Склад кафедри

ВЕРЛАНОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

завідувач кафедри менеджменту та фінансів, доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 

Освіта: 1) Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2002 р.

Напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація  бакалавра економіки і підприємництва,

2) Миколаївський гуманітарний університет  імені Петра Могили, 2003 р.

 Спеціальність – Фінанси, Кваліфікація магістра з фінансів

Вчене звання: Доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту

Коло наукових інтересів: Обліково-фінансове забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємств

Наукові публікації

1. Верланов Ю. Ю., Бурлан С. А., Верланов О. Ю. Управлінський облік: сучасна теорія і практика : навчальний посібник  Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2015.  340 с. 

URL :  https://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=357

2. Верланов Ю. Ю., Верланов О. Ю. Бізнес-планування: теорія та практика : навчальний посібник. Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. –244 с. 

URL :  https://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=343

3. Верданов О.Ю. Причини та наслідки міграції молоді україни. Соціально-економічний аспект. Zbior artykulow naukowych. Economy. Zarzadzanie. Badania Podstawowe Istosowane: wyzwania I wyniki. Gdansk. 30.05 – 31. 05 2017 р. С. 29 – 35. 

4. Верданов О.Ю.Особливі підходи до організації курсу. Управлінський облік у контексті освітнього менеджменту і сучасних потреб економіки. Zbior artykulow naukowych. Economy. Zarzadzanie. Nowoczesne Badania Podstawowe Istosowane. Sopot. 29.04- 30.04. 2017 р. С.17 – 21.

5. Верланов О.Ю. Основні проблеми страхування  фермерських господарств в Україні. Ольвійський форум – 2019: Стратегії країн Причорноморського регіонів геополітичному просторі. 8 – 1 червня  2017 року. М. Миколаїв. ЧНУ імені Петра Могили.С.25-29.

4. Верданов О.Ю. Some aspects of marine insurance in Ukraine. Ольвійський форум – 2019: Стратегії країн Причорноморського регіонів геополітичному просторі. 6 – 9 червня  2019 року. Миколаїв. ЧНУ ім.. Петра Могили. С.9-14.

5. Верланов О.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю промислових підприємств. Ольвійський форум – 2019: Стратегії країн Причорноморського регіонів геополітичному просторі. 7 – 10 червня  2018 року. Миколаїв. ЧНУ імені Петра Могили. С.30-34.


РЯБЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством 

Освіта: 1. Миколаївський сільськогосподарський інститут, 1996 р.

спеціальність – Облік і аудит; кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку і фінансам. 

2) ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом”, 2019 р.

Спеціальність – Право, кваліфікація – Юрист.  

Вчене звання: доцент кафедри фінансів і кредиту

Коло наукових інтересів: Інноваційні інструменти фінансового ринку

Наукові праці

1. Рябенко Г.М., Сіренко Н.М., Кравченко А.С. Страхування : навчальний посібник.  Миколаїв : МНАУ, 2014. 425 с.;

2. Шебаніна О.В., Клочан В.В., Рябенко Г.М. Податковий атлас: особливості податкових систем країн світу : підручник. Миколаїв : МНАУ, 2017. 233 с.

3. Шебаніна О.В., Рябенко Г.М. Страхування: дивовижний світ страхування : навчальний посібник. Миколаїв : МНАУ, 2019. 225 с.

4. Рябенко Г. М.,  Звягінцева О. Б., Богославська А. В., Пилипенко С. М., Верланов О. Ю. Автотранспортне страхування : навч. посіб. Миколаїв : Іліон, 2021. 403 с.

5. Рябенко Г.М. Гриб А.М., Вєтрова А.В. Ретроспективний аналіз спрoщеної системи оподаткування українських aгрoвирoбників. Міжнародна науково-практична конференція:«Problems of modern science» 30.03.2018 р. Namur, Belgium. – С.83 – 87. Міжнародне видання. URL : http://conferencii.com/files/archive/2018-03.pdf

6. Рябенко Г.М., Коршунова Н.В., Кравченко Ю.С.  Оцінка економічної безпеки сільськогосподарських підприємств Баштанського району Миколаївської області. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of the development of modern science: theoryand practice» 27.04.2018 р.Madrid, Spain.  С. 105 – 108.Міжнародне видання. URL : http://conferencii.com/files/archive/2018-04.pdf

7. Шебаніна О.В., Рябенко Г.М., Бондаренко М.О., Шатова О.А. Aнтикризoвe упрaвлiння пiдприємcтвaми в aгрaрнiй cфeрi Микoлaївcькoї oблacтi. Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of modern scientific research» 25.05.2018 р.Lisbon, Portugal. С. 53 56.Міжнародне видання. URL : http://conferencii.com/files/archive/2018-05.pdf

