 20 числа з початку поточного семестру.
  • Рішення про пільги може прийматися за умови відсутності фінансової заборгованості та навчання на «добре» і «відмінно» у вказаних студентів.
  • Розмір пільг встановлює пільгова комісія у складі відповідальних осіб за наявності відповідних підстав та документів. Пільга надається на один семестр.

 

 • ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПІЛЬГ

Для всіх осіб:

 • Копія паспорту та ІНН коду.
 • Довідка про склад сім’ї.
 • Довідка про доходи свої та членів сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Додатково за категоріями:

 • Учасникам  бойових дій – посвідчення УБД.
 • Для неповнолітніх дітей учасників бойових дій, які загинули:
 • свідоцтво про народження;

2-свідоцтво про смерть учасника бойових дій;

3– довідка встановленого зразка з військомату про причинений зв’язок смерті одного з батьків з військовими діями з підписом, скріпленим печаткою;

4 – посвідчення дитини (матері) як члена сім’ї загиблого ветерана війни.

 

4 ТЕРМІН ТА СФЕРА ДІЇ ПОЛОЖЕННЯ

4.1    Положення діє з моменту його затвердження наказом ректора            Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика протягом усього терміну підготовки студентів.

 • Положення поширюється на всіх студентів, які навчаються у 2017 -2018 н.р., якщо договором про їх підготовку не передбачене інше.