Головна
Спеціалізації

Спеціалізації

Приємна новина для абітурієнтів

Інформація про спеціалізації, з 2016-2017 навчального року, вноситься до диплому поряд з назвою спеціальності та кваліфікації.

Отримання додаткової спеціалізації та фіксація її в дипломі дозволяє випускнику значно розширити свої можливості працевлаштування як в Україні так і на світовому ринку праці.

Така новація пов’язана з переходом України на європейські стандарти освіти.

Всі спеціалізації верифікуються навчальним закладом в єдиній державній базі освіти.

Зокрема, наш університет верифікував для абітурієнтів 2016 року наступні спеціалізації.

 

Коледж (молодший спеціаліст)

 Готельно-ресторанна справа

 • анімаційна діяльність*
 • організація торгівлі
 • страхування послуг
 • маркетингова та рекламна діяльність
 • обік та оподаткування
 • комп’ютерне забезпечення готельно-ресторанної справи
 • правове регулювання господарської діяльності.

Журналістика

 • інтернет-журналістика*
 • телевізійна та радіожурналістика*
 • комп’ютерне забезпечення інформаційної діяльності
 • підприємницька діяльність
 • маркетингова та рекламна діяльність
 • правові основи соціальних комунікацій.

Фінанси, банківська справа, страхування

 • митна справа та оцінна діяльність*
 • підприємницька діяльність
 • організація торгівл.
 • маркетингова та рекламна діяльність
 • облік та оподаткування
 • інформаційне забезпечення підприємницької діяльності
 • правове регулювання господарської діяльності.

Маркетинг

 • інтернет-маркетинг та інтернет-комерція*
 • облік та оподаткування
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • правове регулювання господарської діяльності
 • маркетинг готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
 • комп’ютерне забезпечення маркетингової діяльності
 • страхування послуг.

Облік та оподаткування

 • митний контроль та аудит*
 • підприємницька діяльність
 • організація торгівлі та біржова діяльність
 • фінанси та банківська справа
 • страхування
 • маркетингова та рекламна діяльність
 • правове регулювання господарської діяльності
 • комп’ютерне забезпечення господарської діяльності.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • інтернет-маркетинг та інтернет комерція*
 • товарознавство в міжнародному бізнесі та митній справі*
 • облік та оподаткування
 • правове регулювання господарської діяльності
 • комп’ютерне забезпечення господарської діяльності
 • фінанси та банківська справа
 • страхування
 • маркетингова та рекламна діяльність.

Право

 • патрульно-поліцейська діяльність*
 • адміністративно-правова діяльність підрозділів ДАІ*
 • податкова діяльність
 • підприємницька діяльність
 • комп’ютерне забезпечення правоохоронної діяльності
 • правове регулювання господарської діяльності

Комп’ютерна інженерія

 • комп’ютерна графіка та WEB-дизайн*
 • інтернет-маркетинг та інтернет-комерція
 • підприємницька діяльність
 • правове регулювання господарської діяльності
 • комп’ютерна інженерія систем і мереж

Геодезія та землеустрій

 • землевпорядкування*
 • підприємницька діяльність
 • економічні основи землевпорядкування
 • правове регулювання господарської діяльності
 • страхування землі та нерухомості.

Медсестринство

 • косметологія*
 • фізична терапія, масаж, ЛФК*
 • акушерство*
 • лікувальна справа*
 • фізіотерапія*
 • медико-психологічна реабілітація
 • дієтотерапія та раціональне харчування

Фармація

 • загальна фармація
 • підприємницька діяльність
 • реклама та організація торгівлі
 • інтернет-маркетинг та інтернет-комерція*

 

Університет (бакалавр)

Готельно-ресторанно справа

 • анімаційна діяльність*
 • інтернет-маркетинг та інтернет-комерція*
 • курортологія та рекреація*
 • технологія продукції ресторанного господарства*
 • гід, екскурсовод, перекладач*
 • організація туризму*

Фінанси, банківська справа, страхування

 • соціальне, медичне та пенсійне страхування*
 • митне адміністрування, оцінка та контроль*
 • оцінка майна та майнових прав. Ріелтерська діяльність*
 • інтернет-маркетинг та інтернет-комерція*
 • облік та оподаткування
 • організація торгівлі, підприємництва та біржової діяльності.

Туризм

 • анімаційна діяльність*
 • гід, екскурсовод, перекладач*
 • інтернет-маркетинг та інтернет-комерція*
 • курортологія, рекреація, міжнародний туризм*
 • готельно-ресторанний бізнес*

Комп’ютерна інженерія

 • інтернет-маркетинг та інтернет-комерція*
 • обслуговування комп’ютерних систем та мереж та програмування мобільних пристроїв*
 • програмування мобільних систем*
 • системне програмне забезпечення*
 • геоінформаційні системи та технології

Геодезія та землеустрій

 • землеустрій та кадастр*
 • оцінка землі та нерухомого майна. Ріелтерська діяльність*
 • еколого-правове регулювання землевпорядної діяльності
 • геоінформаційні системи та технології

Право

 • митне та морське право*
 • прокурорська та слідча діяльність*
 • нотаріальна діяльність*
 • судова діяльність*
 • адвокатура*
 • міжнародне та європейське право*
 • правове регулювання земельних відносин.

Психологія

 • медична та клінічна психологія*
 • військова психологія та соціально-психологічна реабілітація*
 • сімейна психологія та психологічне консультування*
 • практична та тренінгова психологія*
 • маркетинг та реклама
 • підприємницька діяльність.

Фізична реабілітація

 • культурологія та рекреація*
 • фітнес та дієтологія*
 • фізична терапія, масаж, ЛФК*
 • фізичне виховання в школі/ВНЗ
 • медико-психологічна реабілітація
 • підприємницька діяльність
 • організація туризму*

Фармація

 • фармацевт-провізор
 • фармацевт-косметолог
 • клінічна фармація

позначкою * виділені спеціалізації з поглибленим вивченням іноземної мови.

Окрім спеціалізації, яка буде зазначена в дипломі, студент може обрати додаткову спеціалізацію з переліку та отримати сертифікат університету.