Склад кафедри

Рябенко Галина Миколаївна

завідувач кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Вчене звання: доцент кафедри фінансів і кредиту

Коло наукових інтересів: Інноваційні інструменти фінансового ринку

Брайловський Ілля Аркадійович

професор кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Спеціальність:  08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.

Коло наукових інтересів: Економіка та управління національним господарством 

Білов Гордій Олександрович

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.04  – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Коло наукових інтересів: Макрофінансове регулювання розвитку національної економіки за умов глобальної нестабільності  

Верланов Юрій Олександрович

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Вчене звання: Доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту

Коло наукових інтересів: Обліково-фінансове забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємств

Жиленко Валерій Павлович

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою

Вчене звання: доцент кафедри політекономії

Коло наукових інтересів: Інструменти забезпечення конкурентоспроможності економіки України

Клименко Світлана Олександрівна

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

Коло наукових інтересів: Розвиток креативного сектору розвитку економіки