8. Рябенко Г.М., Табунщик О.М., Самойлова Є.К., Рудь А.А. Визначення рівня економічної безпеки підприємств. Міжнародна науково-практична конференція:: «Education, Law, Business» 26.04.2019 р.Madrid, Spain– С. 63 – 67.Міжнародне видання. URL : http://conferencii. com/files/archive/2019-04.pdf

9. Рябенко Г.М.,  Борян Л.О., Норенко Т.Ю. Удосконалення механізму антикризового упрaвлiння територіальних громадМіжнародна науково-практична конференція «Scienceand innovation» 30.05.2019 р.Steyr, Austria. С.20 24. Міжнародне видання. URL : http://conferencii. com/files/archive/2019-05.pdf

10. Рябенко Г.М., Гриценко В.О., Шерстюченко О.О. Упрaвлiння соціальним та економiчним розвитком аграрних підприємств Микoлaїcькoгo рaйoну у сучасних умовах. Міжнародна науково-практична конференція «Education and Global Studies» 29.11.2019 р.Romе, Italy. С. 20 – 24. Міжнародне видання. URL : http://conferencii.com/files/archive/2019-11.pdf

11. Рябенко Г.М., Радзевич С.В., Шутяк О.М. Нaпрями вдосконалення управління економiчним розвитком аграрних пiдприємcтв. Міжнародна науково-практична конференція «Science and society» 27.03.2020 р. Namur, Belgium. С. 80- 84. Міжнародне видання. URL : http://conferencii.com/files/archive/2020-03.pdf

12. Riabenko H.,  Brailovsky I., Bilov G. Impact of external factors on the company’s crisis camp. Міжнародна науково-практична конференція«Research and Practice» 25.06.2021.Paris, France. – С.21 – 26. Міжнародне видання. URL:http://conferencii.com/files/archive/2021-06.pdf

13. Рябенко Г.М. Методи боротьби з тіньовою економікою в Україні. Науково-практичний симпозіум: ОРЛИКІАНА-2021:  Проблеми та перспективи сучасної освіти, Миколаїв, 13 жовтня 2021 року URL:  https://mku.edu.ua/orlykiana-2021/

14. Рябенко Г.М. Економічна освіта як платформа підвищення фінансової  грамотності  територіальних громад. Науково-практична конференція «Сучасна освіта в територіальних громадах: виклики і перспективи». 09 грудня 2021 року с. Григорівка Каховського району Херсонської області.


БРАЙЛОВСЬКИЙ ІЛЛЯ АРКАДІЙОВИЧ

професор кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Спеціальність:  08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.

Освіта: Донецький національний технічний університет, 2005 р.

Спеціальність – Економіка підприємства

Кваліфікація – спеціаліста з економіки підприємства

Коло наукових інтересів: Економіка та управління національним господарством  

Наукові публікації

1. Брайловський І. А. Засоби держави стосовно зниження ризиків державно-приватного партнерства. Інноваційна економіка. 2013.  № 5 (43).  С. 21–24. 

2. Брайловський І. А. Засоби зниження наслідків ризиків державно- приватного партнерства. Економіка та держава.  2013.  № 9.  С. 26–28.

3. Брайловський І. А. Передача активів – роздержавлення як одна з моделей державно-приватного партнерства. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. 2013. № 1 (12).  Харків : Право, 2013.  С. 92– 99.

4. Брайловський, І. А. Характеристика орендно-концесійних моделей державно-приватного партнерства. Економіка і організація управління.  2013.  № 1 (15).  2 (16).  С. 166–172.

5. Брайловський І. А. Теоретичні засади взаємодії суспільного і приватного секторівекономіки в рамках державно-приватного партнерства. Економіка і управління.  2014.  №3 (63).  С. 68– 72.


БІЛОВ ГОРДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.04  – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Освіта: 1) Національний  університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2005р,

Спеціальність – Менеджмент організацій,

Кваліфікація – спеціаліста менеджера-економіста. 

2) Національний  університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2006 р. 

Спеціальність – Економіка підприємства. Кваліфікація-магістра з економіки.

Коло наукових інтересів: Макрофінансове регулювання розвитку національної економіки за умов глобальної нестабільності 

Наукові публікації

Білов Г.О. Креативна економіка: монографія, Миколаїв : МФКНУКіМ, 2013р. – 60 ст.

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1. Білов Г.О. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботиз навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. 16 с.

2. Білов Г.О. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 52 с.

3. Білов Г.О. Робочий зошит з дисципліни «Банківська система» для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 65 с.


ЖИЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою

Освіта: Ленінградський кораблебудівний  інститут, 1969 р., 

Спеціальність – Економіка і організація машинобудівної промисловості. Кваліфікація – Інженер-економіст.

Вчене звання: доцент кафедри політекономії

Коло наукових інтересів: Інструменти забезпечення конкурентоспроможності економіки України

Наукові публікації

1. Жиленко В.П. Критерій якості освіти «Логос.  Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал «Вересень».  Миколаїв,  МОІППО, 2014. № 1. С. 53 – 58.

2. Жиленко В.П., Навроцький В.А., Шаповалова Г.А. До оновлення технології освіти.  Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал «Вересень».  Миколаїв,  МОІППО, 2014. № 2, С. 87 -90.

3.  Жиленко В.П., Шаповалова Г.А. Алгоритм поєднання інформальної, неформальної та формальної освіти. Наукове зібрання “III Орликівські читання” . Збірник матеріалів 5-6 квітня 2016 р., м. Миколаїв. С.26-30. 

4. Жиленко В.П., Назар І.В., Шаповалова Г.А. Сталий розвиток територіальної громади. Збірник наукових праць «ІІІ Орликівські читання». 8-10 квітня 2017 р., м.Миколаїв. С. 45 – 49. 

5. Жиленко В. П., Драбенюк Н. П., Кошкін К. П., Шаповалова Г. А. Цифрова технологія економічної освіти. С. 441 – 444. Prioritydirections of science and technology development Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference Kyiv, Ukraine 20-22 February 2021 с.441 -444. The 6th International scientific and practical conference “Priority directions of science and technology development” (February 20-22, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2021. 987 p.


КЛИМЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

Освіта: Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапору кораблебудівного інституту ім. адм. С.Й.Макарова, 1974 р.

Спеціальність – Економіка і організація машинобудівної промисловості. Кваліфікація – Інженера-економіста. 

Коло наукових інтересів: Розвиток креативного сектору розвитку економіки

Наукові публікації

1. Клименко  С. О. Підходи до забезпечення платоспроможності підприємства у кризових умовах розвитку економіки. Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи.  Монографія. Дніпропетровськ, 2016. С. 394 – 402

2. Клименко  С. О. Розвиток інноваційних процесів в управлінні освітньою діяльністю. Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства. Монографія. Черкаси, 2017. С. 440 – 450

3. Клименко С. О. Конкурентність навчального закладу як складова системи управління. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики. Монографія. Полтава-Київ-Прага, 2017.  С. 275 – 280 

3.Viktoriia HarkavaSvitlana KlimenkoThe use of economic retroresearch for the methodological provision of the capitalization of enterprises // Baltic Journalof Economic Studies,  Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, 79-83 (Наукометричне видання WebofScience)

4.Клименко  С. О., Сімонян Л. А. Зростання капіталу комерційного банку шляхом залучення субординованого боргу. Економіка і суспільство. 2018.  № 19. URL: http://ecjnjmyandsociety.in.ua

5. Клименко  С. О., Сімонян С. А. Принципи фінансової діяльності підприємств малого бізнесу в умовах конкуренції. Економіка і суспільство. 2018.  № 19.URL: http://ecjnjmyandsociety.in.ua

6. Клименко  С. О. Аналітичне забезпечення моніторингу фінансового стану вищого навчального закладу. Економіка і суспільство. 2016.   № 2.  Режим доступу: http://ecjnjmyandsociety.in.ua

7. Клименко  С. О. Фінансово-аналітичне моделювання стану виробничих запасів підприємства. Науковий збірник МНУ ім. В. О. Сухомлинського  Економічні науки. 2016 р. № 3.   С. 45- 53 

8. Клименко С. О.Особливості   дослідження  стану інформаційно-аналітичного забезпечення виробничих запасів підприємства. Електронне наукове Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.  «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск № 11. Червень 2016 р.

9. Атанасій О. В., Клименко С. О., Шаповалова А. А. Вдосконалення структури капіталу підприємства шляхом формування боргових зобов»язань. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24), червень 2019, С. 13-16. IndexCopernicus

10 .Бєляєв Д. В.,  Клименко С. О., Шаповалова А. А. Зростання прибутку як важлива мета діяльності підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019.  С. 21 – 24. IndexCopernicus

11. Борискіна Т. М., Клименко С. О., Шаповалова А. А,  особливості формування і використання капіталу банківської установи. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019.  С. 35 – 38. IndexCopernicus

12. Грабко В. В., Клименко С. О., Шаповалова А. А,  Визначальні аспекти оцінки платоспроможності позичальника комерційного банку. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019.  С. 75 – 77. IndexCopernicus

13. Пальчевська І. Ю. , Клименко С. О., Шаповалова А. А, Банківська стратегія на ринку цінних паперів. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019. С.155 – 158. IndexCopernicus

14. Бандурко В. В.., Клименко С. О., Шаповалова А. А.  Проблеми дослідження фінансового стану підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 1(27). Березень 2020. С. 9-12. IndexCopernicus

15.Бондаренко П. В.,  Клименко С. О., Шаповалова А. А. Фінансова стійкість як важливий індикатор розвитку підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 1(27). Березень 2020. С. 39 – 42. IndexCopernicus

16. Христич О. І., Клименко С. О., Шаповалова А. А Визначення оптимальної кредиторської заборгованості підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 1(27). Березень 2020. С. 217 – 220. IndexCopernicus