Головна
Про нас

Про нас

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

Прозорова Галина Олександрівна

11

Короткі відомості:

Вищу освіту здобула у 2001 році, з відзнакою закінчивши  Запорізький державний університет зі спеціальності «Біологія».

З 2007 по 2011рр. працювала науковим співробітником Центральної науково-дослідної лабораторії Запорізького державного медичного університету. У цей час було розпочато роботу над дисертаційною роботою за темою: «Нейротрофічні церебропротектори у фармакокорекції енергетичних процесів головного мозку при моделюванні інтрацеребрального крововиливу» відповідно до плану науково-дослідницьких робіт кафедри фармакології “Вивчення механізмів нейропротективної активності та її взаємозв’язку з параметрами молекулярної будови у ряду похідних N– та S– замісних азогетероциклів у дослідах in vitro та в умовах моделювання ішемічних пошкоджень головного мозку” (№ держ. реєстрації 0107U005112; шифр ІН 14.03.05.04) під керівництвом д.б.н. Бєленічева І.Ф. Активна співпраця з провідними спеціалістами галузей «Медицина» та «Фармація» дала можливість освоїти методи біохімічного, флуоресцентного, хроматографічного, імунофер-ментного, імуногістохімічного та гістологічного дослідження біологічних зразків тканин людини і лабораторних тварин. В процесі досліджень використовувались методи експериментального моделювання ряду патологічних станів: геморагічного та ішемічного інсультів, цукрового діабету, атеросклерозу, хронічного алкоголізму, інфаркту міокарду та ін. Окрім того проводились дослідження в умовах in vitro на предмет виявлення специфічної фармакологічної активності (антиоксидантної, цитопро-тективної, мембраностабілізуючої, тощо) новостворених сполук з метою поповнення фармацевтичного ринку новими високоефективними лікарськими засобами.

У 2011 р. здобула наукову ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 14.03.05 – фармакологія, працювала асистентом кафедри «Фармакології, формакогнозії і ботаніки». Автор 29 статей, 5 патентів. Приймала участь у роботі  53 коференцій.

У 2016 р. стала деканом фармацевтичного факультету Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика.

Телефон 0956089652

gernovay1979@yandex.ua

 

 

12ОГЛОБЛІНА МИРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь – кандидат фармацевтичних наук

Вчене звання – доцент

У 2003 р. закінчила Національну фармацевтичну академію України (м. Харків) за фахом «фармація» та здобула кваліфікацію провізор, отримала сертифікат провізора загального профілю.

Упродовж 2003-2006 р.р. виконувала наукову роботу на кафедрі фармакології Луганського державного медичного університету та в 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 «фармакологія» за темою: «Пошук засобів профілактики ішемії головного мозку серед антиоксидантів в ряду похідних тіазолідину» на спеціалізованій вченій раді при Національному фармацевтичному університеті (м. Харків). Науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Лук’янчук В.Д.

У 2013 році Оглобліна М.В. отримала вчене звання доцента кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії.

Оглобліна М.В.  представник ДП «Державний експертний Центр МОЗ України» з питань фармаконагляду в Луганській області.  Під її керівництвом щорічно виконуються та успішно захищаються курсові та дипломні роботи студентів фармацевтичного факультету.

З 1 вересня 2016 року Оглобліна М.В. проректор з наукової роботи ПВНЗ „Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика” та доцент кафедри «фармація» фармацевтичного факультету цього навчального закладу.

Автор понад 50 наукових праць, у т.ч. 9 навчально-методичних робіт та 2 патентів України на винахід.