Про нас

                                           

   ФАРМАЦІЯ – ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

З давніх-давен фармація була складовою буття, здоров’я та розвитку людини. Перші аптеки у Європі з’явились при монастирях. Монахи готували ліки та безкоштовно роздавали їх людям. На сьогодні «Фармація» (від грец. Pharmakeia)  це науково-практична галузь, що займається питаннями пошуку, отримання, дослідження, застосування, зберігання, виготовлення та відпуску лікарських засобів.  Фармацевтична галузь – це тисячі аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків. Така потужна індустрія постійно має потребу в кадрах, насамперед молодих, здатних освоїти новітні технології сучасної фармації. Майже чверть мільйона людей в Україні працюють в галузі фармації. Щоденно на фармацевтичну вахту здоров’я виходять сотні тисяч працівників аптек. Мільйони людей щоденно відвідують аптеки, а в аптеках відпускають тисячі найменувань ліків, яких в Європі зареєстровано більше 300 тис., а в Україні більше 12 тис.

Сьогодні ми можемо зазначити про наявність суспільних змін в оцінці фармації, її ролі і місця в системі охорони здоров’я нації, національній системі охорони здоров’я і національній безпеці держави. Є всі підстави стверджувати: «Фармацевт — звучить гордо!».

Фармацевтичний факультет Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика здійснює підготовку спеціалістів спеціальності «Фармація» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  1. Молодший спеціаліст
  2. Бакалавр
  3. Магістр

Завдання, обов’язки, необхідний професійний рівень та освітньо-кваліфікаційні вимоги до персоналу визначаються кваліфікаційними характеристиками за посадою працівника та окремих професійних угруповань, які є юридично-правовим підґрунтям для вилучення застарілих та внесення до Державного Класифікатора ДК 003-95 новостворених професій, посад.

 Молодші спеціалісти  можуть обіймати посади фармацевта з виготовлення ліків у аптеці, фармацевта відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення, фармацевта аптечного складу, лаборанта контрольно-аналітичної лабораторії, тощо.

Бакалавр – фармацевт  може обіймати посади провізора аптеки, провізора аптечного складу, провізора фармацевтичного підприємства, провізора контрольно-аналітичної лабораторії. Бакалаври не можуть обіймати керівних посад, виключення це сільська місцевість.

Магістр – провізор може працювати на посадах різних ієрархічних рівнів (обіймати посади провізора, провізора-токсиколога, провізора-аналітика, завідувача аптекою, завідуючого аптечним складом, завідувача аптечної базою, завідувача відділом). У контрольно-аналітичних лабораторіях – завідуючим лабораторією, хіміком-аналітиком, науковим співробітником фармацевтичної галузі. Також, здобувши кваліфікацію  провізор можливо працевлаштування до кабінетів фармацевтичної інформації, магазинів медичної техніки, дистриб’юторських фармацевтичних фірм, митних служб, судово-медичних експертних лабораторії тощо.

Слід також зазначити, що диплом магістра фармації надає широкі можливості для професійного та кар’єрного росту провізорів, сприяє бажанню отримати адміністративні та керівні посади у фармацевтичній галузі, а також розпочати наукові пошуки і дослідження з метою подальшого вступу до аспірантури.

Узагальнюючи можна сказати, що фармацевт – це фахівець в області фармації з середньою освітою, а провізор – фахівець, який отримав вищу фармацевтичну освіту. На сьогодні в аптечній мережі з вищою освітою працюють 35% фахівців, а у фармацевтичній промисловості – до 10%.

Сьогодні фармацевт/провізор в аптеці – це і медик, і біолог, і хімік, і психолог, і перша швидка допомога … Згідно зі статистикою люди середнього віку та молодь звертаються до лікарів лише в самих крайніх випадках, а частіше вони йдуть за консультацією саме в аптеку до провізора. Звичайно, провізор (фармацевт) не має права проводити діагностику або виписувати рецепти, але зобов’язаний вміти дати грамотну пораду. А перш ніж давати поради, провізор/фармацевт повинен сам добре знати препарати, їх можливі побічні дії, протипоказання, вміти правильно і кваліфіковано підібрати заміну, пояснити, коли і як застосовувати той чи інший препарат.