Робочі програми, силабуси

Перший (бакалаврського) рівень

Шифр за ОПКомпоненти освітньої програмиРобоча  програмаСилабус
ОК01Історія державності та культури УкраїниРПС
ОК02Українська мова (за професійним спрямуванням)РПС
ОК03ФілософіяРПС
ОК04Іноземна мова (за професійним спрямуванням)РПС
ОК05Основи праваРПС
ОК06Економічна теоріяРПС
ОК07МакроекономікаРПС
ОК08МікроекономікаРПС
ОК09Вища та прикладна математика(за професійним спрямуванням)РПС
ОК10Безпека життєдіяльності та охорона праці (за професійним спрямуванням)РПС
ОК11Інформаційні системи та технології (за професійним спрямуванням)РПС
ОК12Вступ до гостинностіРПС
ОК13Готельна справаРПС
ОК14Ресторанна справаРПС
ОК15Менеджмент готельно-ресторанного господарстваРПС
ОК16Маркетинг готельно-ресторанного господарстваРПС
ОК17Економіка підприємств готельно – ресторанної сфериРПС
ОК18Устаткування закладів готельно – ресторанного господарстваРПС
ОК19Технологія продукції ресторанного господарстваРПС
ОК20Харчова хімія з основами мікробіологіїРПС
ОК21Товарознавство та закупівліРПС
ОК22Рекреаційно – туристичні комплекси світуРПС
ОК23Гігієна та санітарія в закладах готельно – ресторанного господарстаРПС
ОК24Управління якістю продукції та послугРПС
ОК25Логістика (за професійним спрямуванням)РПС
ОК26Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)РПС
ОК27Проектування об’єктів готельно – ресторанного господарстваРПС
ОК28Інженерне обладнання будівель готельно- ресторанного господарстваРПС
ОК29Фронт – офіс та управління номерним фондом готелюРПС
ОК30Розвиток рекреаційних територій в межах об’єднаних територіальних громадРПС
ОК31Бренд – менеджментРПС
ПП01Навчальна практикаРП
ПП02Виробнича практикаРП
ПП03Виробнича практикаРП
ПП04Виробнича (переддипломна) практикаРП

Робочі програми та силабуси вибіркових компонентів освітньої програми “Готельно-ресторанна справа”