Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Склад кафедри

Болотникова Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри охорони здоров’я

Освіта: 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського; кафедра загальної психології; спеціальність 053 Психологія; спеціалізація: Психолог (диплом спеціаліста).

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; кафедра олімпійського та професійного спорту; спеціальність 017 Фізична культура та спорт (Олімпійський та професійний спорт); спеціалізація: тренер зі спорту, викладач фізичного виховання (диплом спеціаліста з відзнакою).

Чорноморський національний університет імені Петра Могили; кафедра фізичної реабілітації; освітньо-професійна програма підготовки магістра – магістр фізичної реабілітації (диплом з відзнакою).

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука, педагогічний факультет – магістр дошкільної освіти із спеціалізацією початкової освіти.

Коледж приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», спеціальність «Медсестринство», фаховий молодший бакалавр, кваліфікація – сестра медична

Наукові інтереси: інклюзивна педагогіка, фізіологія рухової активності, психологія, фізична терапія, ерготерапія

Авраменко Анатолій Олександрович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри

Освіта: 

Кримський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут; спеціальність – лікувальна справа; кваліфікація –  лікар.

Коледж приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», спеціальність «Фармація», фаховий молодший бакалавр, кваліфікація – асистент фармацевта.

Медична спеціалізація: лікар-гастроентеролог

Наукові інтереси: гастроентерологія, фізична терапія при гастроентерологічних захворюваннях.

Дієв Євген Вячеславович – доктор медичних наук, професор кафедри

Освіта: 

Одеський державний медичний університет; спеціальність – стоматологія; кваліфікація – лікар-стоматолог. 

Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія», магістр, кваліфікація – магістр з фізичної терапії, ерготерапії.

Медична спеціалізація: лікар-стоматолог

Наукові інтереси: стоматологія, ортопедична стоматологія, відновне лікування.

Дієва Тетяна Василівна – доктор медичних наук, професор кафедри

Освіта: 

Одеський державний медичний університет; спеціальність – стоматологія; кваліфікація – лікар-стоматолог. 

Медична спеціалізація: лікар-стоматолог

Наукові інтереси: стоматологія, ортопедична стоматологія, відновне лікування.

Димо Віктор Миколайович – кандидат медичних наук, доцент кафедри

Освіта: 

Одеський медичний інститут імені М.І. Пирогова, спеціальність – педіатрія, кваліфікація – лікар-педіатр.

Медична спеціалізація: лікар-дерматовенеролог

Наукові інтереси: дерматовенерологія, педіатрія.

Магденко Ганна Казимирівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри

Освіта: 

Одеський медичний інститут імені М.І. Пирогова, спеціальність – лікувальна справа, кваліфікація – лікар.

Медична спеціалізація: лікар-акушер-гінеколог

Наукові інтереси: акушерство, гінекологія, онкологія.

Грищенко Геннадій Васильович – кандидат медичних наук, доцент, Відмінник освіти України

Освіта: 

Вінницький державний медичний інститут імені М.І. Пирогова, спеціальність – лікувальна справа, кваліфікація – лікар.

Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, спеціальність – психологія, кваліфікація – психолог.

Наукові інтереси: комп’ютерне тестування в системі профвідбору, профорієнтаційна робота, організація психолого-педагогічного тестування абітурієнтів; удосконалення практичного рішення регіональних рекреаційних проблем; організаційно-методичне і практичне впровадження методів медико-психологічної, еко-психологічної та соціально-психологічної реабілітації населення регіону.

Дубінець Тамара Іванівна – Заслужений лікар України

Освіта: 

Тернопільський державний медичний інститут, спеціальність – лікувальна справа, кваліфікація – лікар-лікувальник.

Медична спеціалізація: сімейний лікар, організація та управління охороною здоров’я.

Наукові інтереси: сімейна медицина, терапія, медична статистика, організація та управління охороною здоров’я.