Склад кафедри

РЯБЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

завідувач кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством 

Освіта: 1. Миколаївський сільськогосподарський інститут, 1996 р.

спеціальність – Облік і аудит; кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку і фінансам. 

2) ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом”, 2019 р.

Спеціальність – Право, кваліфікація – Юрист.  

Вчене звання: доцент кафедри фінансів і кредиту

Коло наукових інтересів: Інноваційні інструменти фінансового ринку


БРАЙЛОВСЬКИЙ ІЛЛЯ АРКАДІЙОВИЧ

професор кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Спеціальність:  08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.

Освіта: Донецький національний технічний університет, 2005 р.

Спеціальність – Економіка підприємства

Кваліфікація – спеціаліста з економіки підприємства

Коло наукових інтересів: Економіка та управління національним господарством  


БІЛОВ ГОРДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.04  – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Освіта: 1) Національний  університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2005р,

Спеціальність – Менеджмент організацій,

Кваліфікація – спеціаліста менеджера-економіста. 

2) Національний  університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2006 р. 

Спеціальність – Економіка підприємства. Кваліфікація-магістра з економіки.

Коло наукових інтересів: Макрофінансове регулювання розвитку національної економіки за умов глобальної нестабільності  


ВЕРЛАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 

Освіта: 1) Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2002 р.

Напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація  бакалавра економіки і підприємництва,

2) Миколаївський гуманітарний університет  імені Петра Могили, 2003 р.

 Спеціальність – Фінанси, Кваліфікація магістра з фінансів

Вчене звання: Доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту 

Коло наукових інтересів: Обліково-фінансове забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємств


ЖИЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою 

Освіта: Ленінградський кораблебудівний  інститут, 1969 р., 

Спеціальність – Економіка і організація машинобудівної промисловості. Кваліфікація – Інженер-економіст.

Вчене звання: доцент кафедри політекономії

Коло наукових інтересів: Інструменти забезпечення конкурентоспроможності економіки України


КЛИМЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доцент кафедри менеджменту та фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

Освіта: Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапору кораблебудівного інституту ім. адм. С.Й.Макарова, 1974 р.

Спеціальність – Економіка і організація машинобудівної промисловості. Кваліфікація – Інженера-економіста. 

Коло наукових інтересів: Розвиток креативного сектору розвитку економіки