Склад кафедри

Звягінцева Ольга Борисівна

завідувачка кафедри

Освіта:

 1. Одеський технологічний інститут харчової промисловості,1993р., спеціальність  – економіка та управління в галузях АПК, кваліфікація. – інженер-економіст.
 2. ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», 2021 р., спеціальність – готельно-ресторанна справа, кваліфікація – магістр з готельно-ресторанної справи

Науковий ступінь: доктор економічних наук 

Спеціальність; 08.00.04.  економіка та управління підприємствами

Вчене звання : доцент кафедри економічних систем та маркетингу

Сфера наукових інтересів: бізнес-планування та управління проєктами в сфері обслуговування

Підвищення кваліфікації:

 1. ТОВ «Інститут регіональної інформації» , Підвищення кваліфікації за програмою «Маркетинговий консалтинг. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СМ № 0017/17 , 2018р.
 2. Туристична агенція «TAFF», Туречина, ПЗВО «Міжнародний класичний университет ім.П.Орлика. Практичний тренінг за програмою «Організація туристичного та ресторанного бізнесу» (обсяг 3 кредита, термін 03,02-29.02.2020). Сертифікат

Публікації:

 1. Звягінцева О.Б., Іванцова Н.Б., Вербина Ю.В., Євдокимова Н.О. Теоретико-методологічні засади стратегічного маркетингу в сфері інформаційних технологій / Монографія, – Варшава: «RS Global», 2020.
 2. Звягінцева О.Б. Протидіючий та конверсійний маркетинг виробників товарів ірраціонального попиту: монографія. / О.Б. Звягінцева, М.О. Каташинська – Одеса : Фотосинтетика, 2017. –  357 с.
 3. Звягінцева О.Б. Напрями використання маркетингових аспектів у стратегічному плануванні на підприємствах АПК України / О.Б. Звягінцева, І.І. Соколи // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (9). – С. 75-80. – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/2013/n4.html(фахове видання)
 4. Звягінцева О.Б. Моделювання споживчої поведінки на ринках соціально небезпечних товарів / О.Б. Звягінцева, М.О. Каташинська // Наук.вісн. ХДУ. – Херсон : ХДУ, 2015. – вип. 8. – С. 91-95. (фахове видання)
 5. Звягінцева О.Б. Протидіючий маркетинг / О.Б. Звягінцева, М.О. Каташинська // Вісник КНТЕУ. – К. : КНТЕУ, 2015. – № 1 (99). – С. 64-79. (фахове видання)
 6. Звягінцева О.Б. Місце та значення маркетингового аудиту в системі маркетингового управління підприємств / О.Б. Звягінцева // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – Луцьк : ВІЕМ, 2016. – № 11. – С. 72-79. (фахове видання)
 7. Звягінцева О.Б. Методика аналізу ринкових можливостей рекрута в процесі самомаркетингу / О.Б. Звягінцева // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – Луцьк : ВІЕМ, 2016. – № 16. – С. 129-138. (фахове видання)

Михайлик Анатолій Григорович

професор кафедри

Освіта:

Ленінградський державний інститут культури, 1964р. , спеціальність – культурно-освітня робота, кваліфікація – культурно-освітній працівник 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність; 10.00.06 –  теорія, методика і організація культурно освітньої

Вчене звання : професор кафедри культурології

Сфера наукових інтересів: соціологія культури, етичні норми та комунікації

Фахова діяльність:

Членство у Національній спілці краєзнавців України» (з 2008 р.)

