Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

положення про іменну стипендію

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор МКУ імені П.Орлика

________Л.П.Матвієнко

«______»__________2017р.

 

Положення про персональну стипендію імені Пилипа Орлика ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

1 Персональна  стипендія  імені Пилипа Орлика призначається студентам  освітнього комплексу «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика».

2 Розмір персональної стипендії встановлюється в сумі 2000 грн. одноразово

  1. Стипендія призначається студентам 2, 3 або 4 курсів, які відмінно навчаються і беруть активну участь у громадському житті, науковій, культурній і спортивній діяльності, є переможцями та призерами різноманітних конкурсів.
  2. Кандидатури претендентів на отримання стипендій визначаються згідно критеріїв (додаток 2) і висуваються безпосередньо кафедрами, за узгодженням зі студентською радою університету з числа  студентів,  які за результатами  семестрового контролю мають не нижче 7 балів з кожного предмета за  12-бальною шкалою оцінювання або середній бал успішності не  нижче  4 балів за 5-бальною шкалою оцінювання  і розглядаються стипендіальною комісією.

5 Для призначення персональної стипендії до стипендіальної комісії МКУ подаються такі документи: 1) витяг з рішення засідання кафедри; 2) характеристика куратора академічної групи; 3) подання начальника департаменту  виховної роботи, за узгодженням зі студентською радою; 4) анкета (додаток 1)

  1. Призначення стипендії здійснюється наказом ректора на один навчальний рік.
  2. 7. Дострокове позбавлення студента стипендії здійснюється ректором у випадку відрахування студента з університету або за грубе порушення студентом Правил внутрішнього розпорядку університету.

 

 

 

 

СТИПЕНДІЯ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА

(за 201   –  201  навчальний рік)

АНКЕТА

1.Прізвище,ім’я,по-батькові_________________________________________

________________________________________________________________

2.Дата народження____________________________________________________

3.Адреса проживання,телефон______________________________________________

 

4.Факультет,курс,група ________________________________________________

  1. Участь у науковій, культурній, спортивній, громадській, профорієнтаційній діяльності (вказати заходи та результати, додати копії дипломів, грамот, фото, скріншоти)
 Назва заходу Його рівень Результат
     

 

     

 

     

 

 

  1. Професійний досвід (вкажить такий, який стосується Ваших фахових інтересів, включаючи неоплачувану роботу)
Назва установи Період работи(місяць, рік) Вид діяльності Посада
       
       
       

 

  1. Зазначте іншу інформацію, яка є суттєвою на Ваш погляд

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата                                                                                                підпис кандидата

Декан факультету

Голова студентської ради

 

 

Додаток 2

                Критерії визначення кандидатів на отримання стипендії

 

Показник Розрахунок балів Кількість балів

 

                                      1   Результати навчальної діяльності
1.1 Середній бал успішності студента за рез   результатами  екзаменаційних сесій

 

5 х на кількість сесій, у яких студент показав відмінний результат  
                                          2 Результати наукової діяльності
2.1. участь у науково-практичних конференціях:

 

   
-всеукраїнських 3 х на кількість  
– міжвузівських 2 х на кількість  
– університетських 1х на кількість  
2.2.Перемоги у науково-практичних конференціях:

 

   
-всеукраїнських 3 х на кількість  
– міжвузівських 2 х на кількість  
– університетських 1х на кількість  
2.3.Публикації, статті, доповіді в періодичних виданнях 3 х на кількість  
     
                                3 Результати культурно-масової діяльності
3.1 Участь у творчих конкурсах    
-всеукраїнських 3 х на кількість  
– міжвузівських 2 х на кількість  
– університетських 1х на кількість  
3.2. Перемоги у творчих конкурсах    
-всеукраїнських 3 х на кількість  
– міжвузівських 2 х на кількість  
– університетських 1х на кількість  
                                  4 Результати спортивної діяльності
4.1. Участь у спортивних змаганнях    
-всеукраїнських 3 х на кількість  
– міжвузівських 2 х на кількість  
– університетських 1х на кількість  
4.2. Перемоги у спортивних змаганнях    
-всеукраїнських 3 х на кількість  
– міжвузівських 2 х на кількість  
– університетських 1х на кількість  
5 Громадська діяльність
-На рівні ггрупи та університету 5 х 1  
-за межами університету 5 х 2  
Загальна кількість балів