Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Склад кафедри

Кириченко Олександр Анатолійович

завідувач кафедри права, професор, гарант освітньої програми «Право»

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

Вчене звання: професор кафедри  кримінального процесу та криміналістики.

Освіта: Київського ордена Леніна та ордена Жовтневої Революції державного університету ім. Т.Г. Шевченка(1984). Спеціальність  – правознавство. Кваліфікація – юрист.

Нагороди та особисті відзнаки:

Нагороджений грамотою Територіального управління юстиції у Миколаївській області, грамотою Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, грамотою трудового і виконавчого судочинства України.

Засновник та керівник наукової школи юриспруденції професора Аланкіра (https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a), якою розроблено понад 250 новітніх доктрин і концепцій юриспруденції, що складають належну доктринальну, проєктнозаконодавчу та іншу прикладну основу для становлення української та будь-якої іншої держави світу як правової.

Коло наукових інтересів:  розробка самостійно чи у співавторстві з іншими представниками наукової школи юриспруденції професора Аланкіра належної доктринальної, законодавчої та іншої прикладної основи для найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення та дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб’єктів (фізичних осіб, держави, міждержавних утворень), оперативного попередження порушення та максимально можливого відновлення даного правового статусу. у т. ч. перетворення інституту президента держави та органів прокуратури у гіпергілку державної влади за здійснення нагляду за точним, одноманітним та неухильним дотриманням правових актів та правового статусу всіх соціосуб’єктів держави зі сторони всіх представників інших гілок державної влади та всіх інших без винятку соціосуб’єктів держави, появи системи нових та докорінного реформування існуючих антиделіктних органів, перш за все, суду, публічнотури, адвокатури, слідчотури, експертнотури, ордистатури і виконавчотури.

Ел. адреса: alankir23@ukr.net


Леонов Борис Дмитрович

в.о. професора кафедри права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Вчене звання: старший науковий співробітник із спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Освіта: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (2001). Спеціальність –правознавство. Кваліфікація – спеціаліст права, офіцер військового управління тактичного рівня.

Коло наукових інтересів: протидія тероризму, спеціальна техніка, судово-експертне забезпечення правоохоронної діяльності, міжнародна безпека.

Ел. адреса: karchich1979@gmail.com


Стременовський Сергій Миколайович

доцент кафедри права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Вчене звання: доцент кафедри юридичної психології та педагогіки

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова (1996). Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист. Національний університет державної податкової служби України (2014). Спеціальність – фінанси. Кваліфікація – спеціаліст з державних фінансів.

Коло наукових інтересів: сучасні концепції державоутворення, правове регулювання та його механізми, правові системи сучасності.

Ел. адреса: Stremenovsky@mail.ru


Бідей Олександр Миколайович

в.о. доцента кафедри права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальність: 12.10.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Освіта: Національна академія внутрішніх справ України (1998). Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист.

Коло наукових інтересів: основоположні засади прав та обов’язків людини, громадянина в інформаційній сфері суспільства, засади міжнародного інформаційного обміну.

Ел. адреса: irusik_bo@mail.ru

Мельник Дмитро Сергійович

в.о. доцента кафедри права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (1999). Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист.

Коло наукових інтересів: кримінологія та кримінальне право; національна та державна безпека; інформаційна та економічна безпека; боротьба з тероризмом; реформування правоохоронних органів.

Ел. адреса: d-melnik@ukr.net


Коробочкіна Любов Леонідівна

в.о. доцента кафедри права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Освіта: Одеська національна юридична академія (2005). Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист.

Коло наукових інтересів: особливості державного управління при реалізації державно-виконавчої влади, нові форми і методи організації адміністративно-правових явищ та інституцій.

Ел. адреса: korly1984@gmail.com


Мірошкіна Наталія Валеріївна

в.о. доцента кафедри права 

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Спеціальність: 09.00.02 – діалектика та методологія пізнання

Освіта: Миколаївський державний педагогічний університет (1995). Спеціальність – історія. Кваліфікація – вчитель історії та правознавства. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2007). Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – магістр з права. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2007). Спеціальність – психологія. Кваліфікація – магістр з психології.

Коло наукових інтересів: діалектика як теорія розвитку та пізнання, історія філософії.

Ел. адреса: minna7306@mail.com


Олійник Олег Олександрович

доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право

Вчене звання: доцент кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

Освіта: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті (1999). Спеціальність – правоохоронна діяльність. Кваліфікація – юрист.

Коло наукових інтересів: правове регулювання судово-експертної діяльності.

Ел. адреса: olegoleynik69@ukr.net


Підберезних Інна Євгеніївна

доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Спеціальність: 07.00.02 – всесвітня історія

Вчене звання: доцент кафедри всесвітньої історії

Освіта: Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського (2002). Спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач історії. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2007). Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – магістр з права.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Далекосхідний напрямок зовнішньої політики США в умовах Ялтинсько – Потсдамської світової системи (1945-1991 рр.)», а у 2013 р. присуджено вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії.

З 2020 р. – член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

З 2021 р. – експерт для проведення акредитацій освітніх програм. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (спеціальності: 032 – Історія та археологія, 081 – Право).

З 2022 р. – експерт з акредитації у сфері фахової передвищої освіти. Державна служба якості освіти.

Нагороди та особисті відзнаки:

2004 р. – грамота Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації за вагомий внесок у політичну освіту та виховання молоді.

2010 р. – подяка Головного управління юстиції за координацію в правоосвітній роботі з органами юстиції, високий професіоналізм у підготовці майбутніх правників та з нагоди святкування Дня юриста.

2010 р. – диплом Миколаївської обласної державної адміністрації за участь в обласному конкурсі робіт молодих вчених Миколаївської області в номінації «Гуманітарні науки».

2019 р. – почесна грамота Миколаївської обласної державної адміністрації за плідну працю, високий професіоналізм, видатні заслуги в науковій діяльності, вагомий особистий внесок у розвиток сучасної освіти та з нагоди відзначення Дня науки.

2021 р. – почесна грамота Миколаївської міської ради за плідну працю, високий професіоналізм, видатні заслуги в науковій діяльності, вагомий особистий внесок у розвиток сучасної освіти.

Міжнародна діяльність:

2020 р. – Науково-педагогічне стажування. Сучасні підходи до організації навчального процесу для здобувачів юридичної освіти. Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Німеччина).

2021 р. – Науково-педагогічне стажування. Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук. Венеціанський університет Ка’ Фоскарі (Італія).

2022 р. – III Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: Нові Знання. Ідеї. Досвід. Цінності. Компетентності». International Historical Blographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing).

Наукові інтереси: всесвітня історія, політика США в Південно-Східній Азії у XXI ст., регіональні процеси в АТР, адміністративно-правове забезпечення національної безпеки (США, ПСА, ЄС, Україна), публічне адміністрування.

Контакти:

Google Scholar
Scopus
Publons
ORCID

Ел. адреса:innaevgenievna2017@gmail.com