Голова студентської ради

1v0EiUdQ_TcОнишків Наталія Едуардівна
Голова студентської ради
Міжнародного класичного університету ім. Пилипа Орлика
Студентка III курсу спеціальності «Правознавство»

 Автор публікації «Діяльність кадрових служб органів державної влади в країнах східної і
центральної Європи: досвід для України
»  в журналі «Молодий вчений» № 1 (16) • січень, 2015 р.

 Обов’язки Студентського ректора:

• здійснювати поточне керівництво діяльністю студентської ради, формувати її склад, координувати її роботу, контролювати виконання вищестоящих органів університету, у випадках необхідності вносити проблемні питання студентів на розгляд ректора;
• один раз на місяць проводити загальні збори студентського активу університету;
• брати участь у роботі зборів, нарад університету та сприяти в організації наукових студентських конференцій та олімпіад;
• контролювати виконання роботи студентських деканів;
• сприяти в організації дозвілля студентів, брати активну участь у громадському житті університету, залучати до неї студентів;
• дотримуватися правил внутрышнього розпорядку;
• регулярно доводити до відома студентських деканів всі основні нормативно-регламентуючі документи, накази і розпорядження по університету, що стосуються студентської молоді;
• проводити роботу з реалізації молодіжної політики.

 

Права Студентського ректора

1. Представляти інтереси студентів;
2. Звертатися від імені студентів до керівництва університету:
•  вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи зі студентським активом та розвитку молодіжної політики в університеті;
• вносити пропозиції про переобрання студентських деканів за неякісне виконання вказівок;

3. Розглядати на своїх засіданнях усі питання, що стосуються проблем життя студентів, заслуховувати доповіді, звіти студентських деканів про виконану і проведену ними роботу;
4.  Клопотати перед керівництвом університету про матеріальне заохочення студентів за активну участь у громадській діяльності університету;
5. За своєю ініціативою за погодженням з проректором з виховної роботи проводити заходи всередині університету;