Склад кафедри

Кириченко Олександр Анатолійович

завідувач кафедри права, професор, гарант освітньої програми «Право»

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

Вчене звання: професор кафедри  кримінального процесу та криміналістики.

Освіта: Київського ордена Леніна та ордена Жовтневої Революції державного університету ім. Т.Г. Шевченка(1984). Спеціальність  – правознавство. Кваліфікація – юрист.

Нагороди та особисті відзнаки:

Нагороджений грамотою Територіального управління юстиції у Миколаївській області, грамотою Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, грамотою трудового і виконавчого судочинства України.

Засновник та керівник наукової школи юриспруденції професора Аланкіра (https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a), якою розроблено понад 250 новітніх доктрин і концепцій юриспруденції, що складають належну доктринальну, проєктнозаконодавчу та іншу прикладну основу для становлення української та будь-якої іншої держави світу як правової.

Коло наукових інтересів:  розробка самостійно чи у співавторстві з іншими представниками наукової школи юриспруденції професора Аланкіра належної доктринальної, законодавчої та іншої прикладної основи для найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення та дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб’єктів (фізичних осіб, держави, міждержавних утворень), оперативного попередження порушення та максимально можливого відновлення даного правового статусу. у т. ч. перетворення інституту президента держави та органів прокуратури у гіпергілку державної влади за здійснення нагляду за точним, одноманітним та неухильним дотриманням правових актів та правового статусу всіх соціосуб’єктів держави зі сторони всіх представників інших гілок державної влади та всіх інших без винятку соціосуб’єктів держави, появи системи нових та докорінного реформування існуючих антиделіктних органів, перш за все, суду, публічнотури, адвокатури, слідчотури, експертнотури, ордистатури і виконавчотури.

Ел. адреса: alankir23@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8748-6431


Леонов Борис Дмитрович

професор кафедри права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Вчене звання: професор кафедри права

Освіта: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (2001). Спеціальність –правознавство. Кваліфікація – спеціаліст права, офіцер військового управління тактичного рівня.

Коло наукових інтересів: протидія тероризму, спеціальна техніка, судово-експертне забезпечення правоохоронної діяльності, міжнародна безпека.

Ел. адреса: karchich1979@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=105TUcQAAAAJ&hl=ru


Стременовський Сергій Миколайович

професор кафедри права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Вчене звання: професор кафедри права

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова (1996). Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист. Національний університет державної податкової служби України (2014). Спеціальність – фінанси. Кваліфікація – спеціаліст з державних фінансів.

Коло наукових інтересів: сучасні концепції державоутворення, правове регулювання та його механізми, правові системи сучасності.

Ел. адреса: Stremenovsky@mail.ru


Бідей Олександр Миколайович

доцент кафедри права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальність: 12.10.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Вчене звання: доцент кафедри права

Освіта: Національна академія внутрішніх справ України (1998). Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист.

Коло наукових інтересів: основоположні засади прав та обов’язків людини, громадянина в інформаційній сфері суспільства, засади міжнародного інформаційного обміну.

Ел. адреса: irusik_bo@mail.ru


Мельник Дмитро Сергійович

доцент кафедри права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право

Вчене звання: доцент кафедри права

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (1999). Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист.

Коло наукових інтересів: кримінологія та кримінальне право; національна та державна безпека; інформаційна та економічна безпека; боротьба з тероризмом; реформування правоохоронних органів.

Ел. адреса: d-melnik@ukr.net


Кокошко Федір Іванович

в.о. доцента кафедри права

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Спеціальність: 07.00.01 – історія України

Освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського (1991). Спеціальність – історія. Кваліфікація – вчитель історії, суспільствознавства та радянського права.

Коло наукових інтересів: військова історія, військове право, військова служба в Україні.

Ел. адреса: fred@mksat.net


Шаповалова Ганна Анатоліївна

старший викладач кафедри права

Освіта: Одеська національна юридична академія (2004). Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист.

Керівниця Юридичної клініки «Логос» (має бути активним, щоб натискнути і перейти на сторінку)

Коло наукових інтересів: надання первинної правової допомоги (розгляд звернень громадян щодо правових питань; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; надання допомоги військовослужбовцям.

Ел. адреса: goldamayer2@gmail.com