Підвищення кваліфікації:

 1. Запорізький національний університе . Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології в туризмі . Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 02125241/0394 -18, 2018
 2. Туристична агенція «TAFF», Туречина, ПЗВО «Міжнародний класичний университет ім.П.Орлика. Практичний тренінг за програмою «Організація туристичного та ресторанного бізнесу» (обсяг 3 кредита, термін 03,02-29.02.2020). Сертифікат

Публікації:

 1. Михайлик А.Г. Соціологія культури: навчальний посібник – Миколаїв: друкарня ФОП КОРЖ В.В., 2016. – 110 с.
 2. Михайлик А.Г. Культура і природа: навчальний посібник/ А.Г.Михайлик. – Миколаїв: Друкарня ФОП Корж В.В., 2017. – 120 с.
 3. Михайлик А.Г. Культура і природа: навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2019. – 123 с.

Матвієнко Андрій Валерійович 

доцент кафедри

Освіта:

 1. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2010, спеціальність – туризм, кваліфікація – спеціаліст з туризму
 2. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2010, спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – магістр з менеджменту організацій
 3. Київський національний університет культури і мистецтв, 1999, спеціальність – образотворче мистецтво, кваліфікація – художник-майстер декоративно-прикладного мистецтва, викладач
 4. ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», 2021, спеціальність – готельно-ресторанна справа, кваліфікація – магістр з готельно-ресторанної справи 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність; 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Сфера наукових інтересів: територіально-рекреаційні комплекси світу та світовий ринок готельних послуг

Фахова діяльність:

Директор (за сумісництвом) на ТОВ «Гаудеамус Плюс» (вид діяльності – діяльність туристичних агенств)

Підвищення кваліфікації:

 1. ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Стажування за програмою «Світові стандарти туристичних послуг» з 29.01.2018 по 04.06.2018 (наказ №19-к від 29.01.2018). Довідка  про стажування № 02-12/670 
 2. Туристична агенція «TAFF», Туречина, ПЗВО «Міжнародний класичний университет ім.П.Орлика. Практичний тренінг за програмою «Організація туристичного та ресторанного бізнесу» (обсяг 3 кредита, термін 03,02-29.02.2020) Сертифікат

Публікації:

 1. Основи комунікативної діяльності[Текст]: Підручник для студентів закладів вищої освіти/МКУ ім.Пилипа Орлика; уклад.:Матвієнко Л.П., Матвієнко С.В., Матвієнко А.В. – Миколаїв: МКУ ім. Пилипа Орлика, 2019. -92с. 
 2. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Організація ресторанного господарства” для здобувачів вищої освіти галузі знань  24 „Сфера обслуговування”, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Миколаїв: МКУ імені Пилипа Орлика, 2019 р. – 16 с.
 3. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Організація туристичних подорожей” для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання галузі знань  24 „Сфера обслуговування”, спеціальності 242 «Туризм»  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Миколаїв: МКУ імені Пилипа Орлика, 2019 р. – 20 с.
 4. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань  24 „Сфера обслуговування”, спеціальності 242 «Туризм». – Миколаїв: МКУ імені Пилипа Орлика, 2020р. -43с.

Матвієнко Світлана Володимирівна 

доцент кафедри

Освіта:

 1. ДВНЗ Київський національний економічний університет  імені  Вадима Гетьмана,  2008р. , спеціальність – фінанси, кваліфікація – магістр з фінансів 
 2. Миколаівський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2010 спеціальність –  туризм, кваліфікація – спеціаліст з туризму 
 3. ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», 2021, спеціальність – готельно-ресторанна справа, кваліфікація – магістр з готельно-ресторанної справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Сфера наукових інтересів: інноваційні технології в туризмі , міжнародний туристичний бізнес , організація туристичних подорожей , туроперейтинг

Фахова діяльність:

Менеджер з туризму (за сумісництвом) на ТОВ «Гаудеамус Плюс» (вид діяльності – діяльність туристичних агенств)

Підвищення кваліфікації:

 1. ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Стажування за програмою «Світові стандарти туристичних послуг» з 29.01.2018 по 04.06.2018 (наказ №19-к від 29.01.2018). Довідка  про стажування № 02-12/669
 2. Туристична агенція «TAFF», Туречина, ПЗВО «Міжнародний класичний университет ім.П.Орлика. Практичний тренінг за програмою «Організація туристичного та ресторанного бізнесу» (обсяг 3 кредита, термін 03,02-29.02.2020) Сертифікат

Публікації:

 1. Основи комунікативної діяльності[Текст]: Підручник для студентів закладів вищої освіти/МКУ ім.Пилипа Орлика; уклад.:Матвієнко Л.П., Матвієнко С.В., Матвієнко А.В. – Миколаїв: МКУ ім. Пилипа Орлика, 2019. -92с. 
 2. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Організація готельного господарства” для здобувачів вищої освіти галузі знань  24 „Сфера обслуговування”, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»   освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Миколаїв: МКУ імені Пилипа Орлика, 2019 р. – 16 с.
 3. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Організація туристичних подорожей” для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання галузі знань  24 „Сфера обслуговування”, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»   освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Миколаїв: МКУ імені Пилипа Орлика, 2019 р. – 20 с.
 4. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань  24 „Сфера обслуговування”, спеціальності 242 «Туризм». – Миколаїв: МКУ імені Пилипа Орлика, 2020р. -43с.

Матвієнко Людмила Павлівна 

доцент кафедри

Освіта:

Київський державний інститут культури ім. Корнійчука, 1978р., спеціальність – культурно – освітня робота, кваліфікація – клубний працівник вищої кваліфікації 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Спеціальність; 13.00.05 – культурно –освітня робота

Вчене звання : доцент кафедри культурно – освітньої роботи

Відзнаки в сфері освітньої діяльності: Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», 2008

Сфера наукових інтересів: організація екскурсійної діяльності

Підвищення кваліфікації:

 1. КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Навчання за дистанційним курсом «Методика викладання» (120 годин), 2018 Сертифікат ДК №02136577-0325/18
 2. Вища Технічна Школа, м.Катовіце, Польща Стажування з курсу «Інноваційні технологіі в освіті» Сертифікат, 2019
 3. Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь (Польща), Фундація Central European Academy Studes andCertifications (CEASC), Технологічний інститут Католицького університету, м. Ружемберок (Словения) 

Міжнародне стажування на тему «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» (серпень-жовтень 2020р, обсяг 6 кредитів ЕКТС)

Сертифікат про проходження післядипломного міжнародного стажування №2020/10/1322

Публікації:

 1. Основи комунікативної діяльності[Текст]: Підручник для студентів закладів вищої освіти/МКУ ім.Пилипа Орлика; уклад.:Матвієнко Л.П., Матвієнко С.В., Матвієнко А.В. – Миколаїв: МКУ ім. Пилипа Орлика, 2019. -92с. 
 2. Індивідуальність вчителя та вихователя у контексті нової української школи/ Євдокимова Н.О., Іванцова Н.Б., Нор К.Ф., Матвієнко Л.П., Потоцька Т.Ф., Прасол Н.О.// монографія. Миколаїв: Вид-во «Іліон». 2020. – 130 с.
 3. Виховні технології у передшкільній та шкільній освіті у контексті нової української школи/ Довгань Н.Ю., Барвінок І.В., Безушко С.В., Матвієнко Л.П., Нор К.Ф., Прасол Н.О., Потоцька Т.Ф., Чижик Т.Г.// монографія. Миколаїв: Вид-во «Іліон». 2020. – 130 с
 4. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань  24 „Сфера обслуговування”, спеціальності 242 «Туризм». – Миколаїв: МКУ імені Пилипа Орлика, 2020р. -43с.
 5. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни “Організація екскурсійної діяльності” для здобувачів вищої освіти галузі знань  24 „Сфера обслуговування”, спеціальності 242 «Туризм»   освітнього ступеня «бакалавр». – Миколаїв: МКУ імені Пилипа Орлика, 2019 р. – 22 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни “Організація екскурсійної діяльності” для здобувачів вищої освіти галузі знань  24 „Сфера обслуговування”, спеціальності 242 «Туризм»   освітнього ступеня «бакалавр». – Миколаїв: МКУ імені Пилипа Орлика, 2020 р. – 28 с.

Стрюкова Інна Яківна 

викладач кафедри

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1969, спеціальність – англійська і французька мови, кваліфікація – вчитель англійської і французької мов

Підвищення кваліфікації:

 1. Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Стажування з дисципліни «Латинська мова» 20.03 – 20.04.2018 р. в обсязі 120 годин Сертифікаи LE № 114 від 20.04.2018
 2. Чорноморський національний університет імені Петра Могили Стажування з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» та «Ділова англійська мова» 01.06 – 30.06.2017 р. в обсязі 120 годин Сертифікаи LE № 102 від 30.06.2017
 3. ПЗВО  «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» Навчальний тренінг «Розвиток викладацької майстерності при застосуванні інтерактивних методів навчання» , обсяг 3 години (0,1 кредит ЕКТС) Сертифікат №9/5/20 від 22.10.2020

Шаповалов Денис Юрійович 

асистент кафедри

Освіта:

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2012, спеціальність – туризмознавство, кваліфікація – спеціаліст з туризмознавства

Сфера наукових інтересів: туристичне краєзнавство 

Підвищення кваліфікації:

 1. Туристична агенція «TAFF», Туречина, ПЗВО «Міжнародний класичний университет ім.П.Орлика Практичний тренінг за програмою «Організація туристичного та ресторанного бізнесу» (обсяг 3 кредита, термін 03,02-29.02.2020) Сертифікат
 2. ПЗВО  «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» Навчальний тренінг «Дистанційне навчання; моделі, технології, перспективи»» , обсяг 3 години (0,1 кредит ЕКТС) Сертифікат №27/2/20 від 16.04.2020
 3. ПЗВО  «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» Навчальний тренінг «Розвиток викладацької майстерності при застосуванні інтерактивних методів навчання» , обсяг 3 години (0,1 кредит ЕКТС) Сертифікат №7/5/20 від 22.10.2020

Іванов Андрій Миколайович 

доцент кафедри (за сумісництвом)

Освіта:

 1. Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1993, спеціальність –  географія, кваліфікація – викладач, астроном, економіко-географ.
 • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2008р. спеціальність –  туризм, кваліфікація – спеціаліст з туризму.
 • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2010 р. спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація  – спеціаліст з менеджменту організацій.
 • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2012р. спеціальність –  готельно-ресторанна справа, кваліфікація – магістр з готельно-ресторанної справи

Науковий ступінь: кандтдат економічних наук 

Спеціальність; 08.00.16. – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Вчене звання : доцент кафедри менеджменту

Сфера наукових інтересів: географія туризму

Підвищення кваліфікації:

Туристична агенція «TAFF», Туречина, ПЗВО «Міжнародний класичний университет ім.П.Орлика. Практичний тренінг за програмою «Організація туристичного та ресторанного бізнесу» (обсяг 3 кредита, термін 03,02-29.02.2020). Сертифікат

Публікації:

 1. Sergii Nezdoyminov, Ganna Bedradina, Andrii Ivanov Management of Quality Service in Tourism Business Digital Technology in the «International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)», ISSN: 2249-8958 (Online), Volume-9 Issue-1, October 2019, Page No.1865-1869. (Scopus).
 2. Sergii Nezdoyminov, Ganna Bedradina, Andrii Ivanov Usability Audit Technology of Travel Agency Website «International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)», ISSN: 2249 – 8958 (Online), Volume-9 Issue-2, December, 2019, Page No.5-8. (Scopus).
 3. Економічні аспекти інституціонального забезпечення державної політики України в сфері туризму / А. М. Іванов // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2018. – Том 23. Випуск 1 (66). – С. 77-81. (фахове видання).
 4. Шляхи удосконалення інституціонального механізму рекреаційно-туристичної політики України / А. М. Іванов // Бізнес-навігатор. – 2018. – №1(44). – С. 72-76 (фахове видання).
 5. Інституціональні аспекти рекреаційного землекористування // А.М. Іванов // Економічний форум. – 2019. – №2. – С. 178-182 (фахове видання «Б»).
 6. Шляхи удосконалення інституціонального механізму рекреаційно-туристичної політики України / А.М. Іванов // Бізнес-навігатор. – 2019. – Вип. 1 (44). – С. 72-76. (фахове видання «Б»).
 7. Економічні аспекти інституціонального забезпечення державної політики України в сфері туризму / А.М. Іванов // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2019 – Том 23. Випуск 1 (66). – С. 77-81 (фахове видання «Б»).
 8. Іванов А.М. Створення готельного оператора як важлива умова  розвитку готельного бізнесу в Україні / А. М. Іванов. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2019. – №1 (264). – С. 73-85. (фахове видання «Б»).
 9. Іванов А.М. Інституціональні засади взаємодії суб’єктів ринку морського круїзного туризму / А. М. Іванов. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. №3 (68). – 2019. – С. 100-112. (фахове видання «Б»).
 10. Іванов А.М. Савельєва І.В. Економіко-математичне моделювання прогнозів використання рекреаційних ресурсів / А. М. Іванов, І.В. Савельєва. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. №2 (71). – 2020. – С. 100-112. (фахове видання «Б»).
 11. Іванов А.М. Савельєва І.В.Обґрунтування економічної ефективності управління землями територіально-рекреаційного комплексу / А. М. Іванов Савельєва І.В. Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2020. – Том 25. Випуск 2 (81). – С. 122-127. (фахове видання «Б»).
 12. Іванов А.М. Легалізація грального бізнесу та готельна індустрія: точки дотику / А. М. Іванов // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2020. – Випуск 4 (73). – С. 122-127. (фахове видання «Б»).
 13. Концептуальні підходи до організації та діяльності туристичних кластерів: монографія / За заг. редакцією І.В. Давиденко і О.Л. Михайлюк. – К.: ФОП Гуляєва В.М., 2020. – 497 с. (автору належить підрозділ 1.5. Кластерні утворення у сфері розміщення  туристів.)
 14. Організація та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Монографія. Одеса: ОНМУ, 2019. 283 с. (автору належить п.1.3.).
 15. Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції  Монографія / ред. В. Г. Герасименко, О. Л. Михайлюк. – К.: ФОП Гуляєва В.М., 2019. – 332 с. (автору належить підрозділ 5.2. «»Джерела фінансування туристичної сфери України).
 16. Інституалізація як фактор забезпечення розвитку системи інвестиційно-інноваційної безпеки України. Монографія. За заг. редакцією О. Л. Гальцової. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 488 с. (автору належить розділ «Стратегічні аспекти розвитку готельного господарства України»). 
 17. Олійник В.Д., Педько І.А.. Хропот С.Г. Іванов А.М. Теоретичні основи формування рекреаційно-оздоровчої сфери в приміській зоні великих міських поселень / колектив авторів: В.Д. Олійник, І.А. Педько, С.Г. Хропот, А.М. Іванов. Монографія. Одеса: ОДАБА, 2018. – 124 с.
 18. Іванов А.М. Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики Монографія / [колектив авторів] за наук. ред. Д. І. Басюк. – Вінниця ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. – 318 с. (автору належить розділ «Гастрономічний туризм півдня України»).
 19. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств. Монографія / за загальною редакцією проф. Янкового. – Одеса, Атлант, 2017. – 514 с. (автору належить розділ «Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств готельного типу»).
 20. Development of Scientific Schools of Odessa National Maritime University: Сollective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 500 p. (автору належить розділ «TOURISM AS A COMPONENT OF THE SEA COMPLEX OF UKRAINE»)