Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Згідно із Законом України «Про освіту», булінг (цькування) – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

До завдань у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» належать:

– створення безпечного освітнього середовища;

– визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в закладах освіти;

– підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про форми, прояви, причини та наслідки булінгу (цькування);

– формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки;

– усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини;

– заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).

У безпосередній діяльності щодо запобігання та протидії булінгу враховуються вимоги таких нормативних документів (зі змінами та доповненнями):

– Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

– Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти;

– Конвенції ООН про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 року);

– Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (ратифіковано 20 червня 2012 року);

– Закону України «Про освіту»;

– Закону України «Про вищу освіту»;

– Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;

– Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»;

– «Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365;

– наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 р. № 1646;

– наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 26.02.2020 р. № 293.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ЩОДО ТЕМИ АНТИБУЛІНГУ:
– Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід
– Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби
– Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти
– Кодекс безпечного освітнього середовища
– Комплект освітніх програм «вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації»

ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ:

1. Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

2. Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

3. Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

4. Єдиний контакт-центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 (цілодобово і безкоштовно в межах України);

5. Національна поліція України 